ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

20. Jūnijs 2023 /Nr.25/26 (1291/1292)

Zaudējumu atlīdzināšanas pamats komercsabiedrības reputācijas aizskāruma gadījumā
Kristers Toms Losāns
Zvērināta advokāta palīgs ZAB "Ellex Kļaviņš" 

Ievads

Rakstā autors dalīsies savā redzējumā par zaudējumu atlīdzināšanas pamatu un no tā izrietošajiem aspektiem komercsabiedrības reputācijas aizskāruma gadījumā. Šī raksta ietvaros detalizētāk netiks analizēts komercsabiedrību reputācijas aizsardzības tiesiskais pamats.

Autors pilnībā piekrīt argumentam, ka komercsabiedrību reputācija nebūtu aizsargājama identiski kā fizisko personu cieņa un gods, ņemot vērā, ka komercsabiedrībām kā juridiskām fikcijām nav tādu personības dimensijas elementu kā apziņa un personība. Autora ieskatā, komercsabiedrību reputācija ir nemateriāls labums ar ekonomisko vērtību, kuru cita starpā aizsargā Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju 1. protokola 1. pants, kā arī Latvijas Republikas Satversmes 105. pants.

Ievērojot minēto, komercsabiedrības reputācijas aizskāruma gadījumā komercsabiedrībai vajadzētu būt tiesībām prasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Civillikuma 1635. pantu, ko pieļauj arī tiesu praksē ietvertās atziņas.1 Tādēļ komercsabiedrības reputācijas aizskāruma gadījumā cietušajai komercsabiedrībai būs sava prasība jāpamato ar civiltiesiskās atbildības priekšnoteikumiem, kuri ir:

  • personas vainojama darbība (bezdarbība);
  • kaitējums un tā apmērs;
  • cēloņsakarība starp vainojamu darbību (bezdarbību) un radīto kaitējumu.2

Tādēļ autors turpmāk šajā rakstās apskatīs tieši zaudējumu atlīdzināšanu un analizēs ar tiem saistītos problēmjautājumus komercsabiedrības reputācijas aizskāruma gadījumā.

 

Neatļauta darbība komercsabiedrības reputācijas aizskāruma gadījumā

Saskaņā ar Civillikuma 1635. panta pirmo daļu atbildība iestājas par tiesību aizskārumu, ko raksturo neatļauta un cēloniskā sakarā esoša darbība, kas radījusi kaitējumu. Saskaņā ar minēto pantu atbildība personai iestājas par vainojamu darbību, kas izpaužas, kā minimums, neuzmanības formā, ciktāl nepastāv attaisnojumi, kas izslēdz atbildību.3

Ievērojot minēto, kā arī autora secināto, ka Civillikuma 1635. pants ir pamats komercsabiedrību reputācijas aizsardzībai, autors analizēs divus jautājums, kas varētu primāri rasties, šo pantu piemērojot komercsabiedrību reputācijas aizskāruma gadījumā:

1) kas komercsabiedrības reputācijas aizskāruma gadījumā ir neatļauta darbība;

2) vai persona būs atbildīga par komercsabiedrības reputācijas aizskārumu, ja tā ir tikai pieļāvusi vieglu neuzmanību?

Atbildot uz pirmo jautājumu, jāsāk ar Civillikuma 1635. panta analīzi. Civillikuma 1635. pants satur civiltiesiskās atbildības piemērošanas formulu. Pantā ir norādīts, ka cietušajam ir tiesības prasīt apmierinājumu no aizskārēja, ja tas ir pieļāvis neatļautu darbību, kuras rezultātā nodarīts kaitējums. Juridiskajā literatūrā ir norādīts, ka pastāv divas teorijas šīs prettiesiskās rīcības konstatēšanai – "rezultāta teorija" un "uzvešanās teorija".4 Saskaņā ar rezultāta teoriju priekšnoteikums prettiesiskas rīcības konstatēšanai ir negatīva rezultāta iestāšanās, kas izpaužas kā tiesību aizskārums.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Erlens Kalniņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Apbūves tiesības nodibināšanas problemātiskie aspekti
Raksta uzdevums ir noskaidrot apbūves tiesības juridisko raksturu, tās nodibināšanas galvenos nosacījumus un ierobežojumus, kā arī no salīdzinošo tiesību viedokļa novērtēt atsevišķus apbūves tiesības nodibināšanas ...
2 komentāri
Alīna Kļaviņa
Notikums
Kas notika Temīdas teltī sarunu festivālā "Lampa"  
9. un 10. jūnijā ar vērienu aizvadīts jau devītais sarunu festivāls "Lampa". Ar 323 pasākumiem un rekordlielu norišu vietu skaitu – 55 teltīm un skatuvēm – divās dienās festivāls pulcēja vairāk nekā 20 000 cilvēku. Starp šī ...
Valentija Liholaja
Viedoklis
Būt vai nebūt Juridiskajai fakultātei?
6 komentāri
Sannija Matule
Numura tēma
Turpinot domapmaiņu par pašvaldību tiesisko ietvaru
Šajā izdevumā publicējam kārtējo materiālu kopu, kas veltīta pašvaldību tematikai un tiesiskajam regulējumam saistībā ar jauno Pašvaldību likumu. Tas stājās spēkā šā gada 1. janvārī, un pirmie likuma skaidrojumi jau tika ...
Inga Goldberga
Viedoklis
Darbs pie efektīvas vietējās pārvaldes noteikti ir turpināms
13. Saeimas laikā tika pieņemti divi ļoti svarīgi likumi, kas būtiski ietekmē vietvaru darbu – Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums un jaunais Pašvaldību likums. Izmaiņas normās, kas regulē pašvaldību darbu, tika ...
AUTORU KATALOGS