ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

14. Marts 2023 /Nr.11 (1277)

Valsts kontroles revīzija – bērni jāaudzina, nevis jāsoda
Ieva Pīpiķe
Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta Pirmā sektora vadītāja 
Baiba Amoliņa
Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta Pirmā sektora vecākā valsts revidente juriste 

Valsts kontrole 2022. gada 19. oktobrī publiskoja lietderības revīzijas "Problēmbērni" – pieaugušo neizdarību spogulis" ziņojumu, kas ietver apjomīgu izvērtējumu par valstī esošo sistēmu, kā "problēmbērni" un viņu ģimenes tiek pamanītas, kāds atbalsts tām tiek sniegts un kā tiek īstenots audzinošais un sodīšanas darbs ar šiem bērniem.

Kā jau to vairākkārt ir norādījuši bērnu tiesību speciālisti, neviens bērns nepiedzimst slikts, tāpēc vēlākas negatīvas bērna uzvedības izpausmes ir sekas, kurām cēlonis jāmeklē citur. Cēloņi var būt dažādi – vecāku izpratnes, zināšanu un prasmju trūkums par bērna vajadzībām, kā arī nepienācīga aprūpe, vecāku nolaidība vai pat vardarbība. Tāpēc ir būtiska savlaicīga visu atbildīgo institūciju iesaiste bērnu uzvedības problēmu atpazīšanā un savlaicīgā atbalsta sniegšanā gan bērnam, gan viņa ģimenei.

Revīzijā bez pakalpojumu pieejamības šīm ģimenēm un bērniem tika vērtēts Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pantā paredzētais pašvaldību īstenotais likumpārkāpumu profilakses darbs ar bērniem, kuri jau ir izdarījuši administratīvos pārkāpumus un pat noziedzīgus nodarījumus, kā arī pašvaldību administratīvo komisiju un citu institūciju prakse, šiem bērniem piemērojot atbildību par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Revīzija ietver unikālu dažādu institūciju rīcībā esošo datu izvērtējumu, saskaņā ar kuriem pirmo reizi ir aplēsts, cik Latvijā ir bērnu ar uzvedības problēmām. Proti, 2020. gadā vismaz 10 tūkstoši bērnu jau bija izdarījuši dažādus likumpārkāpumus, klaiņoja, ubagoja, lietoja apreibinošas vielas vai arī ilgstoši un bez attaisnojoša iemesla neapmeklēja izglītības iestādi. Savukārt vairāk nekā 36 tūkstošiem bērnu pastāv uzvedības problēmu iestāšanās risks – šie bērni ir cietuši no vardarbības vai noziedzīga nodarījuma, atrodas ārpusģimenes aprūpē vai dzīvo ģimenē, kurā ir riski nepietiekamai bērna aprūpei, u.c. Ja šiem bērniem un viņu ģimenēm savlaicīgi netiks nodrošināts nepieciešamais atbalsts, ar laiku viņiem var attīstīties uzvedības problēmas vai arī tās saasināsies un būs nepieciešami daudz lielāki resursi atbalsta sniegšanai, bet daudzos gadījumos uzvedības maiņa vairs nebūs iespējama.

 

Institūciju prakse, izskatot bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus

Revīzijā konstatēts, ka Latvijā aptuveni katrs ceturtais bērns līdz pilngadības sasniegšanai ir izdarījis vismaz vienu administratīvo pārkāpumu, no tiem 41 % bērnu pārkāpumu ir izdarījuši arī atkārtoti, bet viens no revīzijas izlasē iekļautajiem bērniem bija izdarījis pat 27 administratīvos pārkāpumus.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ernests Grabusts
Skaidrojumi. Viedokļi
Nepilngadīgo un aizgādnībā esošo personu procesuālās rīcībspējas problemātika Satversmes tiesas procesā
1 komentāri
Ērika Gribonika
Skaidrojumi. Viedokļi
Dot vai nedot – tāds ir jautājums: kukulis kā pateicība Krimināllikumā
Angļu dramaturgs Džons Vebsters (1580–1632) elegantos vārdos ietērpis kukuļošanas neglīto pusi: "Kad es iešu uz elli, es grasos līdzi nest kukuli, jo, lūk, labas dāvanas vienmēr dod ceļu sliktākajiem cilvēkiem."1 Tomēr vai ikviena ...
Agris Ratniks
Skaidrojumi. Viedokļi
Akadēmiskā brīvība un augstskolu padomes
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Personas datu glabāšanai Sodu reģistra arhīva datubāzē jāatbilst leģitīmam mērķim
Ieva Žeimunde
Tiesību prakses komentāri
Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu Nr. 2022-09-01
AUTORU KATALOGS