ŽURNĀLS Numura tēma

8. Augusts 2023 /Nr.32 (1298)

Pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanas problēmjautājumi
1 komentāri

Teju desmit gadus – kopš 2014. gada 31. marta – Civilprocesa likumā ir iedibināts pagaidu aizsardzības pret vardarbību institūts jeb tiesisks instruments, kas personai civilprocesuālā kārtībā ļauj panākt faktiski tūlītēju aizsardzību no varmākas, kurš īsteno jebkāda veida fizisku, seksuālu, psiholoģisku vai ekonomisku vardarbību, kā arī vardarbīgu kontroli. Nav noliedzams, ka šī mehānisma ieviešana daudzējādā ziņā stiprināja vardarbībā cietušo personu faktiskās iespējas panākt valsts sankcionētu atbildes reakciju tajos gadījumos, kad racionāli argumenti vai mēģinājumi pārtraukt vardarbīgās attiecības izrādījušies veltīgi.

Vienlaikus, pieaugot pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanas biežumam un šī tiesiskā instrumenta relatīvi vieglajai pieejamībai ikvienam, kurš apgalvo, ka cietis vai cieš no vardarbības, praksē arvien biežāk vērojama negodprātības un atriebes motīvos balstītu pieteikumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļu piemērošanu iesniegšana. Šis fenomens ne tikai grauj šīs aizsardzības efektivitāti un iedragā tās ieviešanas sākotnējo mērķi – pasargāt upuri no varmākas –, bet arī rada papildu slogu tiesībsargājošajām iestādēm, it sevišķi tiesnešiem, kam šādi pieteikumi jācaurlūko un jālemj par to pamatotību.

Tādējādi līdztekus tiem gadījumiem, kad pieteikuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību iesniegšana bijusi pēdējais salmiņš un izmisuma dzīts solis, lai pasargātu personu vai, piemēram, tās bērnus no, visbiežāk, dzīvesbiedra sistēmiski un ilgstoši realizētas fiziskas vai seksuālas vardarbības, šis institūts nereti ir pārtapis par parocīgu personiskās izrēķināšanās instrumentu, izmantojot tiesas starpniecību.

Šis "Jurista Vārda" tematiskais laidiens ir veltīts pagaidu aizsardzības pret vardarbību praktiskās piemērošanas problēmjautājumiem, izgaismojot aspektus, kas šo institūtu tā šī brīža formā nereti vērš par abpusgriezīgu asmeni, kas, nepareizi izmantots, nodara ne mazāku kaitējumu, un vienlaikus formulējot risinājumus, kā šos trūkumus novērst.

Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa, vērtējot iespējas pilnveidot pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanas efektivitāti, savā publikācijā uzsvērusi nepieciešamību tiesnešiem, kas skata civillietas, stiprināt zināšanas un pieredzi, tostarp juridiskajā psiholoģijā, lai praktiskajā darbībā atpazītu vardarbību un tās veidus, cietušā un varmākas attiecību īpatnības un tiesiskās situācijas potenciālo attīstību. Vienlaikus atzīmēta nepieciešamība nodrošināt informācijas pieejamību cietušajiem, lai prasmju trūkums patstāvīgi sagatavot pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību nebūtu šķērslis saņemt nepieciešamo aizsardzību.

Aplūkojot šī tiesību institūta izcelšanos un pamatus, zvērināts advokāts Edgars Nikels īpaši uzsvēris, ka par nepatiesa pieteikuma par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļa piemērošanu persona var tikt saukta pie kriminālatbildības. Vienlaikus kriminālatbildības piedraudējums ir attiecināms uz tiem gadījumiem, kad persona pārkāpj tiesas lēmumā par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļa piemērošanu noteikto. Šajā aspektā E. Nikels rosinājis pārvērtēt Krimināllikuma 168.1 pantā noteikto soda sankciju.

Vairākus praktiskus problēmjautājumus iezīmējusi arī zvērināta advokāte Liene Neimane, norādot, ka daļa iesniegto pieteikumu tiekot izmantoti, lai pastarpināti panāktu sev vēlamu rezultātu kādā citā personiskā, ar vardarbību nesaistītā jautājumā, savukārt finansiāli mazāk aizsargātā sabiedrības daļa, pastāvot reālai vardarbībai, likumā noteikto aizsardzību nesaņem, jo nespēj sagatavot tādu pieteikumu (tajā skaitā nespēj samaksāt kompetentam profesionālim par pieteikuma sagatavošanu), kas nekavējoši – nākamajā dienā – tiktu apmierināts. Kā vienu no problēmas iespējamiem risinājumiem L. Neimane norādījusi iespēju izskatīt aizsardzības pret vardarbību pieteikumu kriminālprocesuālā kārtībā.

Apsverot šāda ierosinājuma lietderīgumu, vērts ielūkoties Norvēģijas Karalistē praktizējoša advokāta Samira Askerova ieskatā par pagaidu aizsardzības pret vardarbību institūta piemērošanas īpatnībām Norvēģijā. Tur minētais institūts tiek regulēts Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā.

Latvijas Republikas tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Daina Lepika apkopojusi tiesībsarga praksi un ieteikumus saistībā ar pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļu piemērošanu. Autore paudusi viedokli par nepieciešamību pilnveidot Civilprocesa likuma 250.58 pantu, tādējādi novēršot gadījumus, kad lēmums par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļu piemērošanu tiek atcelts formālu iemeslu dēļ, kā arī iespējamam atbildētājam paredzot tiesības pēc lēmuma par pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanu pieņemšanas iesniegt tiesā savus paskaidrojumus arī situācijā, kad iespējamais atbildētājs apšauba pēc būtības šo līdzekļu piemērošanas nepieciešamību un nebija informēts par pieteikuma izskatīšanu, tādējādi nodrošinot pušu līdztiesību.

Diskusijai par pagaidu aizsardzības pret vardarbību institūta efektivitāti papildu dimensiju piešķir Senāta Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskās padomnieces Kristīnes Zemītes ieskats par to, kā lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ietekmē administratīvo lietu izskatīšanu.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Lielbriede L. Pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanas problēmjautājumi. Jurista Vārds, 08.08.2023., Nr. 32 (1298), 5.lpp.
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Raimond Shtalberg
9. Augusts 2023 / 20:46
1
ATBILDĒT
Žēl, ka Latvijā atbildība par nepatiesu liecību sniegšanu, nepatiesu iesniegumu vai paziņošanu par noziegumu sodīšanas institūts ir nihilisma pārpilns un ir - vien izskata pēc. Mūsu valstī iztrūkt institūts, kas ļautu aizstāvēt no tā cietušos !
visi numura raksti
Liene Neimane
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību: cik efektīvs ir civilprocesuālais mehānisms
Daina Lepika
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesībsarga novērojumi par pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanu
Edgars Nikels
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzības pret vardarbību institūts Latvijas tiesību sistēmā
2014. gada 31. martā spēkā stājās Civilprocesa likuma 30.5 nodaļa "Pagaidu aizsardzība pret vardarbību". Tādējādi, sākot ar minēto laiku, Civilprocesa likums reglamentē, kādās prasībās ir pieļaujams piemērot pagaidu aizsardzības ...
Ilze Celmiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošana civilprocesā: problēmjautājumi
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību kā procesuāls aizsardzības līdzeklis civilprocesā pastāv jau no 2014. gada 31. marta, un šo gadu laikā ir gan mainījusies sabiedrības attieksme pret vardarbību kā sociālu parādību, gan ...
Kristīne Zemīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Lēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ietekme administratīvo lietu izskatīšanā
AUTORU KATALOGS