ŽURNĀLS Intervija

19. Marts 2024 /Nr.12 (1330)

Arī tiesību zinātnē ir jānojauc domāšanas un fiziskās barjeras
Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekāne Ph.D. Karina Palkova intervijā "Jurista Vārdam"
Sannija Matule
Žurnāla "Jurista Vārds" galvenā redaktora vietniece 
Foto: Alīna Kļaviņa

Ir aizritējis nedaudz vairāk par mēnesi, kopš Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) darbu ir sākusi tās jaunizveidotā Sociālo zinātņu fakultāte (turpmāk – SZF), kurā ir apvienotas trīs līdzšinējās – Juridiskā, Komunikācijas un Eiropas studiju – fakultātes. Tās dekāne Ph.D. Karina Palkova iepriekš bijusi RSU Juridiskās fakultātes prodekāne un joprojām ir praktizējoša zvērināta advokāte, un jaunās fakultātes organizatoriskais modelis, attīstības stratēģija un arī ambīcijas lielā mērā ir viņas redzējums par to, kurp un kā turpmāk virzīt tai piederīgo akadēmisko saimi, zinātni un pētniecību. Sarunā ar "Jurista Vārdu" K. Palkova skaidri pauž apņemšanos nojaukt līdz šim ierastās domāšanas un fiziskās barjeras, lai fakultāte kļūtu par sociālo zinātņu ekselences centru pat Baltijas mērogā. Viņasprāt, līdzi laikam ir jāmainās arī tiesību zinātnei, un arī šim virzienam jaunajā modelī ir atvēlēta ievērojama loma. Intervijā K. Palkova atklāj, kā plānots sasniegt šo mērķi un ko prasa šādu pārmaiņu ieviešana un vadība. Interesanti, ka jaunās dekānes pašas dzīves plāns ir sastādīts līdz pat 68 gadu vecumam, bet šā brīža amats tajā nebija ierakstīts. Viņa gan to saredz kā labu iespēju ceļā uz nākamo plāna punktu, nevis novirzīšanos no tā.

Nākotne pieder starpdisciplinaritātei

Šā gada 6. februārī ar krāšņu pasākumu RSU tika atklāta jaunizveidotā Sociālo zinātņu jeb, kā paši formulējāt, lielo jautājumu fakultāte. Kādi apstākļi un apsvērumi pamudināja RSU izšķirties par labu šādas apvienotās fakultātes izveidei?

Modernās tendences uzskatāmi rāda, ka šobrīd sabiedrībai svarīgos jautājumus jau vairs nerisinām vienas nozares ietvaros. Piemēram, arī jurisprudencē bieži vien problēmas pēc būtības vairs nevar atrisināt tikai ar tiesību palīdzību, jo klāt nāk vēl arī dažādi sociālekonomiskie, demogrāfiskie un citi apstākļi. Tāpēc saskatījām spēku katrā atsevišķajā nozarē un vienlaikus potenciālu tajā, ka, tās apvienojot, varam kļūt kopumā spēcīgāki. Tagad RSU topošie juristi, komunikācijas un starptautisko attiecību speciālisti, politologi, psihologi ir kā viena liela sociālo zinātņu bloka ģimene.

Mums katram ir ko mācīties citam no cita. Vairs nenodalīsim, bet savedīsim kopā juristus ar komunikācijas speciālistiem, jo arī juristiem ir jāprot komunicēt – runāt tiesas zālē, skaidrot pieņemtos lēmumus vai nolēmumus, sarunāties ar žurnālistiem vai sabiedrību kopumā. Bez šaubām, arī šīs prasmes tāpat jau ir juristu studiju programmā, tomēr komunikācijas jomas speciālisti uz to visu raugās no cita skatpunkta. Tāpēc pārmaiņas faktiski stimulēja arī šīs modernās tendences un starpdisciplinaritāte.

Otrs būtisks pamudinājums uz pārmaiņām bija studentu attieksme pret studiju procesu. Piemēram, jurisprudences studentiem ir tiesas sēžu izspēļu zāle, kriminālistikas laboratorija, taču arī uzņēmējdarbības jomas studenti izrādīja interesi par dalību simulētajās tiesas sēdēs, sakot: esam topošie uzņēmēji, un arī mums nākotnē var būt juridiska rakstura problēmas, kuru risināšanā noderētu vismaz priekšstats par tiesvedības procesu. Arī komunikācijas speciālistiem interesēja topošajiem juristiem paredzētā infrastruktūra, un otrādi. Tādēļ soli pa solim arī sapratām, ka šādi varam izveidot spēcīgu starpdisciplināru studiju modeli.

Arī Latvijas Universitātē tika lemts par reorganizāciju, bet Juridiskā fakultāte palika pati par sevi, un bija iebildumi pret tās izzušanu. Vai RSU lēmums par fakultāšu apvienošanu nāca bez grūtībām un fakultātes nemaz necīnījās par iespēju palikt atsevišķi?

Mēs visi apzināti esam izvēlējušies strādāt un būt šeit, Rīgas Stradiņa universitātē. Līdz ar to es personīgi uzskatu, ka cīņai nav vietas, jo mums visiem ir viens mērķis – lai mums ir kvalitatīvas mācības, lai mums ir vairāk studentu, lai mēs esam zinātnes universitāte.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Gatis Bārdiņš
Notikums
Starptautiskā konferencē diskutē par kopējām Eiropas vērtībām, nacionālo konstitucionālo identitāti un Eiropas konsensu  
1. martā norisinājās Satversmes tiesas starptautiskā konference "Konstitucionālo tiesu loma Eiropu vienojošo kopējo vērtību konkretizācijā". Konference tika rīkota par godu divdesmitajai gadskārtai, kopš Latvija ir Eiropas Savienības ...
Kaspars Vecozols, Aivars Latkovskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Atbildētāji prasībās par dalībnieku sapulču lēmumu apstrīdēšanu
Ekonomisko lietu tiesas kompetencē ietilpst strīdi par dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Jau kopš tiesas izveidošanas brīža gan tiesai, gan arī prasītājiem nereti aktuāls ir bijis jautājums, vai ...
1 komentāri
Ilona Kronberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Kara kriminoloģija
Klasiskā izpratnē kriminoloģija pētī noziedzību, kas ir sociāla parādība, un šis fakts jautājumus nerada. Tiek uzskatīts, ka noziedzībai nav vienas konkrētas definīcijas, jo tā ir nepārtrauktā attīstībā līdz ar sabiedrību. ...
1 komentāri
Kristiāna Purva
Skaidrojumi. Viedokļi
Konkrētā tirgus definēšana: jaunumi un izaicinājumi konkurences tiesībās
Tirgus definēšana ir viens no pirmajiem un svarīgākajiem soļiem, vērtējot uzņēmuma rīcības atbilstību konkurences tiesībām. Lai veicinātu šī procesa caurredzamību un tiesisko noteiktību, Eiropas Komisija (turpmāk – Komisija) ...
Liene Neimane
Atsaucoties uz publicēto
Turpinot diskusiju par vienošanās procesu, nosacītu notiesāšanu aizstājot ar probācijas uzraudzību
AUTORU KATALOGS