ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

10. Janvāris 2023 /Nr.01/02 (1267/1268)

Jauni izslēgšanas noteikumi konkurences tiesību pārkāpumu dēļ
Sandija Novicka
COBALT Latvijas biroja partnere, zvērināta advokāte 

Iepirkumos, kas uzsākti pēc 2023. gada 1. janvāra, pasūtītājiem jāpiemēro jaunie izslēgšanas noteikumi, kas cita starpā satur būtiskas izmaiņas attiecībā uz izslēgšanu konkurences tiesību pārkāpumu dēļ. Šie jaunie izslēgšanas noteikumi ietverti Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42. pantā, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. pantā un Publiskās un privātās partnerības likuma 37. pantā. Jaunā redakcijā izteikts arī Aizsardzības drošības jomas iepirkumu likuma 44. pants, tomēr jāpatur prātā minētā likuma specifika, tajā skaitā atšķirības izslēgšanas noteikumos, kas šajā rakstā netiks apskatītas.

Diskusijas par nepieciešamību izstrādāt jaunus izslēgšanas noteikumus sākās drīz pēc tam, kad publiski kļuva zināms, ka Konkurences padome uzsākusi izmeklēšanu, pastāvot aizdomām, ka teju visi lielākie Latvijas būvuzņēmēji ilgstoši veikuši iepirkumu sadali un saskaņojuši dalības nosacījumus iepirkumos.

Iepriekš PIL paredzēja izslēgšanu no iepirkumiem tikai uz vienu gadu pēc tam, kad Konkurences padomes lēmums, ar kuru konstatēts kartelis, ir kļuvis galīgs un neapstrīdams. Konkurences padomes veiktā izmeklēšana var ilgt divus gadus, bet tiesvedības process var ilgt četrus gadus vai pat ilgāk. Ievērojot minēto, pasūtītāji nevarēja izslēgt no iepirkumiem kandidātus un pretendentus, pret kuriem tika veikta izmeklēšana par dalību kartelī vai kuri tiesā bija apstrīdējuši Konkurences padomes lēmumu. Tas radīja šaubas par to, vai pastāvošie noteikumi ir pietiekami, lai nodrošinātu godīgu konkurenci iepirkumos.

Grozījumu pieņemšanas process bija ilgstošs un smagnējs. Likumdošanas procesa ietvaros Finanšu ministrijas sākotnēji piedāvātā redakcija tika būtiski mainīta. To, vai jaunie izslēgšanas noteikumi uzlabos godīgu konkurenci iepirkumos, rādīs laiks. Vienlaikus jau tagad iezīmējas noteikumi, kas varētu radīt strīdus un jautājumus par to atbilstību Eiropas Savienības tiesībām iepirkumu jomā. Pasūtītājiem jārēķinās, ka to lēmumi ietekmēs ne tikai iepirkuma norisi, bet būs arī mēģinājumi panākt zaudējumu kompensāciju no to piegādātāju puses, kuri uzskatīs, ka ir nepamatoti izslēgti no dalības iepirkumā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Artis Lapiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Publisko iepirkumu likuma grozījumi: būtiskākie apsvērumi un sagaidāmā ietekme
Dina Gailīte
Notikums
"Jurista Vārds" – pāvesta rokās un Vatikāna bibliotēkā  
2022. gada 20. un 21. decembrī Vatikānā viesojās Latvijas delegācija Latvijas vēstnieces pie Svētā Krēsla Elitas Kuzmas vadībā. Noslēdzot konkordāta (Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līguma) simtgades svinības, Latvija ...
Raivo Raudzeps
Skaidrojumi. Viedokļi
Interešu konflikts un "veca brūte"
Una Petrauska, Ronalds Vītols
Skaidrojumi. Viedokļi
Profesionālās darbības pārkāpumi kā pamats izslēgšanai no dalības iepirkumā
2023. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas precizē izslēgšanas nosacījumus. No dalības iepirkumā var izslēgt kandidātus un pretendentus (turpmāk – pretendenti), kuri savā profesionālajā ...
Māris Brizgo
Skaidrojumi. Viedokļi
Izslēgšana nepildītu līgumsaistību dēļ
AUTORU KATALOGS