ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

26. Septembris 2023 /Nr.39 (1305)

Kā prokuratūra tiecas uz krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu
Arvīds Kalniņš
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokurors 

Prokuratūras darbības stratēģijā 2022.–2027. gadam kā viena no prokuratūras centrālajām prioritātēm kriminālprocesa īstenošanā ir noteikta kvalitāte. Lai pēc iespējas pilnīgāk realizētu šo prioritāti, prokuratūrā ir iedzīvināti un par prokuratūras ikdienu jau kļuvuši vairāki kvalitātes kontroles un uzlabošanas mehānismi, un uz tiem uzmanība vērsta šajā rakstā.

Kriminālprocesa kvalitāte un tā virzības savlaicīgums prioritātes principa kontekstā

Atbilstoši Kriminālprocesa likuma (turpmāk – KPL) 1. pantā noteiktajam kriminālprocesuālo tiesību pamatmērķis ikvienā kriminālprocesā ir nodrošināt tajā efektīvu Krimināllikuma (turpmāk – KL) normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē. Sasniedzot šo mērķi, tiek nodrošināta krimināltiesību sistēmas taisnīga un efektīva darbība, sabiedrības kopumā un ikviena tās locekļa aizsardzību līdzsvarojot ar personu, kurām ir tiesības uz aizstāvību, tiesībām. Taisnīgs krimināltiesisko attiecību noregulējums ietver tādu materiālo un procesuālo normu piemērošanu, kas balstās uz cilvēka pamattiesību ievērošanu, pienācīgu pierādījumu iegūšanu, to nostiprināšanu un tiesībām uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, proti, bez neattaisnotas novilcināšanas.

Lai nodrošinātu krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu, kriminālprocesa kvalitātei un tā virzības savlaicīgumam jāiet roku rokā.

Pēdējo gadu laikā gan ārējā tiesiskajā regulējumā ir izdarīti vairāki grozījumi, kas vērsti uz kriminālprocesa efektivitātes nodrošināšanu, gan arī prokuratūras ietvaros kopumā veikti būtiski pasākumi pirmstiesas kriminālprocesu kvalitātes un to virzības efektivitātes veicināšanai.

Ar 2023. gada 15. jūnijā Saeimas pieņemto likumu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kas stājās spēkā 2023. gada 15. jūlijā, KPL 14. panta trešajā daļā skaidri izteiktā prioritārā secībā uzskaitīti visi tie kriminālprocesi, kuriem ir priekšrocība saprātīga termiņa nodrošināšanā salīdzinājumā ar pārējiem kriminālprocesiem, tajā pašā laikā minētā panta ceturtajā daļā saglabājot jau iepriekš noteikto principu, ka kriminālprocesam pret nepilngadīgu personu saprātīga termiņa nodrošināšanā ir priekšrocība salīdzinājumā ar līdzīgiem kriminālprocesiem pret pilngadīgu personu. Turklāt ar izdarītajiem grozījumiem realizēts mērķis, kas vērsts uz procesuālās aizsardzības nodrošināšanu un stiprināšanu ne tikai nepilngadīgajiem cietušajiem, bet ikvienai pilngadīgai personai, kura cietusi no vardarbības vai vardarbības piedraudējuma ģimenē.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Numura tēma
Kāda ir prokuratūras loma un funkcijas Latvijas tiesiskajā sistēmā
Šī tematiskā "Jurista Vārda" iznākšanas diena sakrīt ar Latvijas Republikas prokuratūras pastāvēšanas 33. gadadienu, jo par šīs institūcijas sākumpunktu tiek uzskatīts 1990. gada 26. septembris, kad Latvijas Republikas Augstākā ...
Sannija Matule, Linda Lielbriede
Intervija
Ģenerālprokurors: prokurora pieejai un domāšanai ir jābūt tādai pašai kā tiesnesim  
Ģenerālprokurors Juris Stukāns šajā amatā ir jau vairāk nekā trīs gadus – kopš 2020. gada 12. jūlija, un šajā statusā šī ir viņa pirmā intervija "Jurista Vārdā". Viņš bija viens no astoņiem šī amata kandidātiem un kā ...
Māris Leja
Skaidrojumi. Viedokļi
Aktualitātes OECD rekomendāciju izpildē korupcijas apkarošanā
Vineta Zvirbule
Skaidrojumi. Viedokļi
Paveiktais nodokļu noziegumu apkarošanas sfērā
Jānis Omuls
Skaidrojumi. Viedokļi
Cīņa pret valsts amatpersonu noziedzīgiem nodarījumiem
Ar ģenerālprokurora 2020. gada 9. novembra pavēli tika nodibināta specializēta prokuratūra – Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra, kuras kompetencē nodota izmeklēšanas uzraudzība, ...
AUTORU KATALOGS