ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

29. Novembris 2022 /Nr.48 (1262)

Valsts atbalsta stimulējošās ietekmes prasība
Mg. iur.
Līga Grantiņa
CFLA Valsts atbalsta nodaļas vadošā eksperte juriskonsulte 

Šā raksta mērķis ir iepazīstināt ar stimulējošās ietekmes konceptu, kas paredzēts Eiropas Komisijas Regulā Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Vispārējā grupu atbrīvojuma regula, turpmāk – Regula Nr. 651/2014).

Praktiski stimulējošās ietekmes prasība ir cieši saistīta ar darbu sākuma definīciju, kas ir pietiekami izaicinoša un ir radījusi daudz diskusiju un interpretāciju. Pirmkārt, vai darbu sākuma definīcija ir interpretējama de iure vai de facto? Otrkārt, kādas ir robežas un kā ir nošķirami jēdzieni "priekšizpēte" un "darbu sākums"? Treškārt, kā ir piemērojama stimulējošās ietekmes prasība kontekstā ar atbalstu kumulāciju? Ceturtkārt, kādos gadījumos stimulējošās ietekmes prasība ir jāievēro attiecībā uz izmaiņām projekta īstenošanas stadijā? Uz šiem jautājumiem autore sniegs atbildes šajā rakstā un dalīsies ar praktisko pieredzi projektu vērtēšanā un uzraudzībā, ko īsteno Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA).

Stimulējošās ietekmes esamība ir vitāli svarīga, lai atbalsta pretendentam varētu piešķirt komercdarbības atbalstu, bet, ja atbalsta pretendents vai atbalsta piešķīrēj­iestāde ir pieļāvusi kļūdu stimulējošās ietekmes novērtēšanā, tad piešķirto atbalstu var kvalificēt kā nelikumīgi piešķirtu un atbalsta saņēmējam būs pienākums to atmaksāt kopā ar nelikumības procentiem.

Autore apskatīs Eiropas Savienības (turpmāk – ES) līmeņa regulējumu, Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – ES Tiesa) praksi un Eiropas Komisijas skaidrojumus, kā arī nacionālo regulējumu par šo jautājumu. Raksta ietvaros autore sniegs ieskatu dažos praktiskos piemēros, kā arī ieskicēs aktuālākos izaicinājumus šī koncepta piemērošanā, jo nacionālā līmenī pietrūkst tiesu prakses.

Vispirms jānorāda, ka jēdzieni "valsts atbalsts", "komercdarbības atbalsts" un "valsts atbalsts komercdarbībai" ir līdzvērtīgi (State aid) un šajā rakstā tiks lietots termins "komercdarbības atbalsts" atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likumā lietotajam terminam. Plašāk komercdarbības atbalsta jēdziens ir apskatīts autores koprakstā "Valsts atbalsts un tā regulējums ES fondu projektu īste­nošanā",1 un rakstā "Valsts atbalsts komercdarbībai – konkurences bieds vai stimuls".2

 

Stimulējošās ietekmes koncepts

Stimulējošās ietekmes koncepts ir nostiprināts Regulas Nr. 651/2014 6. pantā,3 kur noteikts, lai atzītu komercdarbības atbalstu par saderīgu ar ES iekšējo tirgu un tas būtu atbrīvots no paziņošanas pienākuma, ir jāizpilda minētās regulas 6. panta prasības attiecībā uz atbalsta stimulējošo ietekmi. Tikai tāds atbalsts, kuram piemīt stimulējošā ietekme, var tikt piešķirts saskaņā ar Regulu Nr. 651/2014.

Stimulējošās ietekmes prasību raksturo situācija, kad potenciālais atbalsta saņēmējs bez pieprasītā valsts atbalsta nevarētu veikt plānotās darbības vai tās veiktu mazākā apjomā, vai tās veiktu vēlākā laika nogrieznī. Atbalstam ir jāspēj mainīt atbalsta saņēmēja rīcību tādējādi, ka tas īstenotu darbības, ko tas neveiktu tirgus (brīvās konkurences) apstākļos. Atbalsta saņēmējam ir jāpierāda, ka valsts atbalsts tam ir nepieciešams, lai tas spētu veikt tādas papildu darbības, kas pārsniedz tā ikdienas praksi.4

Šī ideja ir nostiprināta Regulas Nr.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Gundega Šulca, Agnese Rūsiņa, Līga Grantiņa
Numura tēma
Komercdarbības atbalsta koncepts un tā nozīmīgums publiskajā pārvaldē
Jurista Vārds
Notikums
Valsts augstākie apbalvojumi – Latvijas juristiem  

Valsts svētkos, 18. novembrī, Rīgas pilī tika pasniegti Latvijas valsts augstākie apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts.

1 komentāri
Kristīne Rāviņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts atbalsts un tiesiskā paļāvība
Cintija Ripa, Laura Ausmane
Skaidrojumi. Viedokļi
Vai fiziska persona var būt uzņēmums? Kādos gadījumos un kāpēc?
2 komentāri
Inga Brice-Sabitova, Aleksejs Kaņējevs, Kristīne Kapusta
Skaidrojumi. Viedokļi
Finanšu instrumenti un valsts atbalsta izaicinājumi
Šajā rakstā tiek sniegta informācija par valsts atbalsta specifiku un regulējuma piemērojumu, sniedzot valsts atbalstu finanšu instrumentu (aizdevumi, garantijas un riska kapitāla instrumenti) veidā. Nākotnē atbalsta sniegšanas ...
AUTORU KATALOGS