ŽURNĀLS Tiesību politika

11. Oktobris 2022 /Nr.41 (1255)

Satversmes tiesas spriedumos ietvertie kritēriji veselības, vides un ekonomisko interešu līdzsvarošanai

2022. gada septembrī Saeimas Analītiskais dienests noslēdza darbu saistībā ar Satversmes tiesas spriedumos ietvertajiem kritērijiem veselības, vides un ekonomisko interešu līdzsvarošanai (turpmāk – Pētījums).1 Ziņojuma par Pētījumu autore ir Ilze Ziemane. "Jurista Vārds" piedāvā izvilkumu no šī ziņojuma.

Pētījuma mērķis: atklāt vides, veselības un ekonomisko interešu saturu un Satversmes tiesas piemērotos kritērijus minēto interešu līdzsvarošanai.

Pētījumā apskatītie jautājumi:

1. Kāds ir vides, veselības un ekonomisko interešu saturs?

2. Kā valsts nodrošina un aizsargā pamattiesības?

3. Kādus kritērijus Satversmes tiesa piemēro, lai līdzsvarotu vides, veselības un ekonomiskās intereses?

4.

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Tiesnešu un lietas dalībnieku loma civilprocesuālajā sacīkstē un citi tiesvedības principi civilprocesā

Šīsnedēļas "Jurista Vārds" ir veltīts ļoti nozīmīgam civilprocesa institūtam – principiem, kam līdzšinējās publikācijās žurnāla arhīvā ir tikusi pievērsta ne pārāk plaša uzmanība.

Daina Ose
Skaidrojumi. Viedokļi
Sacīkstes principa robežas un mijiedarbība ar citiem civilprocesa principiem
Sacīkstes princips civilprocesā ir viens no plašāk interpretējamiem principiem, un tā daudzējādās izpausmes robežas nav viennozīmīgi identificējamas, it īpaši, ja sacīkstes princips tiek aplūkots kontekstā ar kādu citu ...
Mārcis Krūmiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Principi un to izmantošana civilprocesā
Lai veidotos dialogs starp cilvēkiem, dažādām sabiedrības grupām, valstīm un reģioniem utt., būtiski ir principi, kas tiek ievēroti un piemēroti savstarpējā saziņā. Tiesas un tajās darbojošās personas, citādi saukti – ...
Jānis Kārkliņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Sacīkstes princips un taisnīgums
Rihards Gulbis
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesneša norādīšanas pienākuma izpratne un nozīme civilprocesā
Tiesneša norādīšanas jeb izskaidrošanas pienākumu praksē nereti izprot nepamatoti šauri – kā tiesneša pienākumu paziņot pusēm par pierādījumu trūkumu Civilprocesa likuma 93. panta ceturtajā daļā norādītajos gadījumos. Tomēr ...
AUTORU KATALOGS