MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Augstākā tiesa
jaunumi  25. Novembris 2022 / 15:15
Senāts atzīst par tiesisku un pamatotu notiesājošo spriedumu Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja un biroja vadītājas apsūdzībā
Senāta Krimināllietu departaments 25. novembrī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas 2021. gada 29. novembra spriedumu, ar kuru Jūrmalas domes priekšsēdētājs un viņa biroja vadītāja atzīti par vainīgiem apsūdzībā par dienesta viltojumu saistībā ar komandējumu. Domes priekšsēdētājam noteikts sods 5000 eiro apmērā, bet līdzapsūdzētajai – 2500 eiro apmērā.  ...
Tiesībsarga birojs
jaunumi  23. Novembris 2022 / 09:41
Seksuālā vardarbība – visbiežāk sastopamā vardarbības forma pret bērniem
Šodien, 23. novembrī, Eiropā un Latvijā atzīmē dienu bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības. Šī iemesla dēļ tiesībsargs atkārtoti aicina vecākus uzstādīt telefonos, planšetēs, datoros un citās ierīcēs satura filtru, kas ierobežo kaitīgu materiālu pieejamību bērniem. Šāda satura izplatība bērnu un pusaudžu vidū nereti rezultējas ar vecumam neatbilstošas seksuālas uzvedības izpausmēm un bērnu izdarītiem pārkāpumiem.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  22. Novembris 2022 / 17:37
Parakstīts līgums par jauna cietuma kompleksa būvniecību
Otrdien, 22. novembrī, SIA “Tiesu namu aģentūra” un iepirkuma uzvarētājs SIA “Citrus Solutions” parakstīja līgumu par jauna cietuma kompleksa Liepājā projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu noslēgts līgums par kopējo summu 125 874 569,87 EUR, neskaitot PVN. Jaunā cietuma būvniecību paredzēts pabeigt 34 mēnešu laikā.  ...
Valsts prezidenta kanceleja
jaunumi  22. Novembris 2022 / 17:34
Valsts kontrolei Eiropā ir būtiska konstitucionāla loma
Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar Eiropas Savienības Austrumu partnerības Augstāko revīzijas iestāžu foruma pārstāvjiem, uzsverot Valsts kontroles neatņemamo lomu neatkarīgā un demokrātiskā valstī. Valsts prezidents sarunā ar Moldovas, Gruzijas un Azerbaidžānas Augstāko revīzijas iestāžu pārstāvjiem interesējās par šo ES Austrumu partnerības valstu iekšējo reformu rezultātiem starptautisko standartu ieviešanā un eirointegrācijas procesos.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  22. Novembris 2022 / 14:32
Vairāk nekā 400 vakantas vietas korekcijas dienestos pie 6,3% bezdarba
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes nekoriģētajiem datiem, 2022. gada septembrī bezdarba līmenis Latvijā ir 6,3%. Lai gan kopš Covid-19 krīzes sākuma tas pakāpeniski samazinās, vēl joprojām ir liels cilvēku skaits, kas nav nodarbināti. Savukārt, korekcijas dienestos joprojām trūkst vairāk kā 400 darbinieku, kas nodrošinās resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšanu un kam būs tieša ietekme uz grūtībās nonākušo cilvēku integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.  ...
RĀDĪT VĒL / 27915