ŽURNĀLS Redaktora sleja

19. Marts 2024 /Nr.12 (1330)

Prokuroru priekšraksti joprojām publiski pilnībā nav pieejami

Nesen ir publiskots ģenerālprokurora gadskārtējais ziņojums par pērn paveikto un šī gada darbības prioritātēm. No šī pārskata skaidri izriet, ka arī aizvadītajā gadā apņēmīgi ticis turpināts iepriekš jau uzņemtais kurss, aizvien kāpinot pašā prokuratūrā pabeigto kriminālprocesu skaitu. Nu to jau ir par desmit procentiem vairāk nekā tiesai nodoto krimināllietu.

Pārskatā redzams, ka 2023. gadā prokuratūrā kopumā pabeigti 9886 kriminālprocesi, tostarp 45 % šo gadījumu krimināllieta nodota tiesai, bet vairums jeb 55 % pabeigti prokuratūrā. Analizējot statistiku, tendences ir ļoti skaidras – pēdējo trīs gadu nogrieznī būtiski ir pieaudzis prokuratūrā pabeigto kriminālprocesu skaits, bet tādu gadījumu, kas noslēgušies ar priekšrakstu par sodu, pieaugums iepretim 2021. gadam ir jo īpašs un sasniedzis pat 54 %.1 Skaitliskā izteiksmē no 5424 prokuratūrā pabeigtajiem kriminālprocesiem ar priekšrakstu par sodu pērn noslēgušies 4945, 2022. gadā tādu bija 4742, bet 2021. gadā – 3210. Tādējādi pēdējo trīs gadu laikā ar priekšrakstu par sodu prokuratūrā kopumā ir pabeigti 12 897 kriminālprocesi. Ņemot vērā šo apjomu, gribas pakavēties pie jautājuma par priekšrakstu par sodu publisko pieejamību.

Savulaik bija daudz diskusiju un argumentu par tiesu nolēmumu publisku un ērtu pieejamību un tās būtiskumu tiesiskā valstī. Šodien tas jau ir tik pašsaprotami, ka par to vairs pat nerunā, un tiesu nolēmumu publiskā pieejamība nav problēma. Diemžēl to pašu nevar attiecināt uz prokuroru priekšrakstiem par sodu. Proti, šiem pēdējo triju gadu priekšrakstiem – nepilniem 13 tūkstošiem – anonimizēto nolēmumu datubāzes meklētājs e-lietas portālā par attiecīgo periodu pretim liek sarakstu ar 3728 vienībām, bet vispār līdz 2024. gada 11. martam – 4183. Tādējādi publiski pieejamais šo priekšrakstu apjoms kopumā vēl krietni iepaliek pat no 2023. gadā pieņemto skaita. Lai gan pagājušogad intervijā "Jurista Vārdam" ģenerālprokurors apgalvoja, ka ir nodrošināta visu kopš 2023. gada 1. janvāra pieņemto priekšrakstu par sodu pieejamība portālā elieta.lv, no datubāzes lietotāja pozīcijām pagaidām prakse gan rāda ko citu. Un to apliecina arī pašas prokuratūras pēc pieprasījuma sniegtā informācija.

Proti, saskaņā ar ģenerālprokurora rīkojumu, sākot ar 2023. gadu, visi prokuroru pieņemtie gala nolēmumi, tai skaitā priekšraksti par sodu, ir pakļaujami anonimizācijai Prokuratūras informācijas sistēmā un pēc publicēšanas Elektronisko lietu katalogā (ELK) ir pieejami e-lietas portālā, nodrošinot Kriminālprocesa likuma 375. panta otrās daļas izpildi. Pēc prokuratūras sniegtajām ziņām, ELK 2023. gadā ir publicēti 3492 priekšraksti par sodu, un tas ir apmēram pusotrs tūkstotis mazāk, nekā tādu bijis. Diemžēl neizdevās uzzināt, ar ko tas izskaidrojams un vai un kad ir sagaidāmi pārējie.

Prokuratūras iekšējos normatīvajos aktos nav noteikts termiņš, cik ātri pēc nolēmuma spēkā stāšanās tas ir publiskojams. Tādēļ starp 2024. gadā datubāzē aptuveni pieciem simtiem publicēto priekšrakstu var atrast arī 2023. gada dokumentus, bet to nav tik daudz. Tiesa, ir daudz tādu gadījumu, kad nolēmuma publicēšanas datums sakrīt ar tā pieņemšanas datumu vai ir tuvu tam. Tāpēc ir arī pozitīvas ziņas, tomēr iesaistītajiem ir jārod atbildes, kādu iemeslu dēļ un kurā posmā kavējas visu spēkā esošo aktuālo priekšrakstu publiskā pieejamība. Turklāt atlasītajos sarakstos ir konstatējamas arī kļūmes un atlase pēc visiem kritērijiem pilnvērtīgi nedarbojas.

Prokuratūra paskaidroja, ka tā atbild par anonimizētā nolēmuma saturu un šim kvalitātes aspektam regulāri tiek veltīta uzmanība, bet tā neveic datu atlases kvalitātes monitoringu e-lietas portālā. Šis jautājums jeb ELK publicēto prokurora gala nolēmumu pieejamība un meklēšana pēc portālā esošajiem atlases kritērijiem ir Tiesu administrācijas pārziņā. Pēc "Jurista Vārda" izrādītās intereses tai tikšot lūgts izvērtēt anonimizēto nolēmumu meklētāja/pārlūka darbību.

Ja priekšraksti par sodu tik mērķtiecīgi kļūst par dominējošo izvēli krimināltiesisko attiecību taisnīgam noregulējumam, tad arī to publiskai pieejamībai un tās proporcijai pret faktisko skaitu pienākas lielāka uzmanība.


RAKSTA ATSAUCES /

1. Latvijas Republikas ģenerālprokurora ziņojums par 2023. gadā paveikto un 2024. gada darbības prioritātēm, 12.–13. lpp. Pieejams: https://prokuratura.lv/media/gallery/Gener%C4%81lprokurora_zinojums_2023.pdf

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Matule S. Prokuroru priekšraksti joprojām publiski pilnībā nav pieejami. Jurista Vārds, 19.03.2024., Nr. 12 (1330), 2.lpp.
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Intervija
Arī tiesību zinātnē ir jānojauc domāšanas un fiziskās barjeras
Ir aizritējis nedaudz vairāk par mēnesi, kopš Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) darbu ir sākusi tās jaunizveidotā Sociālo zinātņu fakultāte (turpmāk – SZF), kurā ir apvienotas trīs līdzšinējās – Juridiskā, ...
Gatis Bārdiņš
Notikums
Starptautiskā konferencē diskutē par kopējām Eiropas vērtībām, nacionālo konstitucionālo identitāti un Eiropas konsensu  
1. martā norisinājās Satversmes tiesas starptautiskā konference "Konstitucionālo tiesu loma Eiropu vienojošo kopējo vērtību konkretizācijā". Konference tika rīkota par godu divdesmitajai gadskārtai, kopš Latvija ir Eiropas Savienības ...
Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Atbildētāji prasībās par dalībnieku sapulču lēmumu apstrīdēšanu
Ekonomisko lietu tiesas kompetencē ietilpst strīdi par dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Jau kopš tiesas izveidošanas brīža gan tiesai, gan arī prasītājiem nereti aktuāls ir bijis jautājums, vai ...
1 komentāri
Ilona Kronberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Kara kriminoloģija
Klasiskā izpratnē kriminoloģija pētī noziedzību, kas ir sociāla parādība, un šis fakts jautājumus nerada. Tiek uzskatīts, ka noziedzībai nav vienas konkrētas definīcijas, jo tā ir nepārtrauktā attīstībā līdz ar sabiedrību. ...
1 komentāri
Kristiāna Purva
Skaidrojumi. Viedokļi
Konkrētā tirgus definēšana: jaunumi un izaicinājumi konkurences tiesībās
Tirgus definēšana ir viens no pirmajiem un svarīgākajiem soļiem, vērtējot uzņēmuma rīcības atbilstību konkurences tiesībām. Lai veicinātu šī procesa caurredzamību un tiesisko noteiktību, Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) ...
AUTORU KATALOGS