ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

8. Augusts 2023 /Nr.32 (1298)

Lēmuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību ietekme administratīvo lietu izskatīšanā
Kristīne Zemīte
Senāta Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece 

[1] Civilprocesā piemērojamam tiesiskās aizsardzības līdzeklim – pagaidu aizsardzība pret vardarbību – administratīvo lietu izskatīšanā nav tiešas ietekmes.

Tomēr lietās, kurās administratīvā tiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam (vecākiem), nereti kļūst nozīmīgi paralēlie civilprocesi par laulības šķiršanu, bērna dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes tiesību izmantošanu u.tml. Šajos procesos nereti ir piemēroti arī pagaidu pret vardarbību aizsardzības līdzekļi un personas, lai pamatotu savu pozīciju administratīvajā lietā, mēdz atsaukties uz šiem civillietās piemērotajiem aizsardzības līdzekļiem. Piemēram, lai pamatotu, ka vecāks ir vardarbīgs, tiek norādīts uz pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli, kur vecākam noteikts aizliegums tuvoties otram vecākam, bērnam, dzīvesvietai, kurā dzīvo otrs vecāks un bērns, vai jebkādā veidā sazināties ar vecāku un/vai bērnu.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Linda Lielbriede
Numura tēma
Pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanas problēmjautājumi
1 komentāri
Liene Neimane
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību: cik efektīvs ir civilprocesuālais mehānisms
Daina Lepika
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiesībsarga novērojumi par pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošanu
Edgars Nikels
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzības pret vardarbību institūts Latvijas tiesību sistēmā
2014. gada 31. martā spēkā stājās Civilprocesa likuma 30.5 nodaļa "Pagaidu aizsardzība pret vardarbību". Tādējādi, sākot ar minēto laiku, Civilprocesa likums reglamentē, kādās prasībās ir pieļaujams piemērot pagaidu aizsardzības ...
Ilze Celmiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzības pret vardarbību piemērošana civilprocesā: problēmjautājumi
Pagaidu aizsardzība pret vardarbību kā procesuāls aizsardzības līdzeklis civilprocesā pastāv jau no 2014. gada 31. marta, un šo gadu laikā ir gan mainījusies sabiedrības attieksme pret vardarbību kā sociālu parādību, gan ...
AUTORU KATALOGS