ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

15. Novembris 2022 /Nr.46 (1260)

Padome kā sabiedrības pārvaldes institūcija un tās funkcijas
Mg. iur.
Baiba Lielkalne
Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja 

Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un šajā likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Padomes loma ir definēta Komerclikumā un ir bijusi nemainīga kopš likuma pieņemšanas un spēkā stāšanās pirms 20 gadiem. Komerclikumā ietvertā padomes izpratne radusies vācu tiesību ietekmē un atbilst tipiskai divpakāpju pārvaldības sistēmai. Šai sistēmai neierastu padomes kompetenci iezīmē Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss,1 kas padomei piešķir ne tikai pārraudzības funkciju, bet arī tādu divpakāpju pārvaldības sistēmai neraksturīgu iezīmi kā sabiedrības stratēģiskā vadība.

Rakstā tiks aplūkota padomes loma dažādu pārvaldības sistēmu ietvaros, aprakstīta starptautiskā prakse un normatīvais regulējums par padomes funkcijām, kā arī sniegts ieskats plānotajās izmaiņās Komerclikumā, kas piedāvā atkāpties no ierastajām vācu pārvaldības sistēmas tradīcijām un tuvoties skandināvu pārvaldības modelim.

Pārvaldības sistēmas

Pārvaldības sistēma nosaka galvenos sabiedrības pārvaldības principus un ietekmē izpratni par to, kā raugāmies uz sabiedrības pārvaldes institūcijām, to lomu un funkcijām, savstarpējo sadarbību un mijiedarbību, kā arī šo institūciju atbildības jautājumiem.

Divas izplatītākās pārvaldības sistēmas ir divpakāpju (two-tier)2 un vienpakāpes (one-tier)3 pārvaldība. Būtiskākā atšķirība slēpjas tajā, vai sabiedrību pārvalda divas institūcijas (valde un padome) vai viena vienota pārvaldes institūcija (board vai board of directors).4 Abos gadījumos pārvaldes institūciju pamatfunkcijas ir sabiedrības vadīšana un pārraudzība, bet atšķirības parādās šo divu funkciju realizēšanā. Divpakāpju sistēmā vadības un pārraudzības funkcijas ir strikti nodalītas:5 valde veic sabiedrības vadību, bet padomes kompetencē ietilpst pārraudzība, turklāt persona nevar vienlaikus atrasties gan valdes, gan padomes sastāvā.6 Turpretim vienpakāpes sistēmā šāda strikta dalījuma nav un gan vadīšanas, gan pārraudzības funkcijas ir uzticētas vienotajai pārvaldes institūcijai (board vai board of directors).

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Kāds ir un kurp vērsts Komerclikuma regulējums
Kā jau šoruden tas plašāk izskanējis, pirms divdesmit gadiem – 2002. gada 1. janvārī – spēkā stājās Latvijas komercdarbības regulējuma stūrakmens – Komerclikums. Šī fakta atzīmēšanai oktobra vidū Tieslietu ministrija ...
Dina Gailīte
Notikums
Studenti un skolēni piedalās "Jurista Vārda" rīkotajos Satversmes svētkos Latgalē  
Pagājušajā nedēļā, 9. novembrī, Daugavpilī un Rēzeknē notika žurnāla "Jurista Vārds" rīkotie pasākumi par godu Latvijas Republikas konstitūcijas simtgadei – Satversmes svētki Latgalē. Abās norises vietās tos apmeklēja kupls ...
Eva Berlaus
Skaidrojumi. Viedokļi
Ilgtspējas izaicinājums komerctiesībām
Eiropas Zaļais kurss arvien redzamāk ietekmē mūsu ikdienu. Lai gan, protams, netrūkst diskusiju par to, vai un kuras no Eiropas Savienības izvēlēm attiecībā uz Zaļo kursu ir nepieciešamas vai pareizas, tai pašā laikā ir pietiekami ...
Andris Grafs
Skaidrojumi. Viedokļi
Dažādības principu īstenošana uzņēmumos – no ieteikumiem uz likuma regulējumu
Māris Vainovskis, Justīne Ignatavičute
Skaidrojumi. Viedokļi
Dalībnieku un akcionāru sapulču efektivitāte – organizēšanas iespēju veidi un priekšnosacījumi
2 komentāri
AUTORU KATALOGS