ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

14. Februāris 2023 /Nr.7 (1273)

Eiropas veselības datu telpas regulas priekšlikums un labjūtes lietotnes
Mg. iur.
Dāvis Bludiņš
Juriskonsults datu aizsardzības jautājumos 

Autors šajā rakstā aplūko jautājumus par labjūtes pakalpojumu un datu kvalitāti, kā arī potenciālos izaicinājumus, ko radīs priekšlikums regulai par Eiropas veselības datu telpu (turpmāk – EVDT regulas priekšlikums), ja labjūtes lietotnes dati nonāks sekundārā izmantošanā.

Digitālajām tehnoloģijām attīstoties, pieaug arī inovatīvu risinājumu izmantošana dažādās jomās, tajā skaitā veselības jomā. Ar viedtālruņu un citu ierīču starpniecību lietojamiem pakalpojumiem lietotājam tiek sniegti ieteikumi par tam aktuāliem jautājumiem, piemēram, miega kvalitāti, uztura plānu, smēķēšanas atmešanas metodēm un menstruālā cikla uzraudzību un prognozēšanu u.c.

Nereti labjūtes lietotnes patērētājam vismaz bāzes programmatūras versija ir pieejama bez maksas. Šīs lietotnes ir izmantojamas jebkurā vietā un laikā, un to popularitāti nespēj ietekmēt tas, ka sniegtie ieteikumi lietotājam labbūtības uzlabošanai bieži vien balstās uz algoritmiem, kas piedāvā vispārīgus, nevis personalizētus ieteikumus.1

Līdz šim dati, kas apstrādāti un radīti labjūtes lietotnēs, ir bijuši nošķirti no veselības aprūpes nozares. Tāpat tie ir pieejami citiem nolūkiem relatīvi ierobežotā apmērā, un tos ierasti kontrolē labjūtes lietotnes izstrādātājs. EVDT regulas priekšlikums to plāno mainīt. Dati būtu pieejami sekundārai izmantošanai, sākot ar individualizētas veselības aprūpes sniegšanu un beidzot ar zinātnisko pētniecību, algoritmu apmācīšanu mākslīgā intelekta sistēmās. Tomēr šāds priekšlikums tiek rosināts laikā, kad pastāv būtiski un neatrisināti jautājumi par labjūtes lietotņu kvalitāti un attiecīgi arī datu kvalitāti. Tāpēc autors šajā rakstā aplūko jautājumus par labjūtes pakalpojumu un attiecīgi arī datu kvalitāti, kā arī potenciālos izaicinājumus, ko radīs EVDT regulas priekšlikums, ja labjūtes lietotnes dati nonāks sekundārā izmantošanā.

 

Labjūtes lietotnes

Par labjūtes lietotni atbilstoši EVDT regulas priekšlikumam var uzskatīt jebkuru ierīci vai programmatūru, ko tās ražotājs paredzējis izmantošanai fiziskai personai, lai apstrādātu elektroniskos veselības datus citos nolūkos, kas nav veselības aprūpe, piemēram, labbūtības uzlabošanai un veselīga dzīvesveida ievērošanai.2 Šajā gadījumā ierīces funkcionālajam lietojumam jātiecas uz elektronisko veselības datu apstrādi ar mērķi fiziskai personai nodrošināt labjūti.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Santa Slokenberga, Agnese Gusarova
Numura tēma
Veselības datu tiesiskā regulējuma transformācija

Šī tematiskā "Jurista Vārda" ietvaros vairāki autori, kuriem ir īpaša interese gan veselības tiesību, gan datu aizsardzības jomā, ir pievērsušies Eiropas veselības datu telpas regulas priekšlikuma centrālo jautājumu analīzei.

Solvita Olsena
Skaidrojumi. Viedokļi
Pacienta tiesības savu datu izmantošanā
Šis raksts sniedz ieskatu pacienta tiesībās savu datu izmantošanā un ieskicē atsevišķus problēmjautājumus to īstenošanā, kā arī iepazīstina ar regulas par Eiropas veselības datu telpu priekšlikumā ietvertajām tiesībām pacienta ...
Olga Šķerberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērna veselības dati un to apstrāde
Rakstā tiek apskatītas atsevišķas bērna kā datu subjekta tiesības veselības datu apstrādē, īpašu uzmanību veltot bērna un vecāku tiesību un pienākumu mijiedarbībai jautājumos, kas skar bērna datu aizsardzību veselības aprūpē, ...
Agnese Gusarova
Skaidrojumi. Viedokļi
Elektroniskās pacientu veselības datu sistēmas izaicinājumi
Signe Mežinska
Skaidrojumi. Viedokļi
Pacientu datu izmantošana zinātniskajā pētniecībā
Raksta mērķis ir analizēt normatīvo regulējumu pacientu datu izmantošanai zinātniskos pētījumos Latvijā, identificēt trūkumus un piedāvāt iespējamos risinājumus tāda normatīvā regulējuma nodrošināšanai, kas līdzsvarotu datu ...
AUTORU KATALOGS