ŽURNĀLS Tiesību prakse

28. Februāris 2023 /Nr.9 (1275)

Atkāpšanās no absolūtā aizlieguma Satversmes tiesas spriedumā

Satversmes tiesa 2022. gada 15. decembra spriedumā lietā Nr. 2021-41-01 "Par likuma "Par tiesu varu" 55. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam" nosprieda atzīt likuma "Par tiesu varu" 55. panta 3. punktu (turpmāk – apstrīdētā norma) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 101. panta pirmajai daļai un 106. panta pirmajam teikumam, kā arī par spēkā neesošu no 2024. gada 1. janvāra.

Apstrīdētā norma noteic, ka par tiesneša amata kandidātu nevar būt personas, pret kurām kriminālprocess izbeigts uz nereabilitējoša pamata. Kā izriet no Satversmes tiesas sprieduma, šajā lietā pieteikuma iesniedzējs uzskatīja, ka apstrīdētā norma aizskar viņa pamattiesības, kas ietvertas Satversmes 101. panta pirmajā daļā un 106. panta pirmajā teikumā. Pieteikuma iesniedzēja ieskatā, tā spēju, zināšanu un prasmju kopums pilnībā atbilst vispārīgajām prasībām, kādas likumdevējs izvirzījis tiesnesim, lai tas varētu sekmīgi veikt savus amata pienākumus.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Aleksejs Dimitrovs
Eiropas telpā
Tiesiskuma nosacītības regulas piemērošana: Ungārijas gadījums
Sannija Matule
Notikums
Latvijas juriste ievēlēta par Eiropas Padomes Sociālo tiesību komitejas ģenerālziņotāju
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore Dr. iur. Kristīne Dupate jau otro termiņu pēc kārtas darbosies Eiropas Padomes Sociālo tiesību komitejā (ESTK), turklāt turpmākos divus gadus to darīs ...
Kristīne Kuzņecova, Inka Indriksone
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas drošības trīs pīlāri
Jurijs Ņikuļcovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Šķīrējtiesvedības principi
Rakstā ir aplūkoti šķīrējtiesvedības pamatprincipi, kuri atspoguļoti Latvijas Republikas likumdošanā, konkrēti, Šķīrējtiesu likumā: pušu līdztiesības princips, sacīkstes princips, procesa kārtības izvēles brīvības princips, ...
Aldis Lieljuksis
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Aldis Lieljuksis
Juridisko zinātņu doktors, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociētais profesors. A. Lieljuksis labi orientējas policijas dienesta problēmās, jo iekšlietu iestādēs dienējis, sākot no iecirkņa inspektora līdz ...
1 komentāri
AUTORU KATALOGS