ŽURNĀLS Tiesību politika

10. Janvāris 2023 /Nr.01/02 (1267/1268)

Krimināltiesiskās sistēmas pārmaiņas
Mg. iur.
Indra Aizupe
TM Krimināltiesību departamenta direktore 
Mg. iur.
Uldis Zemzars
TM Krimināltiesību departamenta direktora vietnieks vispārējos jautājumos 
Mg. iur.
Zane Ozola
TM Krimināltiesību departamenta direktora vietnieks starptautiskajos jautājumos 
Mg. iur.
Ilona Sabīne Sviķe
Rīgas pilsētas tiesas tiesnese 
Mg. iur.
Maija Bidiņa
TM Krimināltiesību departamenta juriste (amatā līdz 30.09.2022.) 

Šajā publikācijā tiek aplūkotas krimināltiesiskās sistēmas pārmaiņas, kas veiktas 15 gadu laikā, kopš Tieslietu ministrijā tika izveidots Krimināltiesību departaments.

2007. gada 1. maijā Tieslietu ministrijā (turpmāk – TM), sadalot Administratīvo un krimināltiesību departamentu, izveidoja Krimināltiesību departamentu. Ideja par to, ka krimināltiesību politika ir jāveido atsevišķai struktūrvienībai, virmoja gaisā jau kādu laiku, jo iestāšanās Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) process (gan sagatavošanās, gan arī pēc iestāšanās ES), kā arī nacionālā nepieciešamība parādīja, ka krimināltiesību jautājumi ikdienas darbā kļūst arvien komplicētāki un plašāki, kas prasīja kvalitatīvu ekspertu piesaisti, laika resursus un sistēmisku pieeju. Bija skaidrs, ka krimināltiesību politikai ir nepieciešama nopietna un stratēģiska pieeja, ko nevarēja nodrošināt līdz 2007. gada 1. maijam esošā ministrijas struktūra.

Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas pirmā nozīmīgā krimināltiesību reforma tika pabeigta 1999. gadā, kad spēkā stājās Krimināllikums (turpmāk – KL), aizstājot līdz tam spēkā esošo Latvijas Kriminālkodeksu. Ar KL pieņemšanu būtiskākās izmaiņas tika panāktas krimināltiesību vispārīgās daļas noteikumos (piemēram, smagu noziegumu uzskaitījums tika aizstāts ar vispārīgām smagu un sevišķi smagu noziegumu definīcijām; tīšam noziedzīgam nodarījumam tika izdalītas divas izdarīšanas formas, proti, ar tiešu un netiešu nodomu; atteikšanās no sevišķi bīstama recidīvista definējuma; atteikšanās no tādiem soda veidiem kā nometinājums, izsūtījums un sabiedriskais nopēlums; u.c.), kā arī tika pārskatīti Latvijas Kriminālkodeksā ietverto noziedzīgo nodarījumu sastāvi. Vienlaikus KL joprojām tika saglabāta padomju gados mantotā represīvā sodu sistēma, kuras primārais mērķis bija vainīgo personu sodīt par izdarīto noziedzīgo nodarījumu, neizvirzot tādus mērķus kā resocializācija un taisnīguma atjaunošana.

Arī kriminālprocesuālais regulējums ir būtiski pilnveidojies un attīstījies no padomju laika izpratnes uz mūsdienīgu kriminālprocesa regulējumu, par primāro mērķi izvirzot efektīvu, ātru un taisnīgu procesa regulējumu. Kā būtisks atskaites punkts primāri ir minams 2005. gada 1. oktobris, kad stājās spēkā Kriminālprocesa likums (turpmāk – KPL), aizstājot Latvijas Kriminālprocesa kodeksu. Tomēr ir jāatzīst, ka tas KPL, kāds tas bija 2005. gada 1. oktobrī, šodien vairs nav. Kopš tā pieņemšanas likums ir būtiski modificējies, atsakoties no tādiem institūtiem kā saīsinātais process, privātapsūdzība, ieviešot t.s. tīrās tiesu instances, pilnveidojot cietušā tiesību institūtu, attīstot starptautiskās sadarbības regulējumu, pilnveidojot un efektivizējot pirmstiesas un iztiesāšanas procesu.

Būtiski ir atzīmēt, ka ļoti liels reformu dzinējspēks ir bijis un arvien ir ES pieņemtie tiesību akti – gan iepriekš ietvarlēmumi, gan direktīvas, gan pēdējā laikā arī regulas. Nevar noliegt, ka ES ietekme nacionālā regulējuma attīstībā ir bijusi un ir ievērojama. Un diez vai šādas reformas pilnībā būtu iespējamas bez starptautiskās un Eiropas ietekmes. Ikdienas ciešā sadarbība ar jomas ekspertiem dažkārt liek secināt, ka domāšanas un attieksmes maiņa ir primārais, lai reformas būtu ne tikai likuma līmenī, bet sasniegtu ikvienu, kurš ikdienā strādā ar likumu piemērošanu.

TM Krimināltiesību departaments kopš tā izveidošanas 2007. gada 1. maijā ir nepārtraukti strādājis pie sodu sistēmas reformēšanas sadarbībā ar ekspertiem TM pastāvīgajā KL darba grupā un pastāvīgajā KPL darba grupā.

Šajā publikācijā vēlamies atzīmēt nozīmīgākās kriminālsodu un kriminālprocesa reformas, kas veiktas pēdējos 15 gados. Kopumā jāatzīst, ka 15 gadi nav ilgs laika posms, tomēr nevar noliegt, ka šajos gados ir notikusi strauja izaugsme un attīstība, kas turpinās arī šobrīd, piedāvājot arvien jaunus izaicinājumus un inovatīvus risinājumus.

TM Krimināltiesību departamenta pamatfunkcija ir kriminālsodu un kriminālprocesa politikas veidošana. Ikdienā šis uzdevums tiek veikts ļoti ciešā sadarbībā ar nozares ekspertiem gan akadēmiskā, gan praktiskā līmenī (pastāvīgajā KL darba grupā un pastāvīgajā KPL darba grupā). Vienlaikus ir jāatzīmē, ka kriminālsodu politikas attīstību būtiski ietekmē likumdevējs un politiskā dienaskārtība, kas ne vienmēr saskan ar TM stratēģijā izvirzītajiem kriminālsodu politikas mērķiem.

Ar šo pārskatu vēlamies atskatīties uz padarīto, kā arī ieskicēt nākotnes plānus. Tāpat vēlamies attīstīt diskusiju par to, vai viss padarītais ir sevi attaisnojis. Šobrīd būtiski ir diskutēt, vai kopumā uzbūvētie pamati ir pareizi, vai veiktās fundamentālās reformas ir bijušas pietiekamas. Tas, ka ikdienas uzlabojumi ir un būs nepieciešami, ir neapšaubāmi, jo attīstās tehnoloģijas, noziedzība transformējas, mainās ikdienas vajadzības. Neviens likums nav statisks, tas ir dzīvs organisms, kuram ir jāiet līdzi laikam.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!

Abonentu ieguvumi:

  • Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
  • Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
  • Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
  • Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes
1
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Artis Lapiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Publisko iepirkumu likuma grozījumi: būtiskākie apsvērumi un sagaidāmā ietekme
Dina Gailīte
Notikums
"Jurista Vārds" – pāvesta rokās un Vatikāna bibliotēkā  
2022. gada 20. un 21. decembrī Vatikānā viesojās Latvijas delegācija Latvijas vēstnieces pie Svētā Krēsla Elitas Kuzmas vadībā. Noslēdzot konkordāta (Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līguma) simtgades svinības, Latvija ...
Raivo Raudzeps
Skaidrojumi. Viedokļi
Interešu konflikts un "veca brūte"
Sandija Novicka
Skaidrojumi. Viedokļi
Jauni izslēgšanas noteikumi konkurences tiesību pārkāpumu dēļ
Una Petrauska, Ronalds Vītols
Skaidrojumi. Viedokļi
Profesionālās darbības pārkāpumi kā pamats izslēgšanai no dalības iepirkumā
2023. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kas precizē izslēgšanas nosacījumus. No dalības iepirkumā var izslēgt kandidātus un pretendentus (turpmāk – pretendenti), kuri savā profesionālajā ...
AUTORU KATALOGS