ŽURNĀLS Tiesību prakse

18. Aprīlis 2023 /Nr.16 (1282)

Eiropas Savienības Tiesas vērtējums par pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju saimnieciskās darbības prasībām
Mg. iur.
Ginta Apele
 

2022. gada 13. oktobrī Eiropas Savienības Tiesa (Tiesa) pasludināja spriedumu apvienotajās lietās C-164/21 un C-318/21,1 tiesvedībās SIA "Baltijas Starptautiskā akadēmija" (BSA) un SIA "Stockholm School of Economics in Riga" (SSE) pret Latvijas Zinātnes padomi (LZP), kurā Tiesa sniedza savu vērtējumu par Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot LESD 107. un 108. pantu (Regula), 2. panta 83. punkta interpretāciju.

Šajā lietā prejudiciālus jautājumus Tiesai bija uzdevušas Administratīvā rajona tiesa un Administratīvā apgabaltiesa, kuru tiesvedībā bija lietas, kurās BSA un SSE par prettiesiskiem lūdza atzīt LZP lēmumus, ar kuriem noraidīti pieteicēju projektu iesniegumi kā neatbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 725 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība" (Noteikumi Nr. 725) 12.5. punktā noteiktajam administratīvās atbilstības kritērijam, kas nosaka, ka projekts tiks īstenots zinātniskajā institūcijā, kas atbilst šo noteikumu prasībām.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte
Intervija
Mums ir bažas, ka reforma nevis uzlabos, bet pasliktinās juridiskās izglītības kvalitāti
Pirms dažām nedēļām lielu interesi arī juridiskajā sabiedrībā raisīja ziņas par gaidāmajām reformām Latvijas Universitātē, kur iecerēts veidot tikai četras fakultātes. Līdz ar to ilggadējo patstāvību varētu zaudēt arī ...
1 komentāri
Dimitrijs Trofimovs
Aptauja
Kādi ir tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku izglītības un tālākizglītības izaicinājumi
Ņemot vērā, ka šis tematiskais numurs veltīts tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku izglītībai, "Jurista Vārds" vērsās pie Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Dimitrija Trofimova ar lūgumu sniegt atbildes uz šajā jomā ...
Anita Fišere
Skaidrojumi. Viedokļi
Darba vidē balstītu studiju lielākais ieguvums – profesionālāks darbinieks Valsts policijā
Anita Fišere, Vita Zukule, Ērika Krutova
Skaidrojumi. Viedokļi
Formālās izglītības ieguves iespējas Valsts policijas koledžā
Evita Lipe, Ieva Kļaviņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts policijas un tās partneru izglītības iespējas CEPOL
AUTORU KATALOGS