ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

11. Jūnijs 2024 /Nr.24 (1342)

Valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlase un reputācija
Inese Tauriņa
Biedrības "Sabiedrība par atklātību – Delna" direktore 
Krista Asmusa
Biedrības "Sabiedrība par atklātību – Delna" juriste 

Valsts kapitālsabiedrību darbība ir būtiska tēma, kas skar jautājumu par valsts uzņēmumu pārvaldību, caurspīdīgumu un efektivitāti. Jautājumus, kas skar Latvijas valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlases procesu, regulē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (turpmāk – Pārvaldības likums).1 Tomēr Pārvaldības likums paredz deleģējumu koordinācijas institūcijai izstrādāt kapitālsabiedrību un kapitāla daļu efektīvas pārvaldības vadlīnijas.2 Lai arī normatīvais regulējums un vadlīnijas nosaka to ietvaru, kādā izraugās, nominē un ieceļ valsts kapitālsabiedrību padomes locekļus, tomēr tajā pašā laikā tas satur arī plaši interpretējamus jēdzienus un ģenerālklauzulas, kas šajā procesā piešķir lielu rīcības brīvību. Rīcības brīvība valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlases procesā ir nepieciešama, tomēr tas dod iespēju iecelt tādus padomes locekļus, kas var nebūt atbilstoši valsts kapitālsabiedrības labākajām interesēm.

Šajā rakstā tiks aplūkoti dažādi aspekti, kas saistīti ar padomes locekļu atlases procesu, to reputācijas nozīmi un vērtēšanu.

 

Valsts kapitālsabiedrības padomes loma

Valsts kapitālsabiedrības padome ir viena no galvenajām sabiedrības pārvaldes institūcijām kopā ar valdi, dalībniekiem un dalībnieku sapulci.3 Valde ir atbildīga par ikdienas operatīvo vadību, pieņemot lēmumus par uzņēmuma ikdienas darbību un īstenojot padomes apstiprināto stratēģiju. Savukārt padome nodrošina stratēģisko vadību un uzraudzību, pārraugot valdes darbu un nodrošinot, ka uzņēmums darbojas saskaņā ar noteikto stratēģiju un labās pārvaldības principiem.

Padomes locekļu loma ir būtiska, jo tie ir atbildīgi par uzņēmuma ilgtermiņa stratēģijas izstrādi, galveno vadītāju iecelšanu un pārraudzību, kā arī par to, lai valsts kapitālsabiedrība darbojas saskaņā ar vispāratzītām ētikas normām un normatīvajiem aktiem. Tāpēc padomes locekļu atlasei ir jābūt rūpīgi pārdomātai un caurspīdīgai, lai nodrošinātu, ka amatos nonāk kompetenti un uzticami profesionāļi.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ilze Grīnberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Padomes atbildības nianses publiskas personas kapitālsabiedrībā
1 komentāri
Krista Caune, Laura Daubure, Paula Stašaite
Skaidrojumi. Viedokļi
Uzticības zaudēšanas dēļ no amata atsaukta padomes vai valdes locekļa prasījumi
Būtisks priekšnoteikums padomes un valdes locekļu attiecībās ar kapitālsabiedrību ir starp tiem pastāvošā uzticība. Ja uzticība ir zaudēta, ir tikai saprotams, ka padomes vai valdes loceklis var tikt atsaukts no amata. Vienlaikus ...
Aija Panke, Maija Orbidāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Kāda ir padomes loma ilgtspējas jautājumu veicināšanā
Mūsdienu biznesa diskursā ilgtspēja jau ir kļuvusi par ko vairāk nekā vienkāršu modes vārdu. Šodien uzņēmumu darbības modeļi nav iedomājami bez ilgtspējas, tā ir neatņemama labas korporatīvās pārvaldības sastāvdaļa, bet ...
Zane Eglīte-Fogele, Dzintra Gasūne
Skaidrojumi. Viedokļi
Padomes pašnovērtējums – būtisks rīks padomes efektivitātes uzlabošanai
Inese Kalvāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība – ieteikumi uzlabojumiem pēc revīzijām transporta un sakaru nozarē
Pēdējo piecu gadu laikā Valsts kontrole veikusi1 vairākas revīzijas un sniegusi ieteikumus Satiksmes ministrijai kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai, kā arī aicinājusi Ministru kabinetu veikt grozījumus tiesību aktos. Šajā ...
AUTORU KATALOGS