ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

19. Septembris 2023 /Nr.38 (1304)

Latvijas–Krievijas tiesiskās palīdzības līguma piemērošanas aspekti
Anastasija Jumakova
Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietniece 
Ilvars Turkopuls
Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktors 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumiem Nr. 474 "Tieslietu ministrijas nolikums" Tieslietu ministrija koordinē starptautisko sadarbību un atbilstoši kompetencei nodrošina Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi.1

Atbilstoši 1993. gada 3. februārī parakstītā Līguma starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās (turpmāk – Līgums) 4. pantam, sniedzot tiesisko palīdzību, līgumslēdzēju pušu iestādes savstarpēji sazinās caur Latvijas Republikas (turpmāk – Latvija) Ģenerālprokuratūru un Tieslietu ministriju.2

Attiecībā uz minēto institūciju kompetences nošķīrumu būtiski norādīt, ka Ģenerālprokuratūra ir centrālā iestāde kriminālprocesa pirmstiesas stadijas jautājumos, bet krimināllietas izskatīšanas laikā un visos citos Līguma piemērošanas jautājumos, kas tiks aprakstīti turpmāk, – Tieslietu ministrija.

Tieslietu ministrija kā centrālā iestāde kopš Līguma spēkā stāšanās 1995. gadā ir koordinējusi starptautisko sadarbību krimināllietu un civillietu ietvaros ar Līguma otru pusi. Minētais nozīmē, ka pēc Latvijas kompetento iestāžu lūgumu saņemšanas un izvērtēšanas Tieslietu ministrija nodrošina minēto lūgumu nodošanu Krievijas Federācijas (turpmāk – Krievija) Tieslietu ministrijai vai atsevišķos gadījumos Ārlietu ministrijai, izmantojot diplomātiskos kanālus.

Tāpat attiecīgi pēc Krievijas Tieslietu ministrijas tiesiskās palīdzības lūguma saņemšanas un izvērtēšanas, ja netiek atteikta tā izpilde, Tieslietu ministrija nosūta tos tālākai rīcībai attiecīgajai kompetentajai iestādei Latvijā.

Reaģējot uz ģeopolitisko situāciju un nosodot Krievijas iebrukumu Ukrainā, Tieslietu ministrija, īstenojot savu kompetenci starptautiskās tiesiskās sadarbības jomā un sniedzot tiesisko palīdzību Krievijas Tieslietu ministrijai, ir samazinājusi divpusējos kontaktus līdz nepieciešamajam minimumam un rūpīgi izvērtē katru tiesiskās palīdzības lūgumu, raugoties, vai konkrētajā gadījumā sadarbība ir Latvijas pusei kritiski nepieciešama.

Saeimas Ārlietu komisija 2023. gada 15. jūnijā nodeva parlamentam izskatīšanai likumprojektu "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanu".3

Raksta mērķis ir sniegt praktisku ieskatu starptautiskās tiesiskās sadarbības procesos starp Latvijas Tieslietu ministriju un Krievijas Tieslietu ministriju, sniedzot savstarpējo tiesisko palīdzību. Tāpat autori rakstā pievērsīsies jautājumam par tiesiskās palīdzības sniegšanas iespējām Līguma denonsēšanas gadījumā.

 

Tiesiskās palīdzības lūgumu apjoms un izpildes termiņi

2021. gada ietvaros kopumā Tieslietu ministrijā tika apstrādāti 1568 tiesiskās palīdzības lūgumi (šeit un turpmāk kopējā statistikā par konkrēto gadu ir saskaitīti gan tie tiesiskās palīdzības lūgumi, ko Latvija saņēmusi no Krievijas puses, gan tie, ko Latvija iesniegusi Krievijai).

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte
Numura tēma
Diskusija par Latvijas un Krievijas tiesiskās palīdzības līgumu: atstāt spēkā vai denonsēt  
6. septembrī notika juristu un tiesību politikas veidotāju diskusija par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas tiesiskās palīdzības līguma denonsēšanas nepieciešamību, iespējām un riskiem. Pasākumu rīkoja žurnāls "Jurista ...
Toms Krūmiņš, Lauris Liepa
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas–Krievijas tiesiskās palīdzības līguma denonsēšanas juridiskie aspekti un tā piemērošanas problemātika
Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā starptautiskajai sabiedrībai licis uzdot ne vienu vien jautājumu par politisko, ekonomisko, diplomātisko un arī tiesisko attiecību turpināšanu ar Krieviju. Latvija ar Krieviju ir noslēgusi vairākus ...
Sanita Pēkale
Skaidrojumi. Viedokļi
Apsverot Latvijas–Krievijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām izbeigšanu
Linda Damane, Indulis Šermukšnis
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas–Krievijas tiesiskās palīdzības līgums pārrobežu mantošanā
Mārtiņš Pētersons
Skaidrojumi. Viedokļi
Krievijas spriedumu atzīšana Latvijā
Saeima 2023. gada 22. jūnijā nodeva Saeimas Ārlietu komisijai likumprojektu, kas paredz denonsēt Latvijas un Krievijas 1993. gada 3. februārī parakstīto līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes ...
AUTORU KATALOGS