ŽURNĀLS Redaktora sleja

4. Aprīlis 2023 /Nr.14/15 (1280/1281)

Par advokātiem un advokatūru Latvijas tiesiskajā sistēmā

Šis dubulta biezuma "Jurista Vārds" ir tematisks laidiens, kas veltīts Latvijas advokatūrai un kura saturu veidojuši galvenokārt paši advokāti.

Aizvadītajā mēnesī norisinājās divi advokatūrai nozīmīgi notikumi: 24. martā Latvijas Universitātē notika zinātniska konference "Advokātu loma tiesas procesu efektivizācijā", 31. martā – advokātu profesionālās korporācijas gada centrālais pasākums – Latvijas Zvērinātu advokātu kopsapulce.

Latvijas Republikas Advokatūras likums nosaka galvenos advokatūras un advokātu darba pamatprincipus, tai skaitā definē, ka advokatūra ir tiesiskas valsts justīcijas neatņemama sastāvdaļa; advokāti ir tiesu sistēmai piederīgas personas; savā profesionālajā darbībā advokāti ir neatkarīgi un pakļauti tikai likumam.

Īpašā loma, ko likums demokrātiskā un tiesiskā valstī piešķir advokatūrai kā tiesu sistēmas sastāvdaļai, ne vien nosaka tiesības, bet arī uzliek atbildību un pienākumus.

Viens no tiem – rūpēties par advokatūras darba kvalitāti. Tas atspoguļojas arī šajā žurnālā lasāmajos rakstos. Piemēram, par augstajām profesionālās kvalifikācijas prasībām, kas tiek izvirzītas kā nosacījums, lai kļūtu par advokātu (Alda Liepiņa publikācija par advokātu palīgiem), un par advokātu iespējām efektivizēt savu profesionālo sniegumu (Evijas Novicānes raksts).

Advokatūrai bez šaubām ir pienākums veicināt arī visas tiesu un tiesiskās sistēmas pozitīvu attīstību kopumā, kas vienlaikus uzlabo pašu advokātu iespējas sniegt kvalitatīvu juridisko palīdzību un pārstāvēt katra sava klienta intereses. Šī iemesla dēļ advokāti vienmēr bijuši aktīvi dažādu likumprojektu izstrādē, tiesu spriedumu analīzē u.c. juridiskās diskusijās. Šajā žurnālā advokāti dalās pārdomās par kriminālprocesa regulējumu un praktisko norisi (Dmitrijs Skačkovs, Egons Rusanovs, Aleksandrs Berezins), kā arī analizē tiesu praksi konkrētās jomās – Armands Smans un Pāvels Jašniks komentē Krimināllikuma piemērošanu Senātā, savukārt Daiga Siliņa dalās pārdomās par tiesas neatkarību un objektivitāti procesos par noziedzīgi iegūtu mantu.

Īpašu lasītāju uzmanību, jādomā, izpelnīsies advokāta Kalvja Torgāna dzīves laikā tapušais pēdējais raksts, kas aicina pievērst uzmanību tiesnešu neatkarības un profesionālās atbildības dilemmai un kas tiek publicēts divus gadus pēc viņa nāves, jo iesniegts redakcijai ar konkrētu nosacījumu, kas tagad ir piepildījies. Kopsakarā ar šo publikāciju lasāma arī Artas Snipes veiktā analīze par advokāta tiesībām kritizēt tiesu nolēmumus.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Gailīte D. Par advokātiem un advokatūru Latvijas tiesiskajā sistēmā. Jurista Vārds, 04.04.2023., Nr. 14/15 (1280/1281), 2.lpp.
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte, Sannija Matule
Viedoklis
Priekšvārds profesora Kalvja Torgāna rakstam "Tiesāšanās pret D (KM personā)"
Šajā "Jurista Vārdā" tiek publicēts Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesora, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa un zvērināta advokāta Kalvja Torgāna dzīves laikā tapušais viņa pēdējais raksts ...
Kalvis Torgāns
Viedoklis
Tiesāšanās pret D (KM personā)
Godātais lasītāj! Sēdēju Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zālē, klausījos prasītājas pārstāvju runas un saspringti domāju, kurus gan no viņu izvirzītajiem argumentiem tiesnese varētu atzīt par pamatu prasības par 12 vai ...
Linda Lielbriede
Notikums
Atskats uz konferenci "Advokātu loma tiesas procesu efektivizācijā"
24. martā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi notika zinātniski praktiskā konference "Advokātu loma tiesas procesu efektivizācijā". Interesenti konferenci vēroja gan ...
Aldis Liepiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Advokātu palīgu institūta attīstība un mūsdienu izaicinājumi
1 komentāri
Egons Rusanovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Procesuālo pamatfunkciju norobežošanas problemātika Latvijas kriminālprocesā
AUTORU KATALOGS