ŽURNĀLS Informācija

7. Februāris 2023 /Nr.6 (1272)

Lietu skaita samazinājums un īsāki izskatīšanas termiņi
Augstākās tiesas plēnumā izvērtē kasācijas instances darbu 2022. gadā

27. janvārī notika gadskārtējais Augstākās tiesas plēnums, kas tika veltīts iepriekšējā darba gada pārskatam un 2023. gada plānošanai. Senāta veikumu analizēja departamentu priekšsēdētāji, par savu darbu ziņoja Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas un Administrācijas vadītājas, kā arī Disciplinārtiesas priekšsēdētāja. Plēnuma dalībnieki uzklausīja arī aicinātos viesus – ģenerālprokuroru un tieslietu ministri. Sanāksmi noslēdza Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs ar kopsavilkumu un galveno secinājumu, ka lietu skaits Senātā samazinās un senatori var pilnvērtīgāk nodoties savam pamatuzdevumam – tiesību normu piemērošanas problēmu risināšanai.

Pašlaik Latvijas tiesu sistēmas kasācijas instancē – Senātā – darbojas 35 senatori: Augstākās tiesas priekšsēdētājs, 14 Civillietu departamenta locekļi, 9 Krimināllietu departamenta locekļi un 11 Administratīvo lietu departamenta locekļi. Augstākajā tiesā ir arī 118 darbinieki, tai skaitā senatoru palīgi, padomnieki, administratīvais personāls u.c.

Kopumā 2022. gadā Senātā saņemta 2101 lieta, izskatītas 2342 lietas (gan kasācijas tiesvedībā, gan pieņemot lēmumu par atteikumu ierosināt kasācijas tiesvedību), tādējādi izdevies samazināt iepriekš uzkrāto lietu atlikumu no 1252 lietām 2022. gada sākumā līdz 1011 lietām gada beigās. Pārskats par lietu skaita dinamiku Senātā kopumā un katrā no trim departamentiem (skat. tabulās) rāda, ka ienākošo lietu skaits pēdējos gados pastāvīgi samazinās. Skaidrojot šo tendenci, plēnumā izskanēja, ka daudzās lietu kategorijās ir izveidojusies stabila judikatūra, līdz ar to pirmās un otrās instances tiesas pareizi piemēro tiesību normas un kasācijas tiesvedība nav nepieciešama. Pozitīvu ietekmi uz Senāta darbu atstājuši arī vairāki procesuālo likumu grozījumi, kas mainījuši lietu piekritību.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Pēteris Zilgalvis
Skaidrojumi. Viedokļi
Digitālās ekonomikas juridiskie aspekti
Mārtiņš Drēģeris
Domu mantojums
Rīgas pils neredzamās acis un ausis – Jānis Grandaus  
2022. gadā Latvijas Valsts prezidenta institūcija atzīmēja savu simto gadskārtu. Tā ir institūcija, kas burtiskā veidā ir tieši saistīta ar vienu no Latvijas konstitucionālās sistēmas varas atzara – Valsts prezidenta institūta un ...
Jurista Vārds
Notikums
Latvijas Republikas oficiālajam izdevējam "Latvijas Vēstnesis" — 30
Ieva Viļuma
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore Ieva Viļuma
Saeimas Administrācijas juridiskā direktore, iepriekš strādājusi Tieslietu ministrijā, Patentu valdē un Valsts prezidenta kancelejā. "Jurista Vārdā" līdz šim publicēti četri viņas raksti, pirmais – 2005. gadā. Visas publikācijas ...
Dina Gailīte
Domu mantojums
Oficiālās publikācijas Latvijā un latviešu valodā pirms valsts dibināšanas
AUTORU KATALOGS