ŽURNĀLS Tiesību prakse

14. Marts 2023 /Nr.11 (1277)

Personas datu glabāšanai Sodu reģistra arhīva datubāzē jāatbilst leģitīmam mērķim

Satversmes tiesa 2022. gada 22. decembra spriedumā lietā Nr. 2022-09-01 "Par Sodu reģistra likuma 23. panta 1. punkta, ciktāl tas attiecas uz ziņām par attaisnoto personu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam", pirmkārt, nosprieda atzīt Sodu reģistra likuma 23. panta 1. punktu, ciktāl tas attiecas uz ziņām par attaisnoto personu (turpmāk – apstrīdētā norma), par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96. pantam un spēkā neesošu no 2023. gada 1. jūlija. Otrkārt, Satversmes tiesa nosprieda atzīt attiecībā uz attaisnotām personām, kuras uzsākušas savu pamattiesību aizsardzību ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, apstrīdēto normu par spēkā neesošu no personas pamattiesību aizskāruma rašanās brīža.

Šajā lietā pieteikumu iesniedza Administratīvā rajona tiesa, kas uzskatīja, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 96. pantam. Pieteikuma iesniedzējas izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc fiziskās personas pieteikuma par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra faktiskās rīcības, glabājot Sodu reģistra arhīva datubāzē pieteicēja personas datus, atzīšanu par prettiesisku un atlīdzinājuma piešķiršanu.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ernests Grabusts
Skaidrojumi. Viedokļi
Nepilngadīgo un aizgādnībā esošo personu procesuālās rīcībspējas problemātika Satversmes tiesas procesā
1 komentāri
Ieva Pīpiķe, Baiba Amoliņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts kontroles revīzija – bērni jāaudzina, nevis jāsoda
Ērika Gribonika
Skaidrojumi. Viedokļi
Dot vai nedot – tāds ir jautājums: kukulis kā pateicība Krimināllikumā
Angļu dramaturgs Džons Vebsters (1580–1632) elegantos vārdos ietērpis kukuļošanas neglīto pusi: "Kad es iešu uz elli, es grasos līdzi nest kukuli, jo, lūk, labas dāvanas vienmēr dod ceļu sliktākajiem cilvēkiem."1 Tomēr vai ikviena ...
Agris Ratniks
Skaidrojumi. Viedokļi
Akadēmiskā brīvība un augstskolu padomes
Ieva Žeimunde
Tiesību prakses komentāri
Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu Nr. 2022-09-01
AUTORU KATALOGS