ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

24. Janvāris 2023 /Nr.4 (1270)

Vai advokāts drīkst pielīgt stundas likmi
Ieskats EST 2023. gada 12. janvāra spriedumā lietā C-395/21
Dr. iur.
Arta Snipe
Zvērināta advokāte "ZAB Spridzāns, Snipe & Hramčenko" 

2023. gada 12. janvārī Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) lietā Nr. C-395/21 lēma, ka patērētāju tiesībām neatbilstošs būs advokāta honorārs, kas noteikts kā stundas likme, ja starp advokātu un patērētāju noslēgtajā līgumā par juridisko pakalpojumu sniegšanu nebūs iekļauti honorāra precizējumi vai cita informācija. EST uzsvēra, ka tikai stundas likmes norādīšana neatbilst prasībai par vienkāršas un saprotamas valodas lietošanu līguma noteikumu formulējumā, jo patērētājam netiekot sniegta informācija, kas ļautu līgumu noslēgt piesardzīgi un pilnībā apzinoties tā ekonomiskās sekas.

Rakstā ieskicēšu galvenās sprieduma atziņas, kā arī to, vai un kā spriedumā ietvertā normu interpretācija ietekmē Latvijas advokātu noslēgtās vienošanās ar klientiem – patērētājiem.

Lietas fakti

EST prejudiciālo nolēmumu lietā Nr. C-395/21 sniedza pēc Lietuvas Augstākās tiesas lūguma. Izskatīšanā Lietuvas Augstākajā tiesā bija nonācis strīds starp advokāti un viņas klientu, fizisku personu, kas atzīstama par patērētāju. Starp advokāti un klientu bija noslēgti vairāki līgumi par juridisko palīdzību, kuros bija pielīgts, ka par advokātes sniegtajām konsultācijām klients maksās honorāru – 100 eiro par katru klienta konsultēšanai vai juridisko pakalpojumu sniegšanai veltīto stundu. Strīds pušu starpā radās tad, kad advokāte izrakstīja rēķinus par sniegto juridisko palīdzību, bet klients tos apmaksāja tikai daļēji. Advokāte vērsās tiesā, kas tās prasību apmierināja daļēji, par juridisko palīdzību maksājamo atlīdzību samazinot un piedzenot tikai pusi no prasītā.

Izskatot advokātes kasācijas sūdzību, Lietuvas Augstākajai tiesai radās šaubas par to, vai pušu starpā noslēgto līgumu noteikumi ir godīgi, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 169.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte
Intervija
Tieslietu ministrijai jāatbrīvojas no ideoloģiskās spriedzes  
2022. gada 14. decembrī darbu sāka 14. Saeimas ieceltā valdība, par kuras deklarācijā ietvertajām iecerēm tieslietu jomā un korupcijas apkarošanā "Jurista Vārds" jau ir informējis.1 Tieslietu ministre šajā valdībā ir Dr. iur. ...
1 komentāri
Anvars Zavackis, Ronalds Cinks
Skaidrojumi. Viedokļi
Kas atkārtoti izdara noziedzīgus nodarījumus Latvijā
Leila Neimane
Skaidrojumi. Viedokļi
Jūras telpiskās plānošanas aktualitātes Eiropas Savienības piekrastes dalībvalstīs Baltijas jūras reģionā
Jānis Kārkliņš
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Jānis Kārkliņš
Juridisko zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs. Zvērināts advokāts, darbības jomas: civiltiesības, līgumtiesības, komerctiesības, banku tiesības, ...
Sannija Matule
Tiesību politika
Kam šogad īpašu uzmanību veltīs Tieslietu padome
Piektdien, 13. janvārī, Tieslietu padome apstiprināja savas 2023. gada darba prioritātes, un tās paredz stiprināt Tieslietu padomes statusu un funkcijas, pilnveidot tiesu darbinieku profesionālās novērtēšanas un atalgojuma sistēmu, kā ...
AUTORU KATALOGS