ŽURNĀLS Notikums

10. Janvāris 2023 /Nr.01/02 (1267/1268)

"Jurista Vārds" – pāvesta rokās un Vatikāna bibliotēkā
Dāvinājumu Vatikāna Apustuliskajai bibliotēkai pasniedza Latvijas vēstniece pie Svētā Krēsla Elita Kuzma (attēla centrā), bet Latvijas delegāciju uzņēma Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas arhivārs un bibliotekārs arhibīskaps Andželo Vinčenco Zani (blakus vēstniecei) un Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas prefekts Čezāre Pasīni (pa labi)
Foto: Gundega Pumpure

2022. gada 20. un 21. decembrī Vatikānā viesojās Latvijas delegācija Latvijas vēstnieces pie Svētā Krēsla Elitas Kuzmas vadībā. Noslēdzot konkordāta (Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līguma) simtgades svinības, Latvija dāvināja Vatikāna Apustuliskajai bibliotēkai vairākas nozīmīgas grāmatas latviešu valodā. Dāvinājumā ietilpa arī žurnāla "Jurista Vārds" 13. decembra laidiens, kas bija veltīts valsts un baznīcas attiecībām. 21. decembrī "Jurista Vārda" galvenā redaktore Dina Gailīte žurnālu uzdāvināja arī pāvestam Franciskam.

2022. gadā tika svinēta gan Latvijas Satversmes, gan Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līguma (konkordāta) noslēgšanas simtgade. Latvijas konstitūcija noteica, ka jaundibinātā valsts ir moderna, demokrātiska un sekulāra, savukārt konkordāts regulēja Romas Katoļu baznīcas darbību Latvijā, nodrošinot šīs reliģiskās kopienas pilnvērtīgu eksistenci un reliģiskās brīvības tiesību ievērošanu. Latvijas valstij konkordāts bija viens no pirmajiem starptautiskajiem līgumiem, kas turklāt tika noslēgts ar tik nozīmīgu un ietekmīgu valsti kā Vatikāns. Labvēlīga attiecību nokārtošana ar Katoļu baznīcu tobrīd pilnīgi noteikti veicināja Latgales integrāciju vienotā valstī ar citiem Latvijas novadiem. Konkordāts arī noteica, ka tiek izveidota Rīgas bīskapija un tiek iecelts arhibīskaps, tātad Latvijā dzīvojošajiem katoļiem ir sava pārvaldes sistēma un viņi vairs netiek pakļauti ietekmei no ārpuses (pirms tam Latgales, Vidzemes un Igaunijas draudzes piederēja Mogiļevas arhidiecēzei ar centru Pēterburgā).1

Lai profesionāli diskutētu par konkordāta nozīmi Latvijas politiskajā vēsturē un par baznīcas un valsts attiecībām mūsdienās, 13. decembrī iznāca šiem jautājumiem veltīts tematisks žurnāla "Jurista Vārds" laidiens, kas tapa, redakcijai sadarbojoties ar Ārlietu ministriju.2 Savukārt 14. decembrī Rīgas pilī notika Latvijas reliģisko līderu, politiķu, vēsturnieku, juristu un reliģijas pētnieku diskusija "Valsts un baznīcas attiecības modernā sabiedrībā", kuras ietvaros arī tika svinīgi atvērts šis žurnāla "Jurista Vārds" laidiens.3

Decembra nogalē vizītē uz Vatikānu devās delegācija Latvijas vēstnieces pie Svētā Krēsla Elitas Kuzmas vadībā. Delegācijā ietilpa arī Augstākās tiesas senators, diskusijas "Valsts un baznīcas attiecības modernā sabiedrībā" rīkotājs un vadītājs Dr. iur. Jānis Pleps, žurnāla "Jurista Vārds" galvenā redaktore Dina Gailīte un Latvijas vēstniecības pie Svētā Krēsla padomniece Gundega Pumpure.

20. decembrī vēstniece E. Kuzma nodeva Vatikāna Apustuliskajai bibliotēkai Latvijas Nacionālās bibliotēkas dāvinājumu. Veltījumu pieņēma Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas arhivārs un bibliotekārs arhibīskaps Andželo Vinčenco Zani (Angelo Vincenzo Zani) un Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas prefekts Čezāre Pasīni (Cesare Pasini). Latvijas delegācija Vatikāna bibliotēkas krājumiem nodeva arī "Jurista Vārda" 13. decembra tematisko laidienu. Dāvanai tika pievienota arī Pirmās dienas aploksne ar Latvijas pasta izdoto pastmarku par godu konkordāta simtgadei, Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča grāmata "Dove va l’Occidente? La profezia di Bernhard Welte" ("Quo vadis, Rietumu pasaule?") un filma par godināmo bīskapu Boļeslavu Sloskānu.

21. decembrī vispārējās audiences laikā Latvijas delegācija tikās ar pāvestu Francisku, kuram "Jurista Vārda" galvenā redaktore D. Gailīte uzdāvināja "Jurista Vārda" tematisko laidienu. Savukārt pāvests Francisks pagodināja redakciju ar pāvesta medaļas dāvinājumu.

Žurnāla "Jurista Vārds" redakcija pateicas Ārlietu ministrijai un jo īpaši vēstniecei E. Kuzmai par vērtīgo ierosinājumu aktualizēt diskusiju par valsts un baznīcas attiecībām modernā, demokrātiskā valstī, kā arī konkordāta vēsturisko un aktuālo nozīmi. Redakcija ir ļoti pagodināta par vēstniecības radīto iespēju dāvināt žurnālu Vatikāna bibliotēkai un pāvestam Franciskam. "Jurista Vārds" ir viens no ļoti retajiem preses izdevumiem latviešu valodā, kas ir nonācis šajā unikālajā pasaules līmeņa rakstu krātuvē, ko mēdz dēvēt arī par visu bibliotēku māti.

RAKSTA ATSAUCES /

1. Plašāk skat.: Volohovs M. Konkordāts – Satversmes vienaudzis. Jurista Vārds, 13.12.2022., Nr. 50 (1264), 15.–20. lpp.; Runce I. Latvijas un Svētā Krēsla noslēgtais konkordāts Latgales jautājuma perspektīvā. Jurista Vārds, 13.12.2022., Nr. 50 (1264), 22.–27. lpp.; Pleps J. Ticības lietas un Satversme. Jurista Vārds, 13.12.2022., Nr. 50 (1264), 10.–14. lpp.

2. Pieejams: https://juristavards.lv/zurnals/?laidiens_id=12388

3. Valsts prezidenta Egila Levita uzruna diskusijā "Valsts un baznīcas attiecības modernā sabiedrībā". Pieejama: https://www.president.lv/lv/jaunums/valsts-prezidenta-egila-levita-priekslasijums-diskusija-valsts-un-baznicas-attiecibas-moderna-sabiedriba

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Gailīte D. "Jurista Vārds" – pāvesta rokās un Vatikāna bibliotēkā. Jurista Vārds, 10.01.2023., Nr. 01/02 (1267/1268), 5.lpp.
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Artis Lapiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Publisko iepirkumu likuma grozījumi: būtiskākie apsvērumi un sagaidāmā ietekme
Raivo Raudzeps
Skaidrojumi. Viedokļi
Interešu konflikts un "veca brūte"
Sandija Novicka
Skaidrojumi. Viedokļi
Jauni izslēgšanas noteikumi konkurences tiesību pārkāpumu dēļ
Una Petrauska, Ronalds Vītols
Skaidrojumi. Viedokļi
Profesionālās darbības pārkāpumi kā pamats izslēgšanai no dalības iepirkumā
2023. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas precizē izslēgšanas nosacījumus. No dalības iepirkumā var izslēgt kandidātus un pretendentus (turpmāk – pretendenti), kuri savā profesionālajā ...
Māris Brizgo
Skaidrojumi. Viedokļi
Izslēgšana nepildītu līgumsaistību dēļ
AUTORU KATALOGS