ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

11. Jūnijs 2024 /Nr.24 (1342)

Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība – ieteikumi uzlabojumiem pēc revīzijām transporta un sakaru nozarē
Mg. oec., Mg. sc. admin.
Inese Kalvāne
Valsts kontroles padomes locekle 

Pēdējo piecu gadu laikā Valsts kontrole veikusi1 vairākas revīzijas un sniegusi ieteikumus Satiksmes ministrijai kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai, kā arī aicinājusi Ministru kabinetu veikt grozījumus tiesību aktos. Šajā rakstā vērsīšu uzmanību uz būtiskākajiem revīzijas ziņojumā2 minētajiem secinājumiem un ieteikumiem publisku personu kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabojumiem.

Lai nodrošinātu ministrijas atbildībā esošo valsts pārvaldes uzdevumu un nozaru politiku īstenošanu, Satiksmes ministrija kā atbilstošāko risinājumu efektīvai mērķu sasniegšanai ir izvēlējusies dibināt kapitālsabiedrības. Satiksmes ministrijas padotībā ir tikai četras valsts pārvaldes iestādes,3 kurās padotība tiek īstenota pārraudzības formā. Līdz ar to izšķiroša loma transporta un sakaru politikas rezultātu un nozaru attīstības mērķu sasniegšanā ir ministrijas prasmei īstenot profesionālu kapitālsabiedrību pārvaldību, efektīvi izmantojot normatīvos aktos noteiktos kapitālsabiedrību pārvaldības instrumentus.

Publisko personu kapitālsabiedrībām ir jānodrošina sabiedrībai nozīmīgu un finansiāli ietilpīgu deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu īstenošana un arī jāpelna, jo valsts un sabiedrība sagaida ienākumus no ieguldījumiem kapitālsabiedrībā. Par uzņēmumu darbību atbildīgajiem profesionāļiem tas nav viegls uzdevums bieži vien savas pretrunīgās dabas dēļ. Arī ministrijai, kura atbild par nozares politikas mērķu sasniegšanu un iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu attīstību, reizēm ir izaicinājums sabalansēt vai novilkt robežu starp atbildību par nozares politikas īstenošanu un kapitālsabiedrību pārvaldības institūciju patstāvību, veicinot ne tikai uzņēmuma darbības efektivitātes un ilgtermiņa vērtības pieaugumu, bet arī labuma pieaugumu sabiedrībai kopumā. Jebkurš no mums vēlas lietot izmaksu efektīvus sabiedriskos pa­kalpojumus transporta un sakaru nozarē, tāpat jebkurš no mums vēlas lietot mūsdienīgu un videi draudzīgu sabiedrisko transportu, ceļu infrastruktūru un sakaru pakalpojumus. To nodrošinājums lielā mērā ir Satiksmes ministrijas un tās kapitālsabiedrību uzdevums.

Laba kapitālsabiedrību pārvaldības sistēma ir risinājums šajā duālajā situācijā, ja skaidri tiek noteikts, kāpēc publiskā kapitālsabiedrība ir izveidojama vai tās darbība turpināma, ir vienošanās par to, kā tā strādās šī mērķa sasniegšanā un kad/kādus rezultātus sasniegs, kā arī regulāri tiek izvērtēta mērķu un rezultātu sasniegšana un veiktas savlaicīgas korektīvās darbības, lai uzlabotu kapitālsabiedrību sniegumu.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Ilze Grīnberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Padomes atbildības nianses publiskas personas kapitālsabiedrībā
1 komentāri
Krista Caune, Laura Daubure, Paula Stašaite
Skaidrojumi. Viedokļi
Uzticības zaudēšanas dēļ no amata atsaukta padomes vai valdes locekļa prasījumi
Būtisks priekšnoteikums padomes un valdes locekļu attiecībās ar kapitālsabiedrību ir starp tiem pastāvošā uzticība. Ja uzticība ir zaudēta, ir tikai saprotams, ka padomes vai valdes loceklis var tikt atsaukts no amata. Vienlaikus ...
Aija Panke, Maija Orbidāne
Skaidrojumi. Viedokļi
Kāda ir padomes loma ilgtspējas jautājumu veicināšanā
Mūsdienu biznesa diskursā ilgtspēja jau ir kļuvusi par ko vairāk nekā vienkāršu modes vārdu. Šodien uzņēmumu darbības modeļi nav iedomājami bez ilgtspējas, tā ir neatņemama labas korporatīvās pārvaldības sastāvdaļa, bet ...
Inese Tauriņa, Krista Asmusa
Skaidrojumi. Viedokļi
Valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlase un reputācija
Zane Eglīte-Fogele, Dzintra Gasūne
Skaidrojumi. Viedokļi
Padomes pašnovērtējums – būtisks rīks padomes efektivitātes uzlabošanai
AUTORU KATALOGS