MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Augstākā tiesa
jaunumi  1. Jūlijs 2022 / 14:46
Tiesai no jauna jāvērtē durvju izgatavošanas plātnēm un līstēm piemērojamais muitas nodoklis
Senāta Administratīvo lietu departaments 1. jūlijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu pieteicējas – SIA “PRODEX” – strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu par ievestajām precēm – durvju sagatavēm vai koka plātnēm un līstēm – piemērojamo muitas nodokli. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.  ...
Rīgas apgabaltiesa
jaunumi  1. Jūlijs 2022 / 10:25
Iesaistieties dialogā ar tiesu varu, uzdodot savu jautājumu Temīdas teltī!
Ikvienam Tieslietu padomes Temīdas telts apmeklētājam sarunu festivālā “Lampa”, kas šodien sākas Cēsīs, būs unikāla iespēja uzdot savu jautājumu gan elektroniski, gan klātienē, lai saņemtu profesionālas un cieņpilnas atbildes un iesaistītos dialogā ar tiesu varas pārstāvjiem.* Interesentiem iespēja attālināti sekot diskusijām un vērot tās ierakstā.  ...
Latvijas Vēstnesis
jaunumi  1. Jūlijs 2022 / 10:09
Oficiālai elektroniskai publikācijai Latvijā – 10 gadu. Saņem atlasītu saturu e-pastā!
Līdz 2012. gada 1. jūlijam Latvijā oficiālā publikācija, kas ir publiski ticama un juridiski saistoša, – bija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētais saturs. Neskatoties uz to, ka "Latvijas Vēstnesis" jau pagājušajā gadsimta deviņdesmitajos gados kļuva pieejams elektroniski, tā saturam bija informatīvs statuss. Pirms 10 gadiem Latvijas sabiedrība ieguva tolaik Eiropas mērogā inovatīvu iespēju, ka elektroniski publicētais saturs ir ar oficiālās publikācijas nozīmi.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  30. Jūnijs 2022 / 14:59
Ierosināta lieta par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Rīgas domes saistošo noteikumu, ar kuriem tika apstiprināts Rīgas teritorijas plānojums, darbība
Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 29. jūnijā ierosināja lietu „Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2022. gada 22. marta rīkojuma Nr. 1‑2/2224 „Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta ceturtajai daļai un 8. pantam, likuma „Par pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta trešajai daļai”.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  30. Jūnijs 2022 / 12:22
Latvija sadarbībā ar Vāciju uzsāk Twinning projekta "Godprātīguma veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas publiskajā sektorā" īstenošanu
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības organizāciju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) uzsākusi Eiropas Savienības finansētā Twinning (mērķsadarbības) projekta "Godprātīguma veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas publiskajā sektorā" (Fostering integrity and preventing corruption in the public sector in Armenia) īstenošanu, kura ietvaros 2022. gada jūnijā pirmajā misijā uz Erevānu devās arī ekspertes no Latvijas.  ...
jaunumi  30. Jūnijs 2022 / 08:13
Devītās Sarunas par Latviju. Vai vienoti dažādībā?  
Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 17. jūnijā devīto reizi organizēja Sarunas par Latviju. Pasākumu atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ar videoapsveikumu. Devīto sarunu vadīja bijusī Satversmes tiesas tiesnese un priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Sanita Osipova. Sarunā piedalījās filozofijas doktore Skaidrīte Lasmane, tēlnieks Gļebs Panteļejevs, kulturologs Deniss Hanovs, žurnālists Kārlis Arājs. Noslēgumā sarunas kopsavilkumu veidoja bijusī Satversmes tiesas tiesnese un priekšsēdētāja, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele.  ...
Tieslietu padome
jaunumi  30. Jūnijs 2022 / 08:05
Tieslietu padomes un Augstākās tiesas delegācija dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Lietuvu
No 27. līdz 28. jūnijam Tieslietu padomes priekšsēdētājs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Augstākās tiesas priekšsēdētāja padomniece Tieslietu padomes jautājumos Solvita Harbaceviča, Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Alla Spale, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa un Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze Dārta Eglīte apmeklēja Lietuvas Tieslietu padomi un Tiesu administrāciju. Vīzītes ietvaros pārrunāti nozīmīgi tiesu sistēmas un tiesnešu neatkarības jautājumi.  ...
Maksātnespējas kontroles dienests
jaunumi  29. Jūnijs 2022 / 14:27
Starptautiska konference "ES tiesību nozīme maksātnespējas procesa administratoriem ikdienas praksē"
Starptautiskā konference norisināsies 30. jūnijā tiešsaistē no plkst. 9.00 līdz 12.00. Tās mērķis ir atklāt Eiropas Savienības tiesību pieaugošo nozīmi maksātnespējas procesa administratoru ikdienas darbībā un iepazīstināt ar Eiropas Savienības projekta "Maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas uzlabošana ES tiesību aktu piemērošanā un uzticības un izpratnes veicināšanā par Eiropas tiesisko kultūru, izmantojot līdzdalības apmācības pieeju un jaukta tipa mācīšanos" mērķi.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  29. Jūnijs 2022 / 13:24
Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas paredz zemes likumiskās lietošanas maksas apmēru
Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 28. jūnijā ierosināja lietu “Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”.  ...
RĀDĪT VĒL / 27130