ŽURNĀLS Notikums

14. Februāris 2023 /Nr.7 (1273)

Satversmes tiesā ikvienam jābūt cieņpilni uzklausītam
Svinīgās sēdes ietvaros Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš arī izteica atzinību Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājai Danutei Jočienei par nozīmīgu ieguldījumu abu tiesu sadarbības stiprināšanā un tiesu dialoga veicināšanā, sekmējot demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību aizsardzību
Foto: Aleksandrs Kravčuks

Turpinot iepriekšējos četros gados aizsākto tradīciju, februāra sākumā notika Satversmes tiesas svinīgā sēde par godu jaunā tiesas gada atklāšanai. Tajā ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību Latvijā 2022. gadā uzstājās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, bet pēc tam klātesošos uzrunāja arī goda viešņa – Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Danute Jočiene. Abu konstitucionālo tiesu priekšsēdētāji bija vienisprātis – demokrātija nav iespējama valstī, kas nav tiesiska, tāpēc arī tiesām ir pienākums nepārtraukti un nenogurstoši būt demokrātijas un tiesiskuma sardzē, jo īpaši šajos ģeopolitiskajos apstākļos, kad Krievija izvērsusi brutālu un cilvēktiesības iznīcinošu karu Ukrainā.

Būt demokrātijas un tiesiskuma sardzē

Satversmes tiesas priekšsēdētāja A. Laviņa ziņojums par iepriekšējā gadā paveikto un šajā gadā veicamo ietvēra gan statistikas un tiesas darba aktualitāšu pārskatu, gan arī skaidri atspoguļoja konstitucionālās tiesas kursu atvērtībā un pieejamībā sabiedrībai.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Santa Slokenberga, Agnese Gusarova
Numura tēma
Veselības datu tiesiskā regulējuma transformācija

Šī tematiskā "Jurista Vārda" ietvaros vairāki autori, kuriem ir īpaša interese gan veselības tiesību, gan datu aizsardzības jomā, ir pievērsušies Eiropas veselības datu telpas regulas priekšlikuma centrālo jautājumu analīzei.

Solvita Olsena
Skaidrojumi. Viedokļi
Pacienta tiesības savu datu izmantošanā
Šis raksts sniedz ieskatu pacienta tiesībās savu datu izmantošanā un ieskicē atsevišķus problēmjautājumus to īstenošanā, kā arī iepazīstina ar regulas par Eiropas veselības datu telpu priekšlikumā ietvertajām tiesībām pacienta ...
Olga Šķerberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērna veselības dati un to apstrāde
Rakstā tiek apskatītas atsevišķas bērna kā datu subjekta tiesības veselības datu apstrādē, īpašu uzmanību veltot bērna un vecāku tiesību un pienākumu mijiedarbībai jautājumos, kas skar bērna datu aizsardzību veselības aprūpē, ...
Dāvis Bludiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Eiropas veselības datu telpas regulas priekšlikums un labjūtes lietotnes
Autors šajā rakstā aplūko jautājumus par labjūtes pakalpojumu un datu kvalitāti, kā arī potenciālos izaicinājumus, ko radīs priekšlikums regulai par Eiropas veselības datu telpu (turpmāk – EVDT regulas priekšlikums), ja labjūtes ...
Agnese Gusarova
Skaidrojumi. Viedokļi
Elektroniskās pacientu veselības datu sistēmas izaicinājumi
AUTORU KATALOGS