ŽURNĀLS Viedoklis

29. Augusts 2023 /Nr.35 (1301)

Ieskats Krimināllikuma Vispārīgās daļas attīstības procesā
Dr. habil. iur.
Uldis Krastiņš
Latvijas Universitātes emeritētais profesors 

Krimināllikumu (turpmāk – KL) Saeima pieņēma 1998. gada 17. jūnijā. Šogad kopš šī nozīmīgā notikuma apritēja 25 gadi. Nozīmīgo gadskārtu atzīmējot, šis īsais pārskats tiek veltīts noziedzīgu nodarījumu izdarījušās fiziskās personas vainai.

Kopš KL stāšanās spēkā 1999. gada 1. aprīlī vainas institūta reglamentācija šajā likumā, tās teorētiskais risinājums un praktiskā izpratne vienmēr ir bijusi Latvijas juristu un arī likumdevēja uzmanības centrā.

Kriminālatbildība ir bargākais juridiskās atbildības veids, jo tas saistīts ar personas brīvības un citu tiesību pašiem smagākajiem ierobežojumiem. Kriminālatbildība par personas izdarītu prettiesisku rīcību, kas izpaudusies darbības vai bezdarbības veidā, tiek noteikta KL, kurā likumdevējs paredzējis personas sodīšanu kriminālā kārtā, piedraudot ar attiecīgo sankciju par šajā likumā paredzētu prettiesisku rīcību, kas formulēta atbilstošajā normā (pantā, tā daļā vai punktā) noziedzīga nodarījuma sastāvā paredzētā veidā. Iepriekšminētie normatīvie noteikumi tad arī nosaka krimināltiesiskās normas aizliedzošo raksturu un prasību, lai katra norma tiktu formulēta pietiekami skaidri un saprotami gan normu piemērotājam, gan personai (subjektam), kurai tā tiek piemērota. Šajā sakarībā īpaši izvirzās prasība, lai, iekļaujot KL jaunu normu, to grozot vai papildinot jau esošo, tiktu izvērtēta tajā iekļautā aizlieguma (ierobežojuma) nepieciešamība, lietderība un samērīgums.

Šī raksta mērķis nav pievērsties kāda konkrēta KL jau paredzēta vai iekļaušanai tajā domāta noziedzīga nodarījuma atbilstībai šiem nosacījumiem.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ērika Gribonika
Skaidrojumi. Viedokļi
Tiešuma principa ierobežojumu kompensējošie mehānismi pirmstiesas kriminālprocesā (I)
1 komentāri
Santa Survila
Viedoklis
Tiesību uz vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem īstenošanas ierobežojumi bērnu ar invaliditāti vecākiem
Vadims Reinfelds
Skaidrojumi. Viedokļi
Procesa par noziedzīgi iegūtu mantu konstitucionālā uzraudzība
Dmitrijs Miņejevs
Skaidrojumi. Viedokļi
Ieskats tiesnešu ētikas vēsturē (1864–1995)
Vēl nesen tiesnešu ētisko uzvedību regulēja 1995. gadā pieņemtais "Latvijas tiesnešu ētikas kodekss", kurš 2021. gada 2. februārī tika aizstāts ar jaunu kodifikāciju.1 Lai arī 1995. gada kodeksu var uzskatīt par pirmo tiesnešu ...
Eduards Romans
Skaidrojumi. Viedokļi
Piespiedu līdzeklis kā tiesību normas konstituējošs elements Latvijas tiesiskajā sistēmā
Latvijas tiesiskajā sistēmā viens no kritērijiem, lai kādu priekšrakstu atzītu par tiesību normu, ir tā piemērojamības piespiešana no valsts puses.1 Piespiedu līdzekļi ir vitāla ikvienas tiesību sistēmas daļa, tomēr nav pamatoti ...
AUTORU KATALOGS