ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

3. Oktobris 2023 /Nr.40 (1306)

Teritorialitātes princips krimināltiesībās, nosakot darbības un bezdarbības vietu
Māris Leja
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors 

Autora iepriekšējā publikācijā, kas veltīta teritorialitātes principam krimināltiesībās1 (Krimināllikuma 2. pants), tika pamatots viedoklis, ka: noziedzīgs nodarījums ir uzskatāms par izdarītu gan vietā, kur vainīgais veic darbību vai bezdarbības gadījumā – neveic darbību, gan vietā, kur iestājas sekas; jurisdikcijas piemērošanai ir pietiekoši, ja valsts teritorijā izdarīta daļa no noziedzīgā nodarījuma (daļa no darbībām vai bezdarbības vai daļa no sekām).

Šajā publikācijā, pamatojoties uz Vācijas, Austrijas un Šveices tiesību teoriju un praksi, sīkāk aplūkota nodarījuma (darbības, bezdarbības) izdarīšanas vieta. Šai vietai īpaša nozīme ir formāla sastāva noziedzīgos nodarījumos, jo sekas nav to elements. Tāpēc, piemērojot teritorialitātes principu, parasti tās netiek ņemtas vērā, pat ja tādas ir iestājušās.

Šajā publikācijā apkopotajām atziņām ir būtiska nozīme, arī piemērojot Kriminālprocesa likuma 443. panta pirmo daļu, kas reglamentē krimināllietu piekritību Latvijas tiesām pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vietas.

 

Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas stadija

Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietas noteikšanā pamatā nozīme ir darbībām, kas veido noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi.2 Ja noziedzīga nodarījuma sastāvu veido vairākas darbības, ir iespējamas vairākas izdarīšanas vietas.3

Saskaņā ar valdošo viedokli darbības izdarīšanas vietu nosaka pēc vainīgā atrašanās vietas noziedzīgās darbības veikšanas momentā.4 Vieta, kur noziedzīgā nodarījuma subjekts ir rīkojies, ir vieta, kur viņš realizējis vienu no noziedzīgā nodarījuma sastāva elementiem.5 Piemēram, ja maldināšana krāpšanā ir izdarīta rakstiskā formā, viena no izdarīšanas vietām ir vieta, kur izdarītājs ir nosūtījis attiecīgo (maldinoša satura) vēstuli.6 Šī darbība iezīmē krāpšanas objektīvās puses izpildes (viltus pielietošanas) sākumu. Internetā izdarītos noziedzīgos nodarījumos tā ir vieta, kur fiziski atradās persona momentā, kad internetā ievietoja noziedzīga satura materiālu.7

Ir pietiekoši, ja iekšzemē ir izdarītas dažas no noziedzīgā nodarījuma sastāvā ietilpstošajām darbībām vai pat tikai viena no tām.8 Ja noziedzīgs nodarījums vismaz daļēji ir izdarīts iekšzemē, tas visos aspektos uzskatāms par izdarītu šeit.9 Turklāt teritorialitātes principa piemērošanai nav nozīmes, vai noziedzīgais nodarījums ir sodāms pēc tās valsts likuma, kurā izdarīta pārējā tā daļa.10

 

Sagatavošanās un mēģinājuma stadija

Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietas noteikšanā nozīme ir arī darbībām, kas ir sagatavošanās noziegumam vai tā mēģinājums, ja vien attiecīgās stadijas ir kriminālsodāmas. Tas nozīmē, ka, piemērojot teritorialitātes principu, noziedzīgs nodarījums ir uzskatāms par izdarītu iekšzemē arī tad, ja:

  • tas šeit ir uzsākts (mēģinājuma vai sagatavošanās stadijā) un pārtraukts,11 ja vien attiecīgā stadija ir kriminālsodāma;
  • tas šeit ir uzsākts (mēģinājuma vai sagatavošanās stadijā), bet turpināts (pabeigts vai pārtraukts) ārvalstī, pie nosacījuma, ja attiecīgā stadija iekšzemē (sagatavošanās12 vai mēģinājums)13 ir kriminālsodāma.

Piemēram, persona ir sodāma saskaņā ar iekšzemes likumu, ja iekšzemē ir izdarīts vienīgi nepabeigts nozieguma mēģinājums, bet pabeigta mēģinājuma stadiju tas sasniedzis ārvalstī.14

Par darbībām sagatavošanās stadijā Vācijas Federālā Augstākā tiesa ir skaidrojusi, ka, neskaitot darbības, kas veido noziedzīga nodarījuma sastāvu vai tā mēģinājumu, par rīcību, kas iegūst nozīmi izdarīšanas vietas noteikšanā, var būt darbības sagatavošanās stadijā, ja vien tās ir kriminālsodāmas.

Konkrētajā gadījumā apsūdzētais šādas darbības bija veicis Vācijā, vienojoties ar liecinieku par apdrošināšanas krāpšanas izdarīšanu. Ņemot vērā, ka apdrošināšanas krāpšana (StGB 265. pants) pēc klasifikācijas ir noziegums, minētā noziedzīgā vienošanās ir sodāma patstāvīgi (StGB 30. panta otrā daļa).

Tas, ka šajā gadījumā šo noziedzīgo vienošanos nevar sodīt atsevišķi, jo tā "atkāpjas" norunātā nozieguma izdarīšanas "priekšā" (subsidiaritāte), neatņem tai nozieguma izdarīšanas vietas raksturu. Ja noziegums būtu pārtraukts sagatavošanās stadijā, šaubas par izdarīšanas vietu iekšzemē nerastos. Tas, ka noziedzīgā vienošanās bija ne tikai panākta, bet arī īstenota, nevar "atcelt" izdarīšanas vietu, kurai reiz jau ir likts pamats. Noziedzīgās vienošanās izpilde var tikai "pievienot" vēl vienu izdarīšanas vietu, proti, norunātā nozieguma izdarīšanas vietu.15

Citā lietā Vācijas Federālā Augstākā tiesa precizēja, ka minētā pieeja nav piemērojama tiem gadījumiem, kad darbības, kas pēc sava rakstura ir sagatavošanās noziegumam, ir atzītas par patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu. Šāda noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vieta (piemēram, viltota dokumenta izgatavošanas vieta) nav vēlāk sekojošā noziedzīgā nodarījuma (piemēram, viltota dokumenta izmantošanas un krāpšanas) izdarīšanas vieta.16 Nosakot noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vietu, nav nozīmes arī vietai, kurā persona atradusies, kad nolēmusi to izdarīt.17

 

Darbības pēc noziedzīga nodarījuma pabeigšanas (juridiskajā nozīmē)

Noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietas noteikšanā nozīme ir arī darbībām, kas veiktas starplaikā starp noziedzīgā nodarījuma juridisko un faktisko pabeigšanu. Līdz ar to tas ir uzskatāms par izdarītu iekšzemē arī tad, ja juridiskajā nozīmē ir pabeigts ārvalstī, bet faktiski noslēdzies iekšzemē.

Atšķirība starp juridisko un faktisko pabeigšanu ir šāda:18 noziedzīgs nodarījums juridiskajā nozīmē (formāli) ir pabeigts, ja ir izpildījušās visas konkrētā noziedzīgā nodarījuma pazīmes. Savukārt faktiski (materiāli) tas ir pabeigts tikai tad, kad ir pabeigta vai pārtraukta arī pati noziedzīgā rīcība. Abi šie momenti var nesakrist, jo pēc tam, kad noziedzīgais nodarījums ir pabeigts juridiskajā nozīmē, vainīgais var turpināt rīkoties noziedzīgā nodarījuma sastāvam raksturīgā veidā, radot apdraudējumu vai nodarot papildu kaitējumu.

Piemēram, transportlīdzekļa vadīšana alkohola ietekmē (Krimināllikuma 262. pants) juridiskajā nozīmē ir pabeigta līdz ar brauciena uzsākšanu, taču faktiski tā ir pabeigta ar paša brauciena noslēgumu. Līdz ar to, ja šāds brauciens ir uzsākts ārvalstī (tātad noziedzīgs nodarījums juridiskajā nozīmē ir pabeigts šeit), bet turpināts iekšzemē, kopumā tas, pamatojoties uz teritorialitātes principu, ir pakļauts iekšzemes tiesību aktiem.

Vācijas juridiskajā literatūrā šī ideja ir izteikta šādi: par patstāvīgu izdarīšanas vietu ir uzskatāma arī tāda vieta, kurā pēc noziedzīgā nodarījuma juridiskās pabeigšanas izdarītājs rīkojas noziedzīgā nodarījuma sastāvam raksturīgā veidā, turpinot vai pat pastiprinot uzbrukumu attiecīgajam tiesību labumam, ja vien tas nav vērsts vienīgi uz noziedzīgā nodarījuma slēpšanu.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ivars Kronis
Skaidrojumi. Viedokļi
Drošības nauda dzīvojamās telpas īrē
Dzīvojamo telpu īres likumā (turpmāk – DzTĪL) ir regulēts viens no saistību pastiprinājumiem – drošības nauda, tādējādi šī pētījuma mērķis ir DzTĪL 12. pantā "Drošības nauda" ietvertā tiesiskā regulējuma vispusīga ...
Uldis Krastiņš
Notikums
ANO Starptautiskajā tiesā Hāgā Latvija un vēl 31 valsts sniedz apsvērumus trešās puses statusā  
Ukrainas konflikts ar Krieviju pirmām kārtām ir militārs. Tomēr Ukraina šo konfliktu jau vairākus gadus ir ievirzījusi juridiskā plāksnē, tostarp ceļot prasības pret Krievijas Federāciju ANO Starptautiskajā tiesā.1 18. septembrī ...
Andrejs Stupins, Gatis Bārdiņš
Notikums
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpilde veido Eiropas kopīgās identitātes kodolu
21. septembrī Rīgā norisinājās viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā pasākumiem – starptautiska konference "Tiesu varas loma Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildē". Konferenci rīkoja Satversmes ...
Dina Gailīte
Redaktora sleja
"Jurista Vārds" – tavs kompass vienmēr mainīgajā tieslietu pasaulē
Jurista Vārds
Tiesību politika
Valsts prezidents rosina bargākus sodus par noziegumiem pret valsti
Pirmo reizi izmantojot savas likumdošanas iniciatīvas tiesības, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir sagatavojis un pagājušonedēļ, 27. septembrī, iesniedzis Saeimai izskatīšanai likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", rosinot ...
AUTORU KATALOGS