ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

7. Marts 2023 /Nr.10 (1276)

Zemesgrāmatu ierakstu aktualizācijas nosacījumi zemesgrāmatas principu kontekstā
Kristīne Miļevska
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore 

Zemesgrāmata ir konsekventi virzījusies, lai ieviestu un paplašinātu datu apmaiņas procesus starp Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu, kā arī ieviestu datu apmaiņu starp Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmatu un Būvniecības informācijas sistēmu. Minētās iniciatīvas izslēdz nepieciešamību īpašniekam veikt papildu darbības, lai nodrošinātu, ka nekustamo īpašumu raksturojošie dati, kas ir reģistrēti vai aktualizēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai Būvniecības informācijas sistēmā, tiktu mainīti arī zemesgrāmatā.1 Tādējādi tiek mazināts administratīvais un finansiālais slogs un nodrošināta zemesgrāmatas pieejamība tās plašākā nozīmē. Jāatzīmē, ka pieejamība kā viens no aspektiem izriet no publicitātes principa, kas līdztekus publiskās ticamības principam ir viens no fundamentālākajiem zemesgrāmatas principiem.

Zemesgrāmatu sistēma ir balstīta uz vairākiem vispāratzītiem principiem – zemesgrāmatā ieraksta visus nekustamos īpašumus, nostiprina ar tiem saistītās tiesības, zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. No Zemesgrāmatu likuma izrietošos zemesgrāmatu principus cēloniski nosaka Civillikuma materiālās tiesību normas, un tie ir tiešs Satversmes 105. panta iemiesojums un realizācija dzīvē ar mērķi aizsargāt īpašuma tiesības un nodrošināt nekustamā īpašuma kā viena no fundamentālākajiem īpašumiem tiesisko apriti. Šī mērķa nozīmību cita starpā izgaismo šobrīd aktuālās diskusijas un nepieciešamība meklēt efektīvus labticīga ieguvēja aizsardzības līdzekļus gadījumos, ja zemesgrāmatu sistēma ir tikusi izmantota negodprātīgiem vai prettiesiskiem mērķiem.

Lai arī labticīga ieguvēja aizsardzības aspekts ir jo īpaši nozīmīgs tiesību nostiprināšanas procesā, tomēr nebūtu pareizi šo aspektu neņemt vērā situācijās, kad tiek aplūkoti dažādi ar nekustamā īpašuma sastāvu saistīti zemesgrāmatu ierakstu aktualizācijas jautājumi.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Leonards Pāvils
Numura tēma
Pārmaiņas tiesās: paveiktais un plānotais
Andris Munda
Skaidrojumi. Viedokļi
Prioritātes: tiesiskuma stiprināšana, labas pārvaldības principa nodrošināšana un rūpes par tiesās strādājošajiem
Daiga Vilsone
Skaidrojumi. Viedokļi
Aizvadītais gads Rīgas apgabaltiesā
Anda Kraukle
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesas izveidošana – ceļš uz vienmērīgāku lietu sadali un īsākiem izskatīšanas termiņiem
Inita Ilgaža, Lelde Šlisere
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesu politikas virzieni šogad
AUTORU KATALOGS