ŽURNĀLS Redaktora sleja

8. Augusts 2023 /Nr.32 (1298)

Varmākas, upuri un valsts
1 komentāri

Pirms gandrīz četriem mēnešiem, šī gada 16. aprīlī, Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta sieviete, kuru ilgstoši un neslēpti vajāja bijušais dzīvesbiedrs Leons Rusiņš. Valsts no šīs sievietes bija saņēmusi neskaitāmus iesniegumus un palīdzības lūgumus, bet tiesiskā aizsardzība, kuras sniegšana bija bāriņtiesas, policijas, prokuratūras un tiesas darba pienākums, izrādījās formāla un iluzora. Varmāka īstenoja savus mēnešiem izteiktos draudus: sieviete tika nogalināta, viņas māte pēc redzētā zaudēja prātu un rīcībspēju, savukārt bērni tika nodoti audžuģimenei. Slepkava joprojām nav atrasts.

Paļaušanās uz valsts aizsardzību sievietei maksāja dzīvību; viņas likteņa māsa – Rusiņa iepriekšējā dzīvesbiedre – valsts nevēlēšanos un nespēju aizsargāt pret varmāku bija sapratusi laicīgi un, kā to atklāj intervijā kādam sieviešu žurnālam, noalgojusi "sitējus", kas iebiedēja Rusiņu, kā arī pati pārcēlusies dzīvot uz ārvalstīm. Tātad slīcēju glābšana izrādījās pašu slīcēju rokās.

Pēc slepkavības Jēkabpilī izskanēja daudzi skaļi paziņojumi. Noskaidrojās, ka pret Rusiņu bijuši ierosināti 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 – par nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu. Pirmajās nedēļās pēc slepkavības dažādas iestādes solīja "aktīvi rīkoties", policija un prokuratūra uzsāka dienesta izmeklēšanu, Tieslietu padome solīja pētīt, cik efektīvs bijis tiesu darbs. Kā parasti pēc šādiem gadījumiem sākās iniciatīvas likumu grozīšanai – ierasta prakse uzmanības novēršanai no valsts institūciju neizdarības. Diemžēl atvainošanos par nolaidību sabiedrība no tiesību aizsardzības iestādēm nesagaidīja. Vienīgi noslepkavotās sievietes advokāte, kas bija viņai centusies palīdzēt pievērst policijas un prokuratūras "uzmanību" nenormālajai situācijai, publiski pauda nožēlu, ka nav spējusi izdarīt vēl vairāk... Vienlaikus tieši viņa paradoksālā kārtā saņēma pārmetumus no ģenerālprokurora – jo esot varējusi būt vēl aktīvāka. Kaut gan tieši prokuratūra acīmredzami nebija pildījusi savas funkcijas.

Jau 2. maijā policija ziņoja, ka, iespējams, sāks disciplinārlietas pret vairākiem policijas darbiniekiem. Savukārt 1. augustā sabiedrība uzzināja prokuratūras veiktās dienesta izmeklēšanas rezultātus – konstatēts, ka divi prokurori, iespējams, izdarījuši disciplinārpārkāpumus, bet viens – ētisku pārkāpumu.

Valsts prezidents Egils Levits drīz pēc slepkavības atzina, ka šajā traģēdijā valsts ir līdzvainīga, jo likums ir ļāvis tiesību aizsardzības iestādēm rīkoties, bet tās nav to darījušas. Tagadējais Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs 31. jūlijā aicināja Ministru kabinetu atrisināt jautājumu par vienreizējas kompensācijas piešķiršanu Jēkabpils slepkavības lietā nogalinātās sievietes nepilngadīgajiem bērniem, uzsverot, ka "varas iestāžu – policijas, prokuratūras, tiesas, pašvaldības iestāžu – skaidrošanās un vainīgo meklēšana citur, bet tikai ne pie sevis, spilgti apliecināja – valsts nav spējusi aizsargāt demokrātiskās sabiedrības augstāko vērtību – cilvēka dzīvību".

Šis žurnāla "Jurista Vārds" tematiskais laidiens, ko sagatavojusi tieslietu redaktore Linda Lielbriede, veltīts pagaidu aizsardzībai pret vardarbību – 2014. gadā Latvijas tiesiskajā sistēmā ieviestam institūtam, kam vajadzētu pasargāt upurus no vajāšanas. Advokāti, tiesnese, Tiesībsarga biroja darbiniece un Augstākās tiesas padomniece analizē šī institūta darbību un piemērošanas problēmas. Tiek publicēts arī Norvēģijas advokāta raksts par šīs valsts pieredzi pagaidu aizsardzības īstenošanā.

"Jurista Vārds" pateicas šo publikāciju autoriem un visiem Latvijas juristiem, kas cenšas, lai Latvijas valsts spētu pildīt tās pienākumu – sargāt savu cilvēku dzīvību un drošību. Redakcija turpinās sekot gan Jēkabpils slepkavības iemeslu un apstākļu izpētei, gan pagaidu aizsardzības pret vardarbību mehānisma darbībai Latvijā.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Gailīte D. Varmākas, upuri un valsts. Jurista Vārds, 08.08.2023., Nr. 32 (1298), 2.lpp.
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Seskis
8. Augusts 2023 / 09:44
0
ATBILDĒT
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību ir efektīvs instruments, tomēr varmākas arīdzan apzinās savas tiesības un cenšas tās izmantot. Piemērs iz dzīves. Dzīvoklī pie sievietes, kas viena pati audzina mazus bērnus un atrodas šķiršanās procesā no vīra, ierodas sievietes labais tētis, kurš sāk lietot alkoholu. Pēc kāda laiciņa, krietni iereibis, labais tētis sāk sunīt meitu par to, ka tā nespēja saglābt ģimeni, liek tai lekt atvarā, un sāk ķerstīt bērnus, mēģinot tos iebāzt izlietnē ar ūdeni, lai "noslīcinātu bandu bērnus". Sieviete pretojas un uzgāž ūdeni labajam tētim, kurš nekavējoties izsauc policiju un uzraksta iesniegumu, ka meita mēģināja viņu noslepkavot - noslīcināt izlietnē. Apzinīgā policija abus - gan tēvu, gan meitu nogādā policijas iecirknī, kur tie pavada visu nakti pratināšanā un papīru rakstīšanā. Tikmēr vienam no bērniem, kas palika dzīvoklī, saasinās veselības problēmas, jo bērns slimoja un netika iedota vakara zāļu deva, papildus veselību ietekmēja arī radītais stress. Minētais apstāklis vēlāk radīja bērnam smagas veselības komplikācijas, un bērna tēvs šo apstākli cenšas izmantot šķiršanās procesā, lai pierādītu, ka bērna māte nerūpējas par bērniem, un bērniem jāpaliek pie tēva pēc šķiršanās. Savukārt labais tētis devās prom no meitas dzīvokļa uz savu dzīvesvietu laukos, kur visiem stāsta, kā nekrietnā meita viņu žņaugusi un slīcinājusi. Jā, un labais tētis solās visai drīz atkal pie meitas ciemos braukt, lai audzinātu to labu tikumu un paklausības garā.
visi numura raksti
Linda Lielbriede
Numura tēma
Pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanas problēmjautājumi
1 komentāri
Liene Neimane
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību: cik efektīvs ir civilprocesuālais mehānisms
Daina Lepika
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesībsarga novērojumi par pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanu
Edgars Nikels
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzības pret vardarbību institūts Latvijas tiesību sistēmā
2014. gada 31. martā spēkā stājās Civilprocesa likuma 30.5 nodaļa "Pagaidu aizsardzība pret vardarbību". Tādējādi, sākot ar minēto laiku, Civilprocesa likums reglamentē, kādās prasībās ir pieļaujams piemērot pagaidu aizsardzības ...
Ilze Celmiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošana civilprocesā: problēmjautājumi
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību kā procesuāls aizsardzības līdzeklis civilprocesā pastāv jau no 2014. gada 31. marta, un šo gadu laikā ir gan mainījusies sabiedrības attieksme pret vardarbību kā sociālu parādību, gan ...
AUTORU KATALOGS