ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

6. Decembris 2022 /Nr.49 (1263)

Predikatīvā noziedzīgā nodarījuma izpratnes problēmas procesā par noziedzīgi iegūtu mantu
Mg. iur.
Daira Sergejeva
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, zvērināta advokāta palīdze zvērinātu advokātu birojā "Rusanovs & Partneri" 

Šajā rakstā ir aplūkota Krimināllikuma 70.11 panta pirmās daļas un Kriminālprocesa likuma 125. panta trešās daļas piemērošanas problemātika kopsakarā ar citām saistītām tiesību normām tieši sevišķajā procesā, kad pamatprocesā tiek izmeklēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (Krimināllikuma 195. pants un 314. pants).

Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL) ir paredzēts sevišķā procesa veids – process par noziedzīgi iegūtu mantu, ko regulē KPL 59. nodaļa (turpmāk – sevišķais process). Sevišķais process ir izņēmums no pamatprocesa, un tajā netiek noskaidrota personas vaina vai konstatētas pamatprocesā izmeklētā noziedzīgā nodarījuma obligāti konstatējamās sastāva pazīmes, bet gan vienīgi tiek skatīts jautājums par mantas noziedzīgo izcelsmi vai saistību ar noziedzīgu nodarījumu un izlemta rīcība ar mantu.1 Tomēr, ņemot vērā spēkā esošo noziedzīgi iegūtas mantas institūta normatīvo regulējumu un tā piemērošanu, īpaši sevišķajā procesā, autores ieskatā, konstatējama ne tikai nevienveidīga izpratne par piemērojamo tiesību normu saturu, tai skaitā arī par jēdziena "noziedzīgi iegūta manta" būtību, bet arī tiek pārkāptas KPL 59. nodaļas kārtībā izskatāmā jautājuma robežas, kad mantas noziedzīgā izcelsme tiek pamatota (pierādīta) ar Krimināllikuma (turpmāk – KL) 195. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses pazīmēm. Tādējādi personai, kurai ir pienākums pierādīt mantas likumīgo izcelsmi, būtībā ir jāpierāda savas vai pat citas personas nevainīgums.

Likumdevējs KL 70.11 panta pirmajā daļā (pierādītā noziedzīgi iegūtā manta) ietvēris jēdziena "noziedzīgi iegūta manta" legāldefinīciju: "Noziedzīgi iegūta manta ir jebkāds ekonomisks labums, kas personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši nonācis noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā" [autores izcēlums].

Atbilstoši KPL un KL noteiktajam regulējumam pastāv vēl divi atsevišķi pamati mantas atzīšanai par noziedzīgi iegūtu – KPL 125. panta trešā daļa (fakta legālā prezumpcija) un KL 70.11 panta otrā un trešā daļa (prezumētā mantas noziedzīgā izcelsme).

Ņemot vērā tiesību normu saturu un mērķi, katrā konkrētā gadījumā nepieciešams konstatēt obligātus priekšnosacījumus, īpaši pierādīšanas priekšmetā ietilpstošos apstākļus, jo attiecībā uz tiem ir atšķirīgi gan pierādīšanas līdzekļi, gan standarti. Turklāt bez ievērības nevar atstāt atšķirīgos procesus un kārtību, kādā manta var tikt atzīta par noziedzīgi iegūtu, proti, pamatprocesa ietvaros vai sevišķā procesā.

Rakstā detalizētāk tiks aplūkota tieši KL 70.11 panta pirmās daļas un KPL 125. panta trešās daļas piemērošanas problemātika kopsakarā ar citām saistītām tiesību normām tieši sevišķajā procesā, kad pamatprocesā tiek izmeklēta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (KL 195. pants un 314. pants).

 

Jēdziena "noziedzīgi iegūta manta" satura izpratnes problemātika

KL 70.11 panta pirmajā daļā noteiktajam saturiski līdzīgs formulējums ietverts arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – NILLTPFNL) 4. panta pirmās daļas 1. punktā – par noziedzīgi iegūtu uzskatāma tāda manta, kas tieši vai netieši iegūta predikatīva noziedzīga nodarījuma rezultātā.

Saskaņā ar KL 70.11 panta pirmo daļu manta var tikt atzīta par noziedzīgi iegūtu ar vienlaicīgu (pamatprocesā) vai pamatojoties uz iepriekšēju notiesājošu spriedumu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (pamatprocesā vai sevišķajā procesā). Nule kā minētais attiecas arī uz prokurora priekšrakstu par sodu, kā arī uz gadījumiem, kad kriminālprocess izbeigts uz personu nereabilitējoša pamata.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!

Abonentu ieguvumi:

  • Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
  • Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
  • Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
  • Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes
2
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Viedokļu krustugunīs – process par noziedzīgi iegūtu mantu
Šī tematiskā izdevuma saturiskais tvērums ir vērsts uz procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, aplūkojot gan tieši no tā izrietošus, gan arī saistītus jautājumus. To, ka lietpratēju diskusija par šo tēmu aizvien ir ļoti aktuāla, ...
Egons Rusanovs
Viedoklis
Mantas izcelsmes pierādīšanas problemātika tiesību uz īpašumu un taisnīga tiesas procesa perspektīvā
Gunārs Kūtris
Skaidrojumi. Viedokļi
Taisnīgums un nevainīguma prezumpcija procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

Šajā rakstā piedāvāts autora redzējums par procesa par noziedzīgi iegūtu mantu atbilstību diviem kriminālprocesa pamatprincipiem – taisnīguma jeb taisnīgas tiesas principam un nevainīguma prezumpcijas principam.

1 komentāri
Ilze Znotiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Process par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju: priekšrocības un izaicinājumi
Ievērojot šī izdevuma tematisko ievirzi, autore šajā rakstā analizē priekšrocības vienam no efektīvākajiem noziedzīgi iegūtu aktīvu konfiskācijas veidiem – process par mantas konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma ...
Juris Stukāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Pierādīšanas standarta nošķiršanas jautājumi – "ārpus saprātīgām šaubām" un "iespējamības pārsvars"
Visbūtiskākais jautājums, analizējot krimināltiesības un tieši kriminālatbildības institūtu, ir – kāds ir pamats personas saukšanai pie kriminālatbildības, tas ir, pamats atzīt, ka persona ir vainojama izdarītajā noziedzīgajā ...
AUTORU KATALOGS