ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

11. Oktobris 2022 /Nr.41 (1255)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un sankciju ievērošana nolēmumu izpildes procesā
Mg. iur.
Guna Berlande
Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes direktore 

Šajā rakstā sniegts ieskats grozījumos, kas vērsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību ievērošanu nolēmumu piespiedu izpildes procesā.

Aktīva darbība, lai novērsu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu (turpmāk – NILL) Latvijas finanšu un nefinanšu sektorā noris jau vairākus gadus. Tās ietvaros tiek apzināti, novērtēti un mazināti NILL riski arvien plašākā jomā. Savukārt starptautiskie notikumi, jo īpaši Krievijas iebrukums Ukrainā un valstu un starptautisko organizāciju reakcija uz to, no jauna ir aktualizējuši jautājumu par starptautisko un nacionālo sankciju efektīvu izpildi. Abi šie jautājumi skar arī tiesu izpildītāju darbības sfēru un jo īpaši tiesu un citu nolēmumu piespiedu izpildi.

Saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 16. panta otro un ceturto daļu1 spriedums, kas stājies likumīgā spēkā, ir izpildāms, šādam spriedumam ir likuma spēks, visiem tas ir obligāts, un pret to jāizturas ar tādu pašu cieņu kā pret likumu. Nolēmumu izpilde ir neatņemama tiesību uz taisnīgu tiesu sastāvdaļa. Ņemot vērā minēto, starp tiesu izpildītāju un personu, kas iesniedz izpildei izpildu dokumentu, neveidojas ierastās pakalpojuma sniedzēja un klienta darījuma attiecības. Tiesu izpildītājs nevar ne atteikties pieņemt izpildei izpildu dokumentu, kura izpilde tam ir piekritīga,2 ne arī pārvērtēt vai grozīt izpildāmā nolēmuma saturu. Ja piespiedu izpildes veikšanai tiek iesniegts nolēmums par noteiktas naudas summas piedziņu no personas A par labu personai B, tiesu izpildītājs nevar vērtēt fiktīva parāda esības riskus, kas varētu slēpties aiz šāda nolēmuma, un nonākt pie secinājuma, ka personai A piedziņas pakalpojums nevar tikt sniegts NILL novēršanas vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma3 (turpmāk – Sankciju likums) prasību ievērošanas nolūkā. Tiesu izpildītāju likuma 45. panta pirmā daļa uzliek tiesu izpildītājam pienākumu pēc savas iniciatīvas veikt visus likumā noteiktos pasākumus un izmantot visus likumā paredzētos līdzekļus un metodes, lai ātri un kvalitatīvi pildītu tiesas un citu institūciju nolēmumus, kā arī veiktu citas sava amata darbības. Izpildu darbību veikšanas kārtība un noteiktu darbību izpildei arī termiņi ir strikti regulēti Civilprocesa likumā, Tiesu izpildītāju likumā un Ministru kabineta noteikumos, tādēļ bez atbilstošām izmaiņām tiesiskajā regulējumā tiesu izpildītājs atšķirībā no daudzu citu jomu pārstāvjiem nevar pats izstrādāt politikas un procedūras savu profesionālo pienākumu izpildīšanai tādā veidā, kas būtu vērstas uz NILL risku novēršanu un Sankciju likuma prasību ievērošanu, bet atšķirtos no viņa darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Tiesnešu un lietas dalībnieku loma civilprocesuālajā sacīkstē un citi tiesvedības principi civilprocesā

Šīsnedēļas "Jurista Vārds" ir veltīts ļoti nozīmīgam civilprocesa institūtam – principiem, kam līdzšinējās publikācijās žurnāla arhīvā ir tikusi pievērsta ne pārāk plaša uzmanība.

Daina Ose
Skaidrojumi. Viedokļi
Sacīkstes principa robežas un mijiedarbība ar citiem civilprocesa principiem
Sacīkstes princips civilprocesā ir viens no plašāk interpretējamiem principiem, un tā daudzējādās izpausmes robežas nav viennozīmīgi identificējamas, it īpaši, ja sacīkstes princips tiek aplūkots kontekstā ar kādu citu ...
Mārcis Krūmiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Principi un to izmantošana civilprocesā
Lai veidotos dialogs starp cilvēkiem, dažādām sabiedrības grupām, valstīm un reģioniem utt., būtiski ir principi, kas tiek ievēroti un piemēroti savstarpējā saziņā. Tiesas un tajās darbojošās personas, citādi saukti – ...
Jānis Kārkliņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Sacīkstes princips un taisnīgums
Rihards Gulbis
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesneša norādīšanas pienākuma izpratne un nozīme civilprocesā
Tiesneša norādīšanas jeb izskaidrošanas pienākumu praksē nereti izprot nepamatoti šauri – kā tiesneša pienākumu paziņot pusēm par pierādījumu trūkumu Civilprocesa likuma 93. panta ceturtajā daļā norādītajos gadījumos. Tomēr ...
AUTORU KATALOGS