ŽURNĀLS Sludinājumi. Reklāma

30. Augusts 2022 /Nr.35 (1249)

Tiesu administrācija izsludina konkursu uz  rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata vietām vispārējās jurisdikcijas tiesās

Tiesu administrācija

Tiesu administrācija izsludina konkursu uz
rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata vietām vispārējās jurisdikcijas tiesās
(visā Latvijas teritorijā)

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • atbilstība likuma "Par tiesu varu" 51. panta pirmās daļas prasībām;
  • atbilstība likuma "Par tiesu varu" 52. panta 1. un 3. punkta prasībām;
  • atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām.

Tiesneša amata kandidātu atlase tiek veikta saskaņā ar Tieslietu padomes 2021. gada 22. oktobrī apstiprināto Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtību (turpmāk – Kārtība).

Pretendents, kurš sekmīgi nokārtojis atlases pārbaudījumus, kļūst par tiesneša amata kandidātu un tiek iekļauts attiecīgajā tiesneša amata kandidātu sarakstā. Sarakstā tiesneša amata kandidāts tiek iekļauts uz trijiem gadiem.

Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti (noformēti atbilstoši Kārtības 9. pielikumam):

  • pieteikuma vēstule ar norādi par vēlamo amatu, pamatojot atbilstību likumā "Par tiesu varu" noteiktajām prasībām tiesneša amata kandidātiem un apliecinot, ka uz kandidātu nav attiecināmi likumā "Par tiesu varu" noteiktie ierobežojumi ieņemt tiesneša amatu;
  • dzīves un darba apraksts (atbilstoši Europas CV standartiem, veidlapa pieejama tīmekļvietnē http://europass.cedefop.europa.eu/lv);
  • izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;
  • darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinoši dokumenti vai to apliecinātas kopijas.

Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēnešalga tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.¹ panta 1.¹ daļai. 2022. gadā tā noteikta 3079 euro apmērā.


Pieteikuma dokumenti līdz 2022. gada 18. septembrim jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi atlase@ta.gov.lv (elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs) vai jānosūta pa pastu uz adresi Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010, pievienojot norādi "Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļai", vai jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē, ievietojot to pie Tiesu administrācijas ārdurvīm novietotajā pastkastē (darba laikā) ar norādi "Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļai".
Tālruņi uzziņām 67063866, 67063844, 67063853.

Tiesneša amata kandidātu atlases komisijas apstiprinātie atlases trešās kārtas mutiskās daļas un ceturtās kārtas jautājumi pieejami portāla www.tiesas.lv sadaļā Darba piedāvājumi.

Tiesu administrācija apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Tiesu administrācija izsludina konkursu uz  rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata vietām vispārējās jurisdikcijas tiesās. Jurista Vārds, 30.08.2022., Nr. 35 (1249), 35.lpp.
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Laila Jurcēna
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesas institucionālā neatkarība: kā rast līdzsvaru ar citiem varas zariem
Matīss Dzelve
Skaidrojumi. Viedokļi
10 procentu pārmaksas prezumpcija un tās intertemporālā piemērojamība
2022. gada 22. jūnijā Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) pieņēma spriedumu lietā C-267/20, Volvo and DAF Trucks (turpmāk – Spriedums). Šī raksta mērķis ir analizēt minētā sprieduma saturu un piedāvāt viedokli par to, kā ...
1 komentāri
Rihards Erdmanis
Skaidrojumi. Viedokļi
Vienvadības principa tiesiskais aspekts militāro tiesību kontekstā
Viktorija Soņeca
Tiesību prakses komentāri
Tiesības uz īpašumu nav attiecināmas uz noziedzīgi iegūtu mantu
Paulis Iļjenkovs
Tiesību prakses komentāri
Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-18-01
3 komentāri
AUTORU KATALOGS