ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

30. Maijs 2023 /Nr.22 (1288)

Pubertāte kā likumpārkāpumus veicinošs faktors: kā sodīt šādus bērnus
Dr. iur., Mg. phil.
Anda Smiltēna
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos 

Šī raksta mērķis ir uzsākt diskusiju par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpuma (jeb administratīvā pārkāpuma) korelāciju ar bērna antisociālas uzvedības cēloņiem kopsakarā ar faktu, ka administratīvā atbildība bērniem tiek piemērota vecumā no 14 līdz 18 gadiem un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi vecumā no 11 līdz 18 gadiem, tas ir, vecumā, kurā bērns tiek saukts par pusaudzi un piedzīvo pubertāti.

2023. gada 4. aprīļa Saeimas Juridiskās komisijas sēde tika veltīta tematam, vai šobrīd Latvijā iespējams atteikties no administratīvo sodu piemērošanas bērniem. Notikusī diskusija ir līdz šim pirmā tik plaša likumdevēja organizēta diskusija par bērnu administratīvās sodīšanas problemātiku. Raksta autore pauž cerību, ka bērnu administratīvās sodīšanas problemātikas aktualizēšana likumdevēja līmenī dos impulsu neatliekamai šīs problēmas risināšanas uzsākšanai.

Latvijā ar administratīvo sodu ik gadu saskaras tūkstošiem bērnu un viņu ģimeņu. Tieslietu ministrijā saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegtajām ziņām ir šādi dati par bērniem piemērotajiem administratīvajiem sodiem.

2022. gadā ir pieņemti 3395 lēmumi par administratīvā soda piemērošanu. No tiem 1365 ir brīdinājumi, bet 2032 naudas sodi par kopējo summu 121 547 eiro. Visbiežāk piemērotais naudas soda apmērs bērniem ir šāds: 140 eiro – 381 lēmums; 15 eiro – 257 lēmumi; 10 eiro – 280 lēmumi. Lielākais naudas sods – 750 eiro, un tas ir piemērots par Ceļu satiksmes likuma 52. panta piektajā daļā noteikto pārkāpumu (par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu)).

Statistika rāda, ka kontrolējošās iestādes kopumā dod priekšroku nevis brīdinājuma, bet naudas soda piemērošanai par bērnu izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem. Tāpat redzams, ka bērniem visbiežāk piemērotais naudas soda apmērs ir 140 eiro, kas nav samērojams ar bērna faktiskajām iespējām šādu sodu izpildīt.

2021. gads

2022. gads

+/-

Administratīvie pārkāpumi

9327

8342

-985

Par enerģijas dzērienu lietošanu, ja to izdarījis bērns (Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – BTAL) 77.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Par bērnu tiesībām daudz runāts, taču būtu jāsāk arī aktīvāk darīt
Ik gadu 1. jūnijā tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tādēļ šonedēļ "Jurista Vārda" saturs galvenokārt orientēts uz bērnu tiesībām. Žurnālā iekļautās tēmas sakrīt ar šā brīža diskusiju aktualitāti ...
Ieva Pīpiķe, Baiba Amoliņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērna "labošana" sociālās korekcijas izglītības iestādē – kļūdas, kuras nedrīkst atkārtot
Laila Grāvere
Skaidrojumi. Viedokļi
Ir laiks izveidot ģimenes tiesu
Tiesībsargs daudzkārt ir uzsvēris, ka bērna tiesību aizsardzība ir īstenojama ciešā sadarbībā ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām. Katra ...
Kristīne Zemīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Secinājumi pēc ECT sprieduma par vecāka saskarsmes tiesībām ar bērnu
Šā raksta mērķis ir ieskicēt problēmas, kuras administratīvā tiesa redz lietās, kur vecāks nepilda tiesas nolēmumu par saskarsmes tiesībām un otrs vecāks tāpēc prasa pārtraukt šim vecākam aizgādības tiesības, kā arī meklēt ...
Anastasija Jumakova, Inese Celmiņa, Līva Upena
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas valstspiederīgo bērnu interešu aizsardzības aspekti ārvalstīs
Šajā rakstā atspoguļota Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzības ārvalstīs situācija gan no statistikas viedokļa, tostarp raksturojot Latvijas kompetento iestāžu iesaisti un paveikto situācijas uzlabošanā, gan arī norādot ...
AUTORU KATALOGS