ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

12. Septembris 2023 /Nr.37 (1303)

Kas ir taisnīguma atjaunošana? Izlīgumu organizēšanas pieredze Valsts probācijas dienestā
Dr. sc. soc.
Anvars Zavackis
Valsts probācijas dienesta Darbības analīzes un attīstības departamenta Mācību un pētījumu nodaļas vadošais datu analīzes eksperts 

Pirmais, kas man rosināja pārdomas un iedvesmoja kļūt par taisnīguma atjaunošanas1 pieejas atbalstītāju, ir Nīla Kristija (Nils Christie) raksts "Konflikts kā īpašums".2 Redzot, cik bieži šis raksts tiek minēts citos zinātniskos rakstos, monogrāfijās un tīmekļvietnēs, kas sniedz informāciju par taisnīguma atjaunošanas pieeju un principiem, ir pamats uzskatīt, ka šis raksts ir iekļaujams (jau ir iekļauts) taisnīguma atjaunošanas "zelta kanonā".

Šis raksts turpina iedvesmot. Rakstā N. Kristijs izaicina lasītāju un apgalvo, ka valsts un valsti pārstāvošie tiesībsargājošo iestāžu profesionāļi ir piesavinājušies sociālo konfliktu vai likumpārkāpumu, bet cietušajam, kā arī citiem konfliktā iesaistītajiem tiek atņemtas tiesības lemt par konflikta risinājumu. N. Kristijs aizstāv viedokli, ka konfliktā iesaistītajām pusēm ir jāatdod šīs tiesības lemt par taisnīgu sociālā konflikta risinājumu. Iesaistīto pušu tiesības lemt par konflikta risinājumu un neitrālu, drošu apstākļu nodrošināšana dialogam starp konfliktā iesaistītajiem, kā arī tiem, kurus šis konflikts ietekmē, ir pamats, lai varētu tikt uzsākta taisnīguma atjaunošana. Šis ir sākuma punkts tam, lai rosinātu pārdomas par izlīguma procesu Latvijā, jo šis process starp cietušo un pāridarītāju ir viens no mūsu rīcībā esošajiem instrumentiem un praksēm, ko mēs ikdienā izmantojam taisnīguma atjaunošanai.

Pirmo reizi izlasīju šo rakstu gandrīz pirms divdesmit gadiem – 2007. vai 2008. gadā. Man bija gandarījums, ka Latvijā ir ieviests izlīgums – taisnīguma atjaunošanas pieejā balstīta prakse, kas sniedz dialoga iespēju starp cietušo un likumpārkāpēju. Kad iepazinos ar rakstu, izlīguma funkcija Valsts probācijas dienestā bija attīstības sākuma posmā.3 Kopš tā laika taisnīguma atjaunošanas principos balstītas prakses Latvijā ir attīstījušās un mainījušās. Tas mudināja mani aplūkot, kāda ir mūsu pieredze, ciktāl mēs Latvijā esam pavirzījušies uz priekšu ar taisnīguma atjaunošanas principos balstīto prakšu ieviešanu, kādi ir izaicinājumi un ieguvumi, veidojot no tradicionālās justīcijas atšķirīgu pieeju konflikta risināšanai un taisnīguma panākšanai.

Šī raksta sagatavošanai esmu izmantojis dažādu pētnieku publikācijas un institūciju mājaslapās pieejamo informāciju par taisnīguma atjaunošanu, kā arī esmu veicis intervijas ar taisnīguma atjaunošanas jomai pietuvinātiem ekspertiem Latvijā – izlīguma un brīvprātīgo darba organizēšanā iesaistītām personām, izlīguma sarunu vadītājiem. Turpmāk rakstā minētie konflikta risināšanas vai nerisināšanas gadījumi un piemēri ir notikuši Latvijā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte
Numura tēma
Kādēļ sabiedrībai ir nepieciešams atjaunojošais taisnīgums, un kā to veicināt
Šis žurnāla "Jurista Vārds" tematiskais laidiens tapis pēc Dr. iur. Andas Smiltēnas ierosinājuma un ar mērķi popularizēt Latvijas tiesībnieku saimē atjaunojošā taisnīguma (restorative justice) jeb, izmantojot nesen apstiprināto jauno ...
Anda Smiltēna, Natālija Laveniece-Straupmane
Skaidrojumi. Viedokļi
Restorative justice jeb koptaisnība: jēdziens, vēsture un mērķis
Aians D. Marders
Citu pieredze
Jaunā starptautiskā atjaunojošā taisnīguma sistēma: pārskats par triju gadu laikā sasniegto
Inga Putra
Skaidrojumi. Viedokļi
Izlīgšanas nozīme krimināllietas iztiesāšanā
Restorative justice jeb koptaisnība1 ir tiesību institūts, ar kura palīdzību, kriminālprocesā izlīgstot, tiek risināts konflikts starp personu, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, un šī nodarījuma rezultātā cietušo personu. ...
2 komentāri
Egils Levits
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Egils Levits
Latvijas Republikas īpašais pārstāvis starptautisko tiesību un valstu atbildības jautājumos. Bijis Latvijas Valsts prezidents, tiesnesis Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Eiropas Savienības Tiesā, kā arī pirmais tieslietu ministrs pēc ...
AUTORU KATALOGS