ŽURNĀLS Juristu likteņi

20. Decembris 2022 /Nr.51/52 (1265/1266)

Mazzināmais senators un politiķis Andrejs Sīmanis
Rasma Zvejniece
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja 
Andrejs Sīmanis. 20. gs. 20. gadi
Foto: Latvijas Valsts Vēstures arhīvs

Latvijas valsts sākumgados bija iespējams šodien neticamais – politiķis tiesneša mantijā. Bet, jauno valsti veidojot, juristus vajadzēja, un tas bija ļauts. Satversmes sapulcē, kas 1920.–1922. gadā izstrādāja Satversmi, starp 150 tās locekļiem bija arī Latvijas Senāta senatori Andrejs Sīmanis un Fridrihs Vesmanis un Senāta virsprokurors Voldemārs Zāmuels.

Andrejs Sīmanis un Fridrihs Vesmanis tika ievēlēti arī pirmajā Saeimā, Vesmanis kļuva par Saeimas pirmo priekšsēdētāju. Par viņu bijušas daudzas publikācijas (arī "Jurista Vārda" 2018. gada 4. septembra numurā), nupat pirmizrādi piedzīvoja dokumentālā filma "Vesmaņa atgriešanās".

Bet kas ir otrais politiski aktīvais senators Andrejs Sīmanis, kurš bija arī Satversmes izstrādāšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks un Satversmes sapulces un pirmās Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs? Ziņas un liecības par viņu ir skopas. Nekādu materiālu par vienu no Liepājas (tagad – Kurzemes) apgabaltiesas pirmajiem veidotājiem nav Liepājas muzejā, arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstādē "Satversme 100+" par Andreju Sīmani ir tikai biogrāfijas dati, bet nav atrasts neviens viņa domu citāts, kā lielākajai daļai Satversmes izstrādāšanas darba grupas locekļu. Valsts vēstures arhīvā laika zoba skartajā gandrīz 100 gadus senajā senatora Andreja Sīmaņa dienesta gaitas lietā nav nevienas atzīmes par tās skatīšanos – šķiet, nevienam nav bijusi vajadzība vai interese tajā ielūkoties. Arī Augstākās tiesas muzejā Andreja Sīmaņa mapītē ir tikai biogrāfija un pāris avīžrakstu izgriezumu, kas publicēti saistībā ar viņa aiziešanu mūžībā 1926. gadā. Tādēļ vēl jo svarīgāk likās salikt kopā zināmo informāciju, lai iespēju robežās tomēr iezīmētu Latvijas valsts un tās tiesu sistēmas vēsturē nozīmīgu personību – Liepājas apgabaltiesas pirmā priekšsēdētāja biedru, Latvijas Senāta Administratīvā departamenta senatoru, Satversmes sapulces un pirmās Saeimas locekli Andreju Sīmani.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Līga Dāce, Monta Krone
Skaidrojumi. Viedokļi
Satversmes kodols Senāta Administratīvo lietu departamenta praksē
Lai arī šogad svinam Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) simtgadi, tās ievads,1 kurā izskaidrots jeb padarīts redzams Satversmes kodols,2 vēl nav sagaidījis pat savu pirmo desmitgadi. Neskatoties uz to, relatīvi īsajā ...
Inga Bērtaite-Pudāne
Skaidrojumi. Viedokļi
APL 31. panta otrās daļas interpretācija Satversmes 92. panta pirmā teikuma gaismā
Diāna Makarova
Skaidrojumi. Viedokļi
Sprieduma motīvu daļa tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā
Ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pienākums ir nodrošināt efektīvu aizsardzību personai, kuras tiesiskās intereses ir aizskartas. Viens no aizsardzības mehānismiem ir neatkarīga tiesu vara, kuras konstitucionālā funkcija ir tiesas ...
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Nenoteiktā tiesību jēdziena piepildīšana ar saturu administratīvajā procesā iestādē un tiesā
No Latvijas Republikas Satversmes 92. panta izrietošo tiesību uz taisnīgu tiesu pienācīgā nodrošināšanā administratīvajā procesā nereti mēdz būt nozīme tādu jēdzienu kā "nenoteiktais tiesību jēdziens", "rīcības brīvība" un ...
Anita Kovaļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības uz pilnas kompetences tiesu un novērtējuma brīvība
Novērtējuma brīvība ir viens no tiem gadījumiem, kad administratīvo tiesu kontrole pār valsts pārvaldes lēmumiem un darbībām ir sašaurināta. Raksta mērķis ir analizēt, vai šāds sašaurināts kontroles apjoms atbilst tiesībām uz ...
AUTORU KATALOGS