ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

8. Augusts 2023 /Nr.32 (1298)

Pagaidu aizsardzības pret vardarbību institūts Latvijas tiesību sistēmā
Edgars Nikels
Zvērināts advokāts ZAB "Krasts & Nikels" 

2014. gada 31. martā spēkā stājās Civilprocesa likuma 30.5 nodaļa "Pagaidu aizsardzība pret vardarbību". Tādējādi, sākot ar minēto laiku, Civilprocesa likums reglamentē, kādās prasībās ir pieļaujams piemērot pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļus, kuras personas var lūgt tiesu piemērot šos līdzekļus, kā arī kas ir pamats, lai piemērotu pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļus.

Lai īstenotu praksē veiktās Civilprocesa likuma izmaiņas, 2014. gada 31. martā spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību", kuru pielikumā norādīta pieteikuma tiesai par pagaidu aizsardzību pret vardarbību veidlapa. Vienlaikus tika veikti grozījumi Krimināllikumā, ar kuriem Krimināllikumā tika iekļauts 168.1 pants "Nolēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību nepildīšana". Tādējādi tika izveidots normatīvais regulējums, lai personas, kuras pamatoti jūtas apdraudētas, varētu vērsties tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kā arī personām, kuras ļaunprātīgi nepilda nolēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, varētu piemērot atbildību.

Tāpat persona, kura vēršas tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ar savu parakstu apliecina, ka personas sniegtā informācija ir patiesa, pilnīga, sniegta pēc labākās sirdsapziņas, apzināti nepatiesas informācijas norādīšana var būt par pamatu personas saukšanai pie kriminālatbildības.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Linda Lielbriede
Numura tēma
Pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanas problēmjautājumi
1 komentāri
Liene Neimane
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību: cik efektīvs ir civilprocesuālais mehānisms
Daina Lepika
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesībsarga novērojumi par pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanu
Ilze Celmiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošana civilprocesā: problēmjautājumi
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību kā procesuāls aizsardzības līdzeklis civilprocesā pastāv jau no 2014. gada 31. marta, un šo gadu laikā ir gan mainījusies sabiedrības attieksme pret vardarbību kā sociālu parādību, gan ...
Kristīne Zemīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Lēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ietekme administratīvo lietu izskatīšanā
AUTORU KATALOGS