ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

25. Aprīlis 2023 /Nr.17 (1283)

Arī ECT apstiprina problēmas saskarsmes tiesību īstenošanā Latvijā
Mg. iur.
Sannija Matule
 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk – ECT) 2023. gada 13. aprīlī pasludināja spriedumu lietā "E.K. pret Latviju", secinot, ka ir pieļauts iesniedzēja Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk – Konvencija) 8. pantā garantēto tiesību uz ģimenes dzīves neaizskaramību pārkāpums, jo valsts puse savlaicīgi nav darījusi visu nepieciešamo, lai nodrošinātu sprieduma, ar kuru noteiktas saskarsmes tiesības ar bērnu, izpildi. Šis ECT spriedums vēl nav spēkā, un trīs mēnešu laikā puses var lūgt lietu nodot izskatīšanai Lielajā palātā, taču neatkarīgi no turpmākajiem pavērsieniem jau šobrīd var konstatēt, ka ECT secinājumi par saskarsmes tiesību īstenošanas praksi Latvijā ļoti sasaucas ar tām problēmām, uz kurām jau ilgstoši uzmanība tiek vērsta arī nacionālajā līmenī.

No Civillikuma 181. panta izriet, ka bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar jebkuru no vecākiem (saskarsmes tiesības), turpretim katram vecākam ir gan pienākums, gan tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu, tostarp, ja viņš ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem. Savukārt Civillikuma 182. panta pirmā daļa paredz, ka strīda gadījumā kārtību, kādā var izmantot saskarsmes tiesības, nosaka tiesa, izprasot bāriņtiesas atzinumu.

Šīm abām Civillikuma normām gan ir daudz plašāks tvērums, kas arī paredz bērna saskarsmes tiesības ar

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Māris Leja
Skaidrojumi. Viedokļi
Teritorialitātes princips krimināltiesībās
Šajā rakstā ir sniegts Krimināllikuma (turpmāk – KL) spēka telpā vispārīgs raksturojums, kā arī plašāks ieskats teritorialitātes principa izpratnē. Rakstā pamatots viedoklis, ka pastāv būtiski iemesli atkāpties no Latvijas ...
Sannija Matule
Juridiskā literatūra
Divas jaunas monogrāfijas latviešu juridiskās literatūras klāstā
Latviešu valodā iznākušajai juridiskajai literatūrai šopavasar pievienojušies divi jauni izdevumi – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes dekāna Dr. iur. Jāņa Graša grāmata "Diplomātiskās un konsulārās ...
Irina Koropa
Skaidrojumi. Viedokļi
Kriminālatbildība par piespiedu dzimumaktu: piemērošanas problēmas Ukrainā
Elīna Zivtiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Piekrišanas izpratne seksuāla rakstura attiecībās
Pēc tam, kad pasaulē tapa zināms par #MeToo skandālu un sabiedrībā tika aktualizēta jautājuma par piekrišanu stāties seksuāla rakstura attiecībās nozīme, joprojām norit diskusijas par to, kad uzskatāms, ka piekrišana vairs nav ...
2 komentāri
Juris Stukāns
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Juris Stukāns
Latvijas Republikas ģenerālprokurors. Juridisko zinātņu doktors. Iepriekš bijis tiesnesis Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā un Rīgas apgabaltiesā. Pirms kļūšanas par ģenerālprokuroru – Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas ...
AUTORU KATALOGS