Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Augstākā tiesa
jaunumi  3. Decembris 2021 / 18:54
Starptautiskā konferencē spriež par argumentācijas tehniku kasācijas instances nolēmumā
Šodien, 3. decembrī, notika Augstākās tiesas organizēta starptautiska konference „Tiesvedības efektivitāte: kasācijas instances nolēmuma loma un tā sagatavošana”, kurā piedalījās Augstāko tiesu pārstāvji no Francijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas, kā arī Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārstāvji.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  3. Decembris 2021 / 18:51
Uz īpašu kritēriju pamata un uz noteiktu laiku piešķirtu Rīgas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēra ierobežojumi neatbilst Satversmei
Satversmes tiesa 2021. gada 3. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑12‑03 “Par Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 11. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”.  ...
Valsts kanceleja
jaunumi  3. Decembris 2021 / 15:03
Lai stiprinātu valsts pārvaldes sadarbību un koordināciju, uzdod sagatavot Pārresoru koordinācijas centra pievienošanu Valsts kancelejai
Ņemot vērā nepieciešamību uzlabot valsts attīstības plānošanu un koordināciju, kā arī mērķi samazināt valsts pārvaldes sadrumstalotību un stiprināt valdības centru, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš ir uzdevis Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītājam Pēterim Vilkam un Valsts kancelejas (VK) direktoram Jānim Citskovskim sagatavot PKC pievienošanu VK ar 2023. gada 1. janvāri.  ...
Augstākā tiesa
jaunumi  3. Decembris 2021 / 13:50
Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem novēl izturību, darba kvalitāti un pozitīvu attieksmi
Tiesu darba kvalitāte un attīstība ir uz pareizā ceļa, par to norāda gan klientu aptauja, gan Eiropas tiesu sistēmu rādītāju apkopojums – attālināti uzrunājot Rīgas apgabaltiesas kolektīvu svinīgajā gada pārskata sanāksmē 3. decembrī, norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Sacīto priekšsēdētājs pamatoja ar diviem pētījumiem.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  3. Decembris 2021 / 12:23
Starptautiskajā tieslietu nedēļā Latvija vadīs tieslietu līderu dialogu
Pirmdien, 6. decembrī, Starptautiskās tieslietu nedēļas ietvaros Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadībā norisināsies tieslietu līderu dialogs par starptautiski nozīmīgiem tieslietu jautājumiem. Dalību šajā starptautiskajā forumā jau pieteikuši pārstāvji no vairāk nekā 40 pasaules valstīm, t.sk. ASV, Kanādas, Austrālijas, Santome un Prinsipi, Albānijas, Somālijas, Zviedrijas un Sjerra Leones.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  3. Decembris 2021 / 12:19
Šogad TM apbalvojumu "Cilvēks – Cilvēkam" saņem trīs brīvprātīgie
Piektdien, 3. decembrī, Tieslietu ministrija pasniedza brīvprātīgo balvas apbalvojumu "Cilvēks – Cilvēkam" Artai Millerei, Norai Skarai un biedrībai "Latvijas anonīmo alkoholiķu sadraudzība". Balva tiek pasniegta katru gadu, lai izteiktu atzinību kriminālsodu izpildes procesā iesaistītajiem brīvprātīgajiem, kas strādā ar ieslodzītajiem vai probācijas klientiem un palīdz viņiem atgriezties sabiedrībā.  ...
Satversmes tiesa
jaunumi  2. Decembris 2021 / 15:33
Satversmei neatbilst regulējums, kas neparedz atbilstošu samaksu par darbu valsts svētku dienās IeM sistēmas iestāžu un IeVP amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm
Satversmes tiesa 2021. gada 2. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑07‑01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam”.  ...
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
jaunumi  1. Decembris 2021 / 17:34
Eiropas Komisija ierosina juridiskus un praktiskus pagaidu pasākumus ārkārtas situācijas pie ES ārējās robežas ar Baltkrieviju risināšanai
Komisija šodien nāk klajā ar pagaidu pasākumu kopumu patvēruma un atgriešanas jomā, kuru mērķis ir palīdzēt Latvijai, Lietuvai un Polijai risināt ārkārtas situāciju pie ES ārējās robežas ar Baltkrieviju. Minētie pasākumi ļaus šīm dalībvalstīm izveidot ātras un sakārtotas procedūras, lai pārvaldītu šo situāciju, pilnībā ievērojot pamattiesības un starptautiskās saistības, kas ietver neizraidīšanas principu. Šis priekšlikums izriet no Eiropadomes aicinājuma Komisijai ierosināt izmaiņas, kas vajadzīgas ES tiesiskajā regulējumā, un konkrētus pasākumus, kuru pamatā ir adekvāts finansiāls atbalsts, lai nodrošinātu tūlītēju un pienācīgu reakciju saskaņā ar ES tiesību aktiem un starptautiskajām saistībām, kas ietver pamattiesību ievērošanu. Šie pasākumi, kuru pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 78. panta 3. punkts, stāsies spēkā pēc tam, kad tos būs pieņēmusi Padome. Notiks apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Pasākumi būs spēkā 6 mēnešus.  ...
RĀDĪT VĒL / 25678