MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Tiesībsarga birojs
jaunumi  27. Jūnijs 2022 / 17:19
Tipiska diskriminācija darba sludinājumos: “Pārāk jauns, lai būtu…”  
Tiesībsargs ir novērojis, ka sociālo tīklu vidē cilvēki nereti dalās informācijā par darba sludinājumos izteiktajām prasībām potenciālajiem darbiniekiem. Dažkārt cilvēki ar sūdzībām vēršas arī Tiesībsarga birojā. Ņemot vērā regulārās diskusijas publiskajā telpā, tiesībsargs atgādina, ka ir aspekti, kurus darba sludinājumos norādīt nedrīkst.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  27. Jūnijs 2022 / 17:13
Augstākā tiesa pievienojas Starptautiskajai Augstāko administratīvo tiesu asociācijai
20.-22. jūnijā Briselē notika Starptautiskās Augstāko administratīvo tiesu asociācijas (International Association of Supreme Administrative Jurisdictions – IASAJ) 14. kongress, kura šīgada tēma – “Augstāko administratīvo tiesu loma Covid-19 krīzes laikā”. Latvijas Republikas Augstāko tiesu šajā kongresā pārstāvēja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede.  ...
Ārlietu ministrija
jaunumi  27. Jūnijs 2022 / 14:48
Eiropas Cilvēktiesību tiesa noraida sūdzības lietā "Naumenko un SIA Rix Shipping pret Latviju"
Eiropas Cilvēktiesību tiesa (Tiesa) ir pasludinājusi spriedumu lietā "Naumenko un SIA Rix Shipping pret Latviju", viena iesniedzēja sūdzību noraidot kā nepieņemamu izskatīšanai pēc būtības un atzīstot, ka nav pieļauts otrās iesniedzējas Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 8. pantā (tiesības uz privātās dzīves un korespondences neaizskaramību) garantēto tiesību pārkāpums.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  27. Jūnijs 2022 / 14:08
Senatore Veronika Krūmiņa piedalās konferencē Eiropas Savienības Tiesā
Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Veronika Krūmiņa 27. un 28. jūnijā devusies uz Eiropas Savienības Tiesu, lai piedalītos konferencē “Demokrātija, tiesiskums un cilvēka cieņa.” Konferences ietvaros notiks arī svinīga ceremonija, kurā Eiropas Savienības Tiesai pirmo reizi tiks nodots mākslas darbs no Latvijas – latviešu trimdas mākslinieces Dainas Dagnijas glezna "Imigranti".  ...
Eiropas Savienības Tiesas Saziņas direkcija
jaunumi  27. Jūnijs 2022 / 07:56
Eiropas Savienības Tiesa godina Satversmi un saņem gleznu no Latvijas
27. jūnijā Eiropas Savienības Tiesā (EST) notiks konference «Demokrātija, tiesiskums un cilvēka cieņa», kā arī svinīga ceremonija, kurā pirmo reizi EST tiks nodots mākslas darbs no Latvijas. Tā būs latviešu trimdas mākslinieces Dainas Dagnijas (1937–2019) glezna “Imigranti” (1969). Pasākumi tiek rīkoti EST 70. dibināšanas gadā, izceļot šo nozīmīgo gadskārtu un godinot Latvijas Republikas Satversmes simtgadi.  ...
Valsts kanceleja
jaunumi  22. Jūnijs 2022 / 10:55
No 1. jūlija sākas pakāpeniska pāreja uz konkurētspējīgāku atlīdzību valsts pārvaldē
2022. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma grozījumi, kuru mērķis pakāpeniski paaugstināt valsts pārvaldes atlīdzības konkurētspēju, lai līdz 2027. gadam valsts pārvaldē strādājošajiem alga būtu vidēji 80 % no privātajā sektorā attiecīgajos amatos maksātās.  ...
Iekšlietu ministrija
jaunumi  22. Jūnijs 2022 / 10:51
Pilnveido iekšlietu nozares amatpersonu darba novērtēšanas procesu
21. jūnijā Ministru kabinets pieņēma noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 845 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība"", kuru mērķis ir pilnveidot iekšlietu nozares un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm novērtēšanas procesu.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  22. Jūnijs 2022 / 10:50
Starptautiskā forumā spriedīs par tieslietu līderu atbildību mainīgajos apstākļos
14. jūlijā tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadībā Rīgā notiks starptautisks Tieslietu līderu forums “Atbildība un inovācijas pārmaiņu laikā”, kurā tieslietu līderi no vairākām pasaules valstīm spriedīs par iespējām nodrošināt tieslietu sektora attīstību mūsdienu mainīgajos apstākļos. Īpaša uzmanība tiks veltīta Krievijas kara noziegumu izmeklēšanai.  ...
Valentija Liholaja
žurnāls  21. Jūnijs 2022
Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana un atbildība par to
Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana sabiedrībā, kas īpaši aktualizējusies kopš Covid-19 pandēmijas sākuma un pēc Krievijas agresijas Ukrainā, starptautiskajos un Eiropas Savienības cilvēktiesību dokumentos ir atzīta par cilvēktiesību pārkāpumu, draudiem likuma varai un demokrātijas stabilitātei. Rasisms un ksenofobija tieši pārkāpj brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas principus, kuri ir Eiropas Savienības pamatā un ir kopēji dalībvalstīm.1 Raksta mērķis ir aplūkot no Latvijai saistošajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) un Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošos pienākumus ierobežot darbības, kas vērstas uz nacionāla, etniska, rasu un reliģiska naida izraisīšanu un tiek dēvētas par naida noziegumiem, un analizēt atbildības par šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu regulējumu valstī. Ievērojot to, ka Latvijas Republikas Augstākā tiesa ir veikusi divus apjomīgus pētījumus par šā regulējuma piemērošanas praksi,2 rakstā šis jautājums aplūkots netiks. ...
Aivita Putniņa, Ildze Jakunova, Liene Jurgelāne
žurnāls  21. Jūnijs 2022
Naida noziegumu sabiedriskā izpratne
Šajā rakstā ir apkopota informācija par naida noziegumu būtību, motivāciju, biežāk skartajām pazīmēm un grupām, kā arī identifikācijas šķēršļiem Latvijā. Raksts ir balstīts pētījumā, kas veikts Eiropas Savienības (ES) programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" projekta "Kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā" īstenošanas ietvaros. Pētījums tapis, analizējot starptautisko literatūru, pieejamos datus un intervijas ar jomas ekspertiem. ...
žurnāls  21. Jūnijs 2022
Publisko tiesību institūts aicina uz Sestdienas vēstures skolu sarunu festivālā "Lampa"
12.00–13.15 Saruna "Kāpēc skolēni raksta esejas un zīmē Satversmi?" Rīko Publisko tiesību institūts. Sarunu vada Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks un vēstures skolotāja Baiba Atmane. Sarunā piedalās: Egita Prāma, Andris Akmentiņš, Linards Munda, Evika Muizniece, Artis Buks, Krišs Krišjānis Millers. Pasākuma pieteikums: Mēģināsim saprast, kāpēc skolēni raksta esejas. Meistarklase – kā ...
RĀDĪT VĒL / 27109