ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

30. Maijs 2023 /Nr.22 (1288)

Latvijas valstspiederīgo bērnu interešu aizsardzības aspekti ārvalstīs
Ph. D.
Anastasija Jumakova
Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietniece 
Mg. iur.
Inese Celmiņa
Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste 
Mg. sc. soc., Bc. iur.
Līva Upena
Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta juriste 

Šajā rakstā atspoguļota Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzības ārvalstīs situācija gan no statistikas viedokļa, tostarp raksturojot Latvijas kompetento iestāžu iesaisti un paveikto situācijas uzlabošanā, gan arī norādot konkrētus prakses piemērus un identificējot iespējamos risinājumus Latvijas bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs.

Neatkarīgi no bērna fiziskās atrašanās vietas vai valstspiederības bērna vislabāko interešu jēdziens, kas nostiprināts starptautiskajos,1 Eiropas Savienības2 un Latvijas tiesību aktos,3 noteic, ka katrā lietā, kas varētu skart vai attiekties uz bērna tiesībām, jāveic rūpīgs bērna interešu izvērtējums, proti, pieņemtajam lēmumam jānodrošina pēc iespējas labāka bērna interešu ievērošana, kas katrā situācijā nosakāma individuāli, ievērojot būtiskos tiesiskos un faktiskos apstākļus. Būtībā pēc savas juridiskās dabas bērna intereses, no vienas puses, ir nenoteikts juridisks jēdziens, kura saturs nosakāms likuma un konkrētā gadījuma kontekstā, bet, no otras puses, tās ir arī noteicošais bērna tiesību vērtēšanas kritērijs.4

Bērna interešu noteikšanas un konkretizācijas problēmas lielā mērā ir saistītas ar taisnīga līdzsvara nodrošināšanu starp tiesību normu piemērotāja subjektīvo vērtējumu, ratio legis un situācijas individuālo raksturu. Turklāt tieši subjektīvais vērtējums ir bērnu interešu noteikšanas klupšanas akmens, jo, kā atzīst eksperti, viennozīmīgi skaidras labākās intereses vairs nepastāv, proti, tikai daži praktiķi vai teorētiķi ieņem neitrālu pozīciju,5 un neviens nekad nevarēs pilnībā zināt, kādas ir katra bērna labākās intereses un kā panākt vienotu izpratni par to, kuras tieši intereses ir labākas.6

Raksts attiecīgi piedāvā ieskatīties pieteiktās problemātikas starpnacionālajā dimensijā, kas praksē visvairāk atspoguļojas Latvijas valstspiederīgo bērnu interešu un tiesību aizsardzībā ārvalstīs un ar ko visbiežāk sastopas Tieslietu ministrija, kas atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām bērnu tiesību aizsardzības jomā pilda Centrālās iestādes funkcijas Latvijā.7 Autores šajā rakstā atspoguļos Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzības ārvalstīs situāciju gan no statistikas viedokļa, tostarp raksturojot Latvijas kompetento iestāžu iesaisti un paveikto situācijas uzlabošanai, gan norādot konkrētus prakses piemērus un identificējot iespējamos risinājumus Latvijas bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Par bērnu tiesībām daudz runāts, taču būtu jāsāk arī aktīvāk darīt
Ik gadu 1. jūnijā tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tādēļ šonedēļ "Jurista Vārda" saturs galvenokārt orientēts uz bērnu tiesībām. Žurnālā iekļautās tēmas sakrīt ar šā brīža diskusiju aktualitāti ...
Ieva Pīpiķe, Baiba Amoliņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērna "labošana" sociālās korekcijas izglītības iestādē – kļūdas, kuras nedrīkst atkārtot
Anda Smiltēna
Skaidrojumi. Viedokļi
Pubertāte kā likumpārkāpumus veicinošs faktors: kā sodīt šādus bērnus
Šī raksta mērķis ir uzsākt diskusiju par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpuma (jeb administratīvā pārkāpuma) korelāciju ar bērna antisociālas uzvedības cēloņiem kopsakarā ar faktu, ka administratīvā atbildība bērniem ...
Laila Grāvere
Skaidrojumi. Viedokļi
Ir laiks izveidot ģimenes tiesu
Tiesībsargs daudzkārt ir uzsvēris, ka bērna tiesību aizsardzība ir īstenojama ciešā sadarbībā ar ģimeni, valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām fiziskajām un juridiskajām personām. Katra ...
Kristīne Zemīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Secinājumi pēc ECT sprieduma par vecāka saskarsmes tiesībām ar bērnu
Šā raksta mērķis ir ieskicēt problēmas, kuras administratīvā tiesa redz lietās, kur vecāks nepilda tiesas nolēmumu par saskarsmes tiesībām un otrs vecāks tāpēc prasa pārtraukt šim vecākam aizgādības tiesības, kā arī meklēt ...
AUTORU KATALOGS