ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

23. Maijs 2023 /Nr.21 (1287)

Vienota spēka Eiropas patenta sistēma:
no 1. jūnija sāks darboties jauns izgudrojumu aizsardzības veids
Mg. iur.
Māra Rozenblate
Patentu valdes vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos 
Mg. iur.
Liene Vindele
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes nodaļas juriste 

Eiropas Savienībā 2023. gada 1. jūnijā stāsies spēkā jauns izgudrojumu aizsardzības veids – vienota spēka Eiropas patents (turpmāk – vienotais patents). Var teikt, ka ir sekmīgi noslēdzies gadu desmitiem ildzis projekts – izveidot Eiropas Savienībā vienotu patentu aizsardzību. Preču zīmju un dizainparaugu jomā šāda vienota aizsardzība jau pastāv ilgāk nekā 10 gadus. Taču patentu jomā valstīm līdz šim nebija izdevies kopīgi nolemt par vienotu aizsardzību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) mērogā. Arī tagad jaunais vienotais patents sākotnēji neaptvers visas 27 ES dalībvalstis, projekts sāksies ar 17 dalībvalstīm ar cerību, ka pakāpeniski pievienosies arī pārējās dalībvalstis. Lai gan laika ziņā stipri aizkavējies, tomēr apjoma ziņā šis ir daudz vērienīgāks projekts, jo ietver ne tikai jaunu aizsardzības veidu, bet arī pilnīgi jaunu tiesu sistēmu, kurā tiks izskatīti visi strīdi saistībā ar vienotajiem un klasiskajiem Eiropas patentiem, kā arī uz šo patentu pamata piešķirtajiem papildu aizsardzības sertifikātiem.

Vienotā patenta tiesību aktu kopums ietver divas regulas, par kurām vienojās 2012. gadā un ar kurām īsteno ciešāku sadarbību vienotas patenta aizsardzības jomā, un 2013. gada 19. februārī parakstītu starpvaldību nolīgumu, ar ko izveido Vienoto patentu tiesu, kas ir kopīga ES līgumslēdzējām dalībvalstīm.

 

Vienotā patenta tiesību kopums

Pašlaik izgudrojumus Eiropā var aizsargāt ar: (1) nacionālo patentu, kuru piešķir atbildīgā nacionālā iestāde (Latvijā – Patentu valde), un šī aizsardzība ir ierobežota ar attiecīgās valsts teritoriju; (2) Eiropas patentu, kuru piešķir Eiropas Patentu iestāde saskaņā ar Eiropas Patentu konvenciju1. Tomēr Eiropas patents nav automātiski spēkā visās Eiropas Patentu konvencijas dalībvalstīs, un Eiropas patenta pieteicējam ir jāizvēlas valstis, kurās viņš vēlas iegūt izgudrojuma aizsardzību, un šajās valstīs minētais piešķirtais patents īsā laika periodā ir jāapstiprina.

2
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte
Intervija
Uz tiesu varu jāraugās no sabiedrības interešu un demokrātijas ilgtspējas viedokļa
Pirms 27 gadiem dibinātais Latvijas konstitucionālās kontroles orgāns – Satversmes tiesa – ir neatkarīga tiesu varas institūcija, kas izskata lietas par likumu atbilstību Satversmei. Tiesa pati uzsver, ka tā ir ne vien Latvijas kā ...
Ilona Pētersone
Skaidrojumi. Viedokļi
Izmaiņas Autortiesību likumā: būtiskākie jaunumi un nākotnes izaicinājumi
2023. gada 5. aprīlī stājās spēkā apjomīgi grozījumi Autortiesību likumā1 (turpmāk – Grozījumi). Šā raksta mērķis ir skaidrot būtiskākos jaunievedumus, kā arī ieskicēt to iespējamo ietekmi gan uz autoriem, gan autoru darbu ...
Amanda Mūrniece
Skaidrojumi. Viedokļi
Jaunākās izmaiņas starptautisko ieguldījumu strīdu izšķiršanas noteikumos

Raksta mērķis ir sniegt ieskatu 2022. gadā pieņemtajos grozījumos Starptautiskā ieguldījumu strīdu izšķiršanas centra procesuālajos noteikumos, norādot uz būtiskākajām izmaiņām un jauninājumiem un to iespējamām sekām.

Anna Bogdanova
Skaidrojumi. Viedokļi
Nolūka ierobežojuma princips Datu regulas un Policijas direktīvas kontekstā
Sandis Bērtaitis
Viedoklis
"Džendera" problēma un sievietes izpratne Stambulas konvencijā
2011. gada 11. maijā Stambulā tika atvērta parakstīšanai Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (turpmāk – Stambulas konvencija). Konvencija stājās spēkā 2014. gada ...
AUTORU KATALOGS