ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

14. Februāris 2023 /Nr.7 (1273)

Elektroniskās pacientu veselības datu sistēmas izaicinājumi
Mg. iur.
Agnese Gusarova
Personas datu aizsardzības eksperte 

Ārstniecības iestāde pacienta veselības kartē dokumentē veselības aprūpes procesa ietvaros iegūtos datus par pacienta veselību, īstenotajiem veselības aprūpes pasākumiem un citiem notikumiem. Ārstniecības iestādes veido attiecīgas sistēmas, lai nodrošinātu pacientu veselības karšu efektīvu apriti un pārvaldību. Pakāpeniski papīra formātā veidotās un uzturētās sistēmas daļēji vai pilnībā tiek aizstātas ar elektroniskā vidē veidotām pacientu veselības karšu sistēmām (turpmāk tekstā – e-PVK IS), kas ļauj nodrošināt centralizētu, ātru un ērtu pacienta datu pieejamību. Šī pāreja uz elektronisko vidi tikai daļēji saistīta ar normatīvajos aktos jau noteiktu prasību izpildi. Proti, pienākumu lietot vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmu, ko parasti apzīmē kā "e-veselība", noteiktos procesos.

Vienotu prasību un standartu trūkums ir galvenais iemesls, kādēļ veselības aprūpes nozarē izmanto gan pēc uzbūves, gan pēc ieviestā elektronizācijas līmeņa atšķirīgas e-PVK IS kartes. Šādas sistēmas tiek arī izmantotas, lai nodrošinātu elektronisku datu apmaiņu, kas ir noteikta kā obligāta.

Būtiskas izmaiņas veselības nozari potenciāli sagaida jau tuvākajā nākotnē. 2022. gada 3. maijā publicētais Eiropas Komisijas priekšlikums "Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas veselības datu telpu" (turpmāk – EVDT regulas priekšlikums) iezīmē izmaiņas esošajā lietu kārtībā. Jaunā regulējuma nolūks ir noteikt vienotu tiesisko ietvaru e-PVK IS izstrādei, laišanai tirgū un izmantošanai, lai veicinātu šādu sistēmu sadarbspēju un datu apmaiņu. Tas būs jauns izaicinājums gan šo sistēmu izstrādātājiem, gan lietotājiem – ārstniecības iestādēm.

Šī raksta mērķis ir paraudzīties uz prasībām, kas piemērojamas e-PVK IS, un to, kas varētu mainīties ar EVDT regulas pieņemšanu Latvijā. Regulas gala redakcijā vēl ir iespējamas izmaiņas, taču konceptuālais virziens noteikti saglabāsies, lai nodrošinātu veselības aprūpes digitalizācijas procesu un palīdzētu īstenot Eiropas Savienības mērķus veselības un elektronisko datu jomās.

Izvērtējums par juridiskajiem aspektiem, kas saistīti ar e-PVK IS, var tikt veikts gan no ārstniecības iestāžu, gan šādu sistēmu izstrādātāju, gan pašu pacientu skatpunkta. Ņemot vērā ierobežoto raksta apjomu, autore šoreiz detalizētāk apskatīs šo tēmu no ārstniecības iestāžu perspektīvas, jo to pārziņā ir pacienta veselības datu aprites organizēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem, un tā ir atbildīga par dažādu juridisko pienākumu izpildi.

 

Prasības elektroniskā vidē veidotām pacientu veselības karšu sistēmām

Normatīvajos aktos nav izvirzīta prasība obligātā kārtā veidot e-PVK IS, tādējādi arī specifiskas prasības tieši attiecībā uz tām nav noteiktas.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Santa Slokenberga, Agnese Gusarova
Numura tēma
Veselības datu tiesiskā regulējuma transformācija

Šī tematiskā "Jurista Vārda" ietvaros vairāki autori, kuriem ir īpaša interese gan veselības tiesību, gan datu aizsardzības jomā, ir pievērsušies Eiropas veselības datu telpas regulas priekšlikuma centrālo jautājumu analīzei.

Solvita Olsena
Skaidrojumi. Viedokļi
Pacienta tiesības savu datu izmantošanā
Šis raksts sniedz ieskatu pacienta tiesībās savu datu izmantošanā un ieskicē atsevišķus problēmjautājumus to īstenošanā, kā arī iepazīstina ar regulas par Eiropas veselības datu telpu priekšlikumā ietvertajām tiesībām pacienta ...
Olga Šķerberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērna veselības dati un to apstrāde
Rakstā tiek apskatītas atsevišķas bērna kā datu subjekta tiesības veselības datu apstrādē, īpašu uzmanību veltot bērna un vecāku tiesību un pienākumu mijiedarbībai jautājumos, kas skar bērna datu aizsardzību veselības aprūpē, ...
Dāvis Bludiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Eiropas veselības datu telpas regulas priekšlikums un labjūtes lietotnes
Autors šajā rakstā aplūko jautājumus par labjūtes pakalpojumu un datu kvalitāti, kā arī potenciālos izaicinājumus, ko radīs priekšlikums regulai par Eiropas veselības datu telpu (turpmāk – EVDT regulas priekšlikums), ja labjūtes ...
Signe Mežinska
Skaidrojumi. Viedokļi
Pacientu datu izmantošana zinātniskajā pētniecībā
Raksta mērķis ir analizēt normatīvo regulējumu pacientu datu izmantošanai zinātniskos pētījumos Latvijā, identificēt trūkumus un piedāvāt iespējamos risinājumus tāda normatīvā regulējuma nodrošināšanai, kas līdzsvarotu datu ...
AUTORU KATALOGS