ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

19. Septembris 2023 /Nr.38 (1304)

Latvijas–Krievijas tiesiskās palīdzības līguma denonsēšanas juridiskie aspekti un tā piemērošanas problemātika
Ph.D.
Toms Krūmiņš
Zvērināts advokāts, ZAB "Cobalt" vecākais speciālists 
Lauris Liepa
Zvērināts advokāts, ZAB "Cobalt" vadošais partneris 

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā starptautiskajai sabiedrībai licis uzdot ne vienu vien jautājumu par politisko, ekonomisko, diplomātisko un arī tiesisko attiecību turpināšanu ar Krieviju. Latvija ar Krieviju ir noslēgusi vairākus desmitus divpusējo līgumu, tai skaitā 1993. gada 3. februāra līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās, kura denonsēšana šobrīd ir likumdevēja dienas kārtībā. Šajā viedoklī autori izvērtēs minētā līguma denonsēšanas juridiskos aspektus un dalīsies ar pieredzi tā piemērošanas problemātikā praksē.

Latvijas un Krievijas starpā noslēgto divpusējo līgumu darbības apturēšanas, pārtraukšanas vai denonsēšanas (atšķirības izklāstīsim tālāk) iespējamības jautājumi kļuva aktuāli drīz pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Šāda iespējamība sākotnēji tika vērtēta jau 2022. gada 20. aprīļa Saeimas Ārlietu komisijas sēdē.1 Neilgi pēc tam sekoja vairāku ar Krieviju noslēgto divpusējo vienošanos un arī līgumu darbības apturēšana.2

Šobrīd aktualizējies jautājums arī par 1993. gada 3. februāra līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās (turpmāk – Latvijas–Krievijas līgums) denonsēšanu. 2023. gada 22. jūnijā, 51 Saeimas deputātam balsojot "par",3 atbildīgajai Saeimas Ārlietu komisijai tika nodots izskatīšanai likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes lietās un krimināllietās denonsēšanu" (turpmāk – Likumprojekts).4

Latvijas–Krievijas līgums teju 30 gadus ir kalpojis un vēl joprojām kalpo kā galvenais instruments tiesiskās palīdzības nodrošināšanai jautājumos, kas skar abas tā līgumslēdzējpuses. Tas paredz dažādu procesuālo darbību izpildes noteikumus civilajās, ģimenes, kā arī krimināllietās. Līgums arī reglamentē jurisdikcijas, piemērojamo tiesību un spriedumu atzīšanas un izpildes jautājumus.

Šajā rakstā vērtēsim Latvijas–Krievijas līguma denonsēšanas juridiskos aspektus, kā arī aprakstīsim līguma piemērošanas prakses gadījumus, kas spilgti apliecina nepieciešamību kritiski raudzīties uz Krievijā taisītu spriedumu atzīšanu un izpildi Latvijā.

 

1. Latvijas–Krievijas līgums – denonsēt, apturēt darbību vai nesniegt tiesisko palīdzību?

Jautājumi, kas skar valstu starpā noslēgtu starptautisko līgumu (konvenciju) ievērošanu, piemērošanu un iztulkošanu, galvenokārt regulēti 1969. gada Vīnes konvencijā par starptautisko līgumu tiesībām (turpmāk – Vīnes konvencija).5 Saskaņā ar Vīnes konvencijas 26. pantu "katrs spēkā esošs līgums ir saistošs tā dalībniekiem un ir pildāms godprātīgi". Tomēr Vīnes konvencija paredz arī noteikumus, kuriem izpildoties valstu starpā noslēgtu starptautisko līgumu darbība var tikt pārtraukta vai apturēta (Vīnes konvencijas trešā nodaļa, 54. pants et seq).

Autoru ieskatā, Krievijas īstenotais iebrukums Ukrainā un starptautisko tiesību principiem klajā pretrunā esošā karadarbība citā suverēnā valstī ir pamats Latvijas–Krievijas līguma darbības pārtraukšanai vai vismaz apturēšanai, kā arī atteikumam sniegt tiesisko palīdzību saskaņā ar minētā līguma noteikumiem, ja likumdevējs to tomēr nolemj atstāt spēkā. Līguma darbības pārtraukšana vai apturēšana tiesiski būtu visnoteiktākais risinājums. Tiesiskās palīdzības nesniegšana saskaņā ar minētā līguma noteikumiem savukārt būtu katrā situācijā atsevišķi vērtējama rīcība, tomēr šāda pieeja radītu būtiskus interpretācijas un attiecīgi arī tiesiskās nenoteiktības riskus.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte
Numura tēma
Diskusija par Latvijas un Krievijas tiesiskās palīdzības līgumu: atstāt spēkā vai denonsēt  
6. septembrī notika juristu un tiesību politikas veidotāju diskusija par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas tiesiskās palīdzības līguma denonsēšanas nepieciešamību, iespējām un riskiem. Pasākumu rīkoja žurnāls "Jurista ...
Sanita Pēkale
Skaidrojumi. Viedokļi
Apsverot Latvijas–Krievijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām izbeigšanu
Anastasija Jumakova, Ilvars Turkopuls
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas–Krievijas tiesiskās palīdzības līguma piemērošanas aspekti
Linda Damane, Indulis Šermukšnis
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas–Krievijas tiesiskās palīdzības līgums pārrobežu mantošanā
Mārtiņš Pētersons
Skaidrojumi. Viedokļi
Krievijas spriedumu atzīšana Latvijā
Saeima 2023. gada 22. jūnijā nodeva Saeimas Ārlietu komisijai likumprojektu, kas paredz denonsēt Latvijas un Krievijas 1993. gada 3. februārī parakstīto līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civillietās, ģimenes ...
AUTORU KATALOGS