ŽURNĀLS Tiesību politika

14. Maijs 2024 /Nr.20 (1338)

Pieņemts jauns regulējums digitālo platformu darbam ES
Nataļja Preisa
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte 

2024. gada 24. aprīlī Eiropas Parlaments apstiprināja Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā (turpmāk – Direktīva).1 Direktīvas priekšlikumu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) likumdevēji skatīja vairāk nekā divus gadus,2 un panāktais rezultāts iezīmē spēju tiesiski regulēt darba tiesību novitātes un jaunas nodarbinātības formas.

Direktīvas mērķis ir uzlabot darba apstākļus personām, kas veic platformu darbu, nodrošinot pareizu viņu nodarbinātības statusa noteikšanu, veicinot pārredzamību, taisnīgumu, cilvēka veiktu pārraudzību, drošību un pārskatatbildību algoritmiskajā pārvaldībā platformu darbā, tostarp pārrobežu situācijās.3 Direktīva attiecas uz digitālajām darba platformām neatkarīgi no to uzņēmējdarbības veikšanas vietas un neatkarīgi no piemērojamiem tiesību aktiem.4

Direktīva ievieš digitālo darba platformu un platformu darba definīcijas, kā arī paredz dalībvalstīm pienākumu ieviest atbilstošas procedūras, lai pārbaudītu un nodrošinātu personu, kas veic platformu darbu, nodarbinātības statusa pareizu noteikšanu.

Lai fiziska vai juridiska persona, kas sniedz pakalpojumus, kvalificētos par digitālā darba platformu, tai ir nepieciešams atbilst visām (nevis dažām) šīm prasībām:

a) pakalpojumu vismaz daļēji nodrošina attālināti, izmantojot elektroniskos līdzekļus, piemēram, tīmekļa vietni vai mobilo lietotni;

b) to sniedz pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma;

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Aktuālie tiesību jautājumi nodarbinātības jomā
Uldis Krastiņš
Notikums
"Latvijas pirmie 20 gadi Eiropas Savienības tiesību telpā" – kā "Jurista Vārds" atklāja grāmatžurnālu  
9. maijā Eiropas Savienības (ES) mājā Rīgā "Jurista Vārda" redakcija kopā ar autoriem, studentiem un ES Tiesas un Vispārējās tiesas tiesnešiem atklāja ES tiesībām veltīto grāmatžurnālu. Pasākumu atklāja "Jurista Vārda" galvenā ...
Irina Rozenšteina
Skaidrojumi. Viedokļi
Komercnoslēpuma aizsardzības izaicinājumi darba tiesiskajās attiecībās

Šajā rakstā apskatīti atsevišķi aspekti, kuri, kā rāda prakse, sagādā grūtības komercnoslēpuma aizsardzības kontekstā darba tiesiskajās attiecībās.

Alise Artamonova
Skaidrojumi. Viedokļi
Darbaspēka ekspluatācija starptautiskajās piegādes ķēdēs
Šajā rakstā īsumā analizēts darbaspēka ekspluatācijas jēdziens, kā arī raksturoti daži darbaspēka ekspluatācijas piemēri – ko uzņēmumi var darīt, lai novērstu darbaspēka ekspluatāciju un citus cilvēktiesību riskus savās ...
Anete Ilves
Skaidrojumi. Viedokļi
Kas ir un kā atpazīt sistēmisko diskrimināciju nodarbinātībā
Šī raksta mērķis ir skaidrot, kas ir sistēmiskā diskriminācija, sniedzot informāciju par tās terminoloģiju, būtību, veidiem un iespējām to atpazīt un novērst, kā arī daloties pieredzē par Tiesībsarga biroja lietām, kurās ir ...
AUTORU KATALOGS