ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

15. Novembris 2022 /Nr.46 (1260)

Dividenžu tiesiskā regulējuma problēmas un to iespējamie risinājumi
Dr. iur.
Aivars Lošmanis
Zvērinātu advokātu biroja "Vilgerts" partneris, Tieslietu ministrijas darba grupas Komerclikuma grozījumu izstrādei loceklis 

Šā raksta mērķis ir ieskicēt trīs galvenās dividenžu tiesiskā regulējuma problēmas Komerclikumā un piedāvāt diskusijai šo problēmu iespējamos risinājumus.

Kā norādīts Komerclikuma 186. panta trešajā daļā, sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļa cita starpā dod dalībniekam tiesības piedalīties peļņas sadalē, savukārt akcija saskaņā ar Komerclikuma 226. panta pirmo daļu dod akcionāram tiesības atbilstoši attiecīgās akcijas kategorijai saņemt dividendi. Nav nekādu šaubu, ka viens no dalības kapitālsabiedrībā būtiskākajiem elementiem ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieka un akcionāra tiesības uz dividendēm. To trāpīgi raksturojis Senāta Civillietu departaments, vienā no saviem spriedumiem norādot, ka "dividenžu saņemšana ir viena no dalībnieka pamattiesībām".1 Tas arī ir pašsaprotami, jo personas mērķis, kļūstot par dalībnieku sabiedrībā, ir īstenot savas ekonomiskās intereses un gūt no šādas dalības mantisku labumu. Tādējādi nav nekādu šaubu, ka dividenžu tiesiskā regulējuma aspekti vienmēr bija un būs aktuāli gan teorijā, gan praksē.

Komerclikuma regulējums par dividendēm ir samērā lakonisks, un tā pamatprincipi nav grozīti kopš Komerclikuma spēkā stāšanās brīža. 2014. gada 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā, ar kuru tika ieviests ārkārtas dividenžu institūts, proti, iespēja izmaksāt dividendes, negaidot pārskata gada beigas. Taču kopumā dividenžu tiesiskā regulējuma pamatprincipi palikuši nemainīgi kopš Komerclikuma spēkā stāšanās. Turklāt atsevišķas normas daļēji tika pārņemtas no t.s. uzņēmējdarbības likumiem – 1993. gada 18. maija likuma "Par akciju sabiedrībām" un 1991. gada 23. janvāra likuma "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību". Tiesu praksē dividenžu tiesiskā regulējuma jautājumi līdz šim aplūkoti samērā maz. Tomēr tas nemazina šo jautājumu aktualitāti teorijā un praksē.

Šā raksta mērķis ir ieskicēt trīs galvenās dividenžu tiesiskā regulējuma problēmas Komerclikumā un piedāvāt diskusijai šo problēmu iespējamos risinājumus.

 

Statūtautonomijas ieviešana dividenžu sadalījumā

Dividenžu sadales regulējuma stūrakmens ir t.s. proporcionalitātes princips, atbilstoši kuram dividendes izmaksā dalībniekam "proporcionāli viņam piederošo daļu nominālvērtību summai" (Komerclikuma 161.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Kāds ir un kurp vērsts Komerclikuma regulējums
Kā jau šoruden tas plašāk izskanējis, pirms divdesmit gadiem – 2002. gada 1. janvārī – spēkā stājās Latvijas komercdarbības regulējuma stūrakmens – Komerclikums. Šī fakta atzīmēšanai oktobra vidū Tieslietu ministrija ...
Dina Gailīte
Notikums
Studenti un skolēni piedalās "Jurista Vārda" rīkotajos Satversmes svētkos Latgalē  
Pagājušajā nedēļā, 9. novembrī, Daugavpilī un Rēzeknē notika žurnāla "Jurista Vārds" rīkotie pasākumi par godu Latvijas Republikas konstitūcijas simtgadei – Satversmes svētki Latgalē. Abās norises vietās tos apmeklēja kupls ...
Baiba Lielkalne
Skaidrojumi. Viedokļi
Padome kā sabiedrības pārvaldes institūcija un tās funkcijas
Padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā un šajā likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Padomes loma ir definēta Komerclikumā un ir bijusi nemainīga ...
Eva Berlaus
Skaidrojumi. Viedokļi
Ilgtspējas izaicinājums komerctiesībām
Eiropas Zaļais kurss arvien redzamāk ietekmē mūsu ikdienu. Lai gan, protams, netrūkst diskusiju par to, vai un kuras no Eiropas Savienības izvēlēm attiecībā uz Zaļo kursu ir nepieciešamas vai pareizas, tai pašā laikā ir pietiekami ...
Andris Grafs
Skaidrojumi. Viedokļi
Dažādības principu īstenošana uzņēmumos – no ieteikumiem uz likuma regulējumu
AUTORU KATALOGS