MEKLĒŠANAS REZULTĀTI

Valsts prezidenta kanceleja
jaunumi  27. Septembris 2023 / 14:53
Valsts prezidents iesniedz Saeimai grozījumus Krimināllikuma sadaļā par noziegumiem pret valsti
27. septembrī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Saeimai nosūtīja likumdošanas iniciatīvu, kas paredz grozījumus Krimināllikuma sadaļā par noziegumiem pret valsti. Valsts prezidents vēstulē Saeimas Prezidijam pauž pārliecību, ka ikvienai demokrātiskai valstij ir pienākums rīkoties, lai garantētu savas demokrātiskās sistēmas stabilitāti un efektivitāti. Valsts sodu politika ir viena no pašaizsargājošās demokrātijas izpausmēm, ar krimināltiesiskiem līdzekļiem vēršoties pret iekšējo un ārējo valsts apdraudējumu.  ...
Saeimas Preses dienests
jaunumi  27. Septembris 2023 / 14:51
Ārlietu komisija atbalsta kolektīvo iesniegumu par nepievienošanos Stambulas konvencijai
“Ir notikušas plašas, padziļinātas diskusijas par Saeimā iesniegto kolektīvo iesniegumu par nepievienošanos Stambulas konvencijai. Mēs esam uzklausījuši gan ekspertu, gan pilsoniskās sabiedrības viedokļus un argumentāciju. Vardarbība ir jāizskauž, un tam ir jāizmanto visi iespējamie līdzekļi, taču mēs nedrīkstam ignorēt riskus un saistības, kas izriet no neviennozīmīgi interpretētiem un diskutabliem normatīvajiem aktiem,” trešdien, 27. septembrī, sacīja Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols.  ...
Tieslietu ministrija
jaunumi  26. Septembris 2023 / 17:02
Tieslietu ministrija 2024. gadā stiprinās valsts iekšējo drošību un veicinās Latvijas lomu starptautisko tiesisko jautājumu risināšanā
Otrdien, 26. septembrī, Ministru kabinets apstiprināja valsts budžeta prioritāros pasākumus 2024. - 2026. gadam, ietverot arī Tieslietu ministrijas budžeta prioritātes, kas vērstas uz valsts iekšējās drošības stiprināšanu, kā arī veicinās Latvijas lomu starptautisko tiesisko jautājumu risināšanā.  ...
Ārlietu ministrija
jaunumi  26. Septembris 2023 / 14:27
Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielā palāta mutvārdu sēdē izskatīs lietu “Duarte Agostinho un citi pret Portugāli un 32 citām valstīm”
Rītdien, 2023. gada 27. septembrī, Eiropas Cilvēktiesību tiesas (Tiesa) Lielā palāta izskatīs sešu portugāļu jauniešu (iesniedzēji) sūdzības par iespējamiem Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 2. panta (tiesības uz dzīvību), 3. panta (spīdzināšanas un necilvēcīgas attieksmes aizliegums), 8.panta (tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību) un 14. panta (diskriminācijas aizliegums) pārkāpumiem vairākās Eiropas Padomes dalībvalstīs, kas ir arī 2017. gada Parīzes nolīguma dalībvalstis, tostarp Latvijā. Šajā lietā iesniedzēji apgalvo, ka valstis - atbildētājas neesot izpildījušas savus no Konvencijas izrietošos pozitīvos pienākumus, lai novērstu globālo sasilšanu, kas ir viens no cēloņiem karstuma viļņiem, tajā skaitā arī Portugālē, un kas esot negatīvi ietekmējis gan iesniedzēju dzīves apstākļus, gan veselību. Turklāt iesniedzēji uzsver, ka klimata pārmaiņas, kuru novēršanai valstis - atbildētājas neesot darījušas pietiekami, radīs jo īpaši būtisku ietekmi uz iesniedzējiem kā jaunākajām paaudzēm piederošām personām (starppaaudžu taisnīguma princips).  ...
Latvijas Republikas prokuratūra
žurnāls  26. Septembris 2023
Analizē korupcijas apkarošanas problēmas  
Šā gada 19.–21. septembrī Latvijas Republikas prokuratūra sadarbībā ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) un Lielbritānijas vēstniecībām organizēja starptautisku konferenci par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konvencijas par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (OECD Konvencija) piemērošanas praktiskajiem aspektiem. Konferencē galvenā uzmanība tika veltīta ar korupcijas apkarošanu saistītu praktisku problēmjautājumu risināšanai, tajā skaitā OECD Konvencijas piemērošanas kvalitātei un ar to saistīto OECD rekomendāciju ieviešanai Latvijā. Tāpat konferencē liela uzmanība tika pievērsta ar kukuļošanu saistītu kriminālprocesu iztiesāšanai. ...
Dagmāra Skudra, Sigita Saulīte, Rudīte Bilsena, Māris Urbāns, Didzis Reigass, Maija Andrijauska
žurnāls  26. Septembris 2023
Latvijas prokuroru darbība starptautiskajās organizācijās
Iesaiste starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības ātruma, kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanā ir viens no prokuratūras stratēģiskajiem mērķiem. Būtiska loma šī mērķa sasniegšanā ir Latvijas prokuroru darbībai Eirojustā, Eiropas Savienības Padomdevēja misijā Ukrainā, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, kā arī Eiropas Birojā krāpšanas apkarošanai. Savukārt Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības jomā nozīmīga loma ir tam, ka Latvijā strādā specializētās starpvalstu prokuratūras – Eiropas Prokuratūras – deleģētie prokurori. ...
RĀDĪT VĒL / 29470