ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

29. Novembris 2022 /Nr.48 (1262)

Valsts atbalsts un tiesiskā paļāvība
Kristīne Rāviņa
SIA "ZAB Cobalt" juriste 

Plaši izplatīts ir maldīgais pieļāvums, ka personām ir tiesiskā paļāvība uz valsts atbalstu. Tomēr situāciju, kur tiesiskā paļāvība uz valsts atbalstu patiešām ir aizsargājama, ir salīdzinoši maz. Šī raksta mērķis – viest skaidrību par kritērijiem, kuriem jāizpildās, lai paļāvība uz valsts atbalstu pelnītu aizsardzību.

Sākotnēji autore īsi aplūko tiesiskās paļāvības principu tā klasiskajā izpratnē. Tālāk autore skaidro principa izpratni Eiropas Savienības (turpmāk – ES) valsts atbalsta tiesībās, tostarp aplūkojot tos no Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – ES Tiesa) judikatūras izrietošos kritērijus, kuriem jāizpildās, lai paļāvība uz atbalstu būtu aizsargājama.

 

Tiesiskās paļāvības princips tā klasiskajā izpratnē

No ES tiesībām, kā arī no nacionālajām publiskajām tiesībām izriet ES dalībvalstīm bieži vien kopīgie tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības (noteiktības) principi.1 Tiesiskā paļāvība dažādos tiesību avotos skaidrota kā personas tiesības paļauties uz to, ka tiesības, kuras tā ieguvusi, pamatojoties uz publisko tiesību subjekta "tiesisku un konsekventu rīcību",2 tai vēlāk netiks atņemtas, ja izrādās, ka publisko tiesību subjekts ir mainījis domas vai arī ka rīcība patiesībā bijusi prettiesiska. Tādējādi tiesiskās paļāvības princips aizsargā personas reiz iegūtās tiesības un paļāvību, ka tās tiks reāli īstenotas.

Tiesiskā paļāvība ir konstatējama, pirmkārt, ja personai ir bijis, uz ko paļauties, proti, ja ir konstatējams iestādes skaidrs un beznosacījuma apsolījums, otrkārt, ja persona uz šo apsolījumu ir paļāvusies un, treškārt, ja personas paļāvība ir aizsardzības vērta.3

Tiesiskās paļāvības princips garantē paredzamu vidi,4 tomēr tas nedod personai pamatu ticēt, ka tiesiskā situācija nekad nemainīsies.5 Principa galvenais uzdevums ir aizsargāt personas tiesības gadījumos, kad tiesiskās situācijas grozījumu rezultātā notiek vai ir iespējama privātpersonu tiesiskā stāvokļa pasliktināšanās.6 Tas nozīmē, ka valsts rīcībai nedrīkst būt atpakaļvērsts spēks un attiecīgi jebkādiem grozījumiem esošajā tiesiskajā situācijā jāpiemēro saprātīgs pārejas periods.

No vēsturiskās ES Tiesas judikatūras izriet, ka vēršanās pret ES tiesību normām, pamatojoties uz tiesiskās paļāvības principu, ir pieļaujama tikai tiktāl, ciktāl ES pati iepriekš ir radījusi situāciju, kas var radīt tiesisko paļāvību; turklāt personas nevar paļauties, ka uz tām nekad neattieksies ierobežojumi, kuri varētu tikt pieņemti nākotnē.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Gundega Šulca, Agnese Rūsiņa, Līga Grantiņa
Numura tēma
Komercdarbības atbalsta koncepts un tā nozīmīgums publiskajā pārvaldē
Jurista Vārds
Notikums
Valsts augstākie apbalvojumi – Latvijas juristiem  

Valsts svētkos, 18. novembrī, Rīgas pilī tika pasniegti Latvijas valsts augstākie apbalvojumi – Triju Zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis un Atzinības krusts.

1 komentāri
Līga Grantiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts atbalsta stimulējošās ietekmes prasība
Šā raksta mērķis ir iepazīstināt ar stimulējošās ietekmes konceptu, kas paredzēts Eiropas Komisijas Regulā Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. ...
Cintija Ripa, Laura Ausmane
Skaidrojumi. Viedokļi
Vai fiziska persona var būt uzņēmums? Kādos gadījumos un kāpēc?
2 komentāri
Inga Brice-Sabitova, Aleksejs Kaņējevs, Kristīne Kapusta
Skaidrojumi. Viedokļi
Finanšu instrumenti un valsts atbalsta izaicinājumi
Šajā rakstā tiek sniegta informācija par valsts atbalsta specifiku un regulējuma piemērojumu, sniedzot valsts atbalstu finanšu instrumentu (aizdevumi, garantijas un riska kapitāla instrumenti) veidā. Nākotnē atbalsta sniegšanas ...
AUTORU KATALOGS