ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

6. Decembris 2022 /Nr.49 (1263)

EST sper soli atpakaļ patieso labuma guvēju informācijas pieejamībā
1 komentāri
Krista Asmusa
Biedrības "Sabiedrība par atklātību – Delna" juridiskā konsultante 

Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) 2022. gada 22. novembrī pieņēma spriedumu apvienotajā lietā Nr. C‑37/20 un Nr. C‑601/20.1 Lietā skatīts jautājums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/843 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai (turpmāk – AML 4. direktīva), un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (turpmāk – AML 5. direktīva), 1. panta 15. punkta "c" apakšpunkta atbilstību Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk – Harta) 7. un 8. pantam jeb par to, vai AML 5. direktīvas norma, kas paredz tiesības ikvienam sabiedrības loceklim brīvi piekļūt informācijai par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem, ir pretrunā personu tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību.

AML 5. direktīvas 1. panta 15. punkta "c" apakšpunkts noteic dalībvalstu pienākumu nodrošināt, lai informācija par patiesajiem labuma guvējiem vienmēr būtu pieejama ikvienam sabiedrības loceklim.

komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Jūlija Kolomijceva
6. Decembris 2022 / 19:40
0
ATBILDĒT
Šis EST spriedums ir arī interesants no ekonomisko sankciju viedokļa. Lai nodrošinātu sankciju efektīvu piemērošanu, cita starpā jānoskaidro PLG. Spriedums var zināmā mērā apgrūtināt sankciju pārbaudi.
No citas puses, ir tādu valstu reģistri, kur var, piem., var atrast "xxx Stalin" direktora lomā (https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/ZHsFx06mlVLjDIUj1LpwSC9hC7E/appointments - ka viens no piemēriem). jēgas no tā, vai reģistrs ir slēgts, ir maz, ja var reģistrēt jebko
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Viedokļu krustugunīs – process par noziedzīgi iegūtu mantu
Šī tematiskā izdevuma saturiskais tvērums ir vērsts uz procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, aplūkojot gan tieši no tā izrietošus, gan arī saistītus jautājumus. To, ka lietpratēju diskusija par šo tēmu aizvien ir ļoti aktuāla, ...
Egons Rusanovs
Viedoklis
Mantas izcelsmes pierādīšanas problemātika tiesību uz īpašumu un taisnīga tiesas procesa perspektīvā
Gunārs Kūtris
Skaidrojumi. Viedokļi
Taisnīgums un nevainīguma prezumpcija procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

Šajā rakstā piedāvāts autora redzējums par procesa par noziedzīgi iegūtu mantu atbilstību diviem kriminālprocesa pamatprincipiem – taisnīguma jeb taisnīgas tiesas principam un nevainīguma prezumpcijas principam.

1 komentāri
Ilze Znotiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Process par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju: priekšrocības un izaicinājumi
Ievērojot šī izdevuma tematisko ievirzi, autore šajā rakstā analizē priekšrocības vienam no efektīvākajiem noziedzīgi iegūtu aktīvu konfiskācijas veidiem – process par mantas konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma ...
Juris Stukāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Pierādīšanas standarta nošķiršanas jautājumi – "ārpus saprātīgām šaubām" un "iespējamības pārsvars"
Visbūtiskākais jautājums, analizējot krimināltiesības un tieši kriminālatbildības institūtu, ir – kāds ir pamats personas saukšanai pie kriminālatbildības, tas ir, pamats atzīt, ka persona ir vainojama izdarītajā noziedzīgajā ...
AUTORU KATALOGS