ŽURNĀLS Tiesību politika

20. Decembris 2022 /Nr.51/52 (1265/1266)

Īsumā par galveno: tieslietu nozarē turpināmie stratēģiskie uzdevumi
Jānis Bordāns
Bijušais tieslietu ministrs 

Atskatoties uz tieslietu ministra amatā pavadīto laiku (2019–2022) un paveiktajiem darbiem, vēlos nodot vēlējumu nākamajai Tieslietu ministrijas vadībai. Lai nodrošinātu nozares attīstību, manuprāt, būtu nepieciešams turpināt uzsāktās reformas un stratēģiskos uzdevumus tieslietu nozarē šādos virzienos.

1. Jāturpina darbs pie prokuratūras darba modernizācijas, ieviešot tieslietu audita ieteikumus

2020. gadā tika veikti grozījumi, kas pirmo reizi Latvijas vēsturē deva iespēju jauno ģenerālprokuroru izraudzīties atklātā procesā. Tieslietu audits, tā rezultātā sagatavotie Valsts kontroles un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ekspertu ieteikumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem prokuratūras darbā un tās lomu kriminālprocesu uzraudzībā būtiski palīdzēs ģenerālprokuroram un tieslietu politikas veidotājiem īstenot nepieciešamās pārmaiņas un reformas prokuratūras darba organizācijā, nodrošinot sekmīgu prokuratūras attīstību un modernizāciju.

Lai Valsts kontroles veiktās revīzijas ieteikumu ieviešanu uzraudzītu visaugstākajā līmenī, to izpilde ir ietverta Noziedzības novēršanas padomes (NNP) rīcības plānā.

2. Īpašumtiesību sakārtošana un dalītā īpašuma reforma. Paveikta, bet jānosargā

Pēdējo trīs gadu laikā Tieslietu ministrija īstenojusi vērienīgākās dalītā īpašuma reformas kopš neatkarības atjaunošanas.

2
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Līga Dāce, Monta Krone
Skaidrojumi. Viedokļi
Satversmes kodols Senāta Administratīvo lietu departamenta praksē
Lai arī šogad svinam Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) simtgadi, tās ievads,1 kurā izskaidrots jeb padarīts redzams Satversmes kodols,2 vēl nav sagaidījis pat savu pirmo desmitgadi. Neskatoties uz to, relatīvi īsajā ...
Inga Bērtaite-Pudāne
Skaidrojumi. Viedokļi
APL 31. panta otrās daļas interpretācija Satversmes 92. panta pirmā teikuma gaismā
Diāna Makarova
Skaidrojumi. Viedokļi
Sprieduma motīvu daļa tiesību uz taisnīgu tiesu kontekstā
Ikvienas demokrātiskas tiesiskas valsts pienākums ir nodrošināt efektīvu aizsardzību personai, kuras tiesiskās intereses ir aizskartas. Viens no aizsardzības mehānismiem ir neatkarīga tiesu vara, kuras konstitucionālā funkcija ir tiesas ...
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Nenoteiktā tiesību jēdziena piepildīšana ar saturu administratīvajā procesā iestādē un tiesā
No Latvijas Republikas Satversmes 92. panta izrietošo tiesību uz taisnīgu tiesu pienācīgā nodrošināšanā administratīvajā procesā nereti mēdz būt nozīme tādu jēdzienu kā "nenoteiktais tiesību jēdziens", "rīcības brīvība" un ...
Anita Kovaļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesības uz pilnas kompetences tiesu un novērtējuma brīvība
Novērtējuma brīvība ir viens no tiem gadījumiem, kad administratīvo tiesu kontrole pār valsts pārvaldes lēmumiem un darbībām ir sašaurināta. Raksta mērķis ir analizēt, vai šāds sašaurināts kontroles apjoms atbilst tiesībām uz ...
AUTORU KATALOGS